Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20161221
   
In deze nieuwsbrief
  1. Kerstboomverbranding 7 januari 2017
  2. Sparrenburgbos verkocht
  3. Nieuwe plannen voor Number One
  4. Onderzoek tevredenheid bewoners in 2016
  5. Wijkenbudget vanaf 2017
  6. Geluid rond Sparrenburg A59 en spoorlijn
  7. Nieuwe verkeersdrempel in Brabanthoeven

Uitnodiging voor vreugdevuur Sparrenburg 7 januari 2017
Zaterdag 7 januari 2017 is het gebruikelijke vreugdevuur in de wijk Sparrenburg. Ook dit jaar voor u de kans om erbij te zijn. Tijd besteden in eigen buurt is belangrijk. Vanaf 16.30 bent u welkom op het Heijmansveld. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Bomen inleveren vanaf 15.00 uur

Lees verder>>
  JB5_46_sml.jpg

Sparrenburgbos verkocht
De wijkraad is recent op de hoogte gebracht van de verkoop van het Sparrenburgbos aan een particulier. Natuurlijk zijn we teruggesteld in de verkoop aan een particulier. De Wijkraad heeft er bij de gemeente op aangedrongen het bos te kopen voor het behoud voor de inwoners van Rosmalen. De toekomst van het bos voor de bewoners is nu onzeker.

Lees verder>>
  sparrenburgbos.jpg

Nieuwe plannen Number One
In de wijk Sparrenburg ligt het jongerencentrum Number One. Number One wil nieuwe activiteiten ontwikkelen voor de bewoners van Rosmalen. Men wil zich daarbij niet alleen op de jongeren richten maar ook op een groep van ouders.

Lees verder>>
  DSC05119.JPG

Onderzoek tevredenheid bewoners in 2016
Sparrenburg is voor de gemeente een deelwijk van het grotere gebied Rosmalen Zuid (Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp). In 2016 is in de gemeente een onderzoek gehouden onder een deel van de bewoners. De bewoners in Rosmalen Zuid blijven positief over hun wijk

Lees verder>>
  Rosmalen.jpg

Wijkbudget 2017 ingevoerd
In 2017 voert de gemeente ‘s-Hertogenbosch een wijk- en dorpenbudget in. Het doel is een groter deel van het wijkbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 16.675,- in 2017.  

Lees verder>>
  DSC_0021.JPG

Geluid rond Sparrenburg: A59 en spoorlijn
Sparrenburg is een wijk met een voortreffelijke aansluiting op spoor (station Rosmalen) en snelwegen (A59) daar maken we allemaal gebruik van. Geluidsoverlast is een mogelijk nadeel. Zowel voor spoor als A59 is er nieuws: plan voor geluidsschermen langs het spoor en werkgroep geluid A59

Lees verder>>
  DSC05131.JPG

Verkeersdrempel in Brabanthoeven
In de Brabanthoeven is een speelveld met speeltoestellen. Van deze voorzieningen wordt veel gebruik gemaakt. Kinderen spelen hier volop. In 2016 zijn plaatsen binnen Sparrenburg geïnventariseerd die in aanmerking komen voor aanvullende verkeersmaatregelen. De Brabanthoeven is er één van.

Lees verder>>
  verkeersdrempel.jpg

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.