Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20181210
   
 
  1. Uitnodiging voor wijkbijeenkomst 10 januari 2019 20.00 uur
  2. Wethouder Roy Geers in Sparrenburg
  3. Laatste bomen in levensbomenbos aangeplant
  4. Vitalisatie Eikakkerhoeven loopt vertraging op
  5. Aanleg buurttuin in Heihoeven
  6. Wijk Sparrenburg bijna Hartveilig
  7. Nog geen nieuwsbrief, schrijf je in

1. Uitnodiging voor wijkbijeenkomst 10 januari 2019 20.00 uur

Door wijkraad en groencommissie is het initiatief genomen om een wijkvisie voor de wijk Sparrenburg op te stellen. De wijkvisie wordt opgesteld door en met bewoners uit onze wijk in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De startbijeenkomst is op 10 januari 2019, alle bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Denk en praat mee over de toekomst van uw wijk.


Lees verder>>
  wijvisiebijeenk.JPG 

2. Wethouder Roy Geers in Sparrenburg

In november was Roy Geers in onze wijk en bezocht samen met bewoners knelpunten en al verbeterde plekken. Een goed initiatief om de wethouder met bewoners in contact te brengen en hun ervaringen te kunnen delen.

Het bezoek begon bij Jongerencentrum Number One, met 15 bewoners uit de wijk heeft de heer Geers meningen gedeeld. 


Lees verder>>
  MetRoygeersdoorwijk.jpg 

3. Laatste bomen in levensbomenbos aangeplant
De stichting Levensbomenbos is er in geslaagd om samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch het project in Rosmalen af te ronden, met de aanplant van een Levensbomenlint.
Deze bogenstructuur gaat een verbinding vormen tussen de wijk Sparrenburg en het Levensbomenbos. Het Levensbomenbos geeft plaats voor nabestaanden om hun dierbare te blijven herinneren.
 


Lees verder>>
  3novboomplant_1.JPG 

4. Vitalisatie Eikakkerhoeven loopt vertraging op

Na de vitalisatie van Bremhoeven was de opzet om verder te gaan met de Eikakkerhoeven. Vanaf begin 2018 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente. Bezwaren tegen aangevraagde vergunningen zijn ingediend. De gemeente heeft  voor enkele bomen een kapvergunning aangevraagd. Door meerdere bewoners zijn bezwaren aangetekend.


Lees verder>>
  Geenvitalisatieeikakke.JPG 

5. Aanleg buurttuin in Heihoeven

De straat Heihoeven is begin 2018 gevitaliseerd, nieuwe riolering, nieuw wegdek, nieuwe verlichting en speelplaatsje. Recent is de Buurttuin aangelegd. Een initiatief  van buurtbewoners.


Lees verder>>
  Heihoevenbuurttuin.jpg 

6. Wijk Sparrenburg bijna Hartveilig

Met de installatie van vier AED’s voldoet onze wijk binnenkort aan de richtlijn van de Hartstichting om iemand met hartfalen binnen 6 minuten te kunnen helpen. Voor de stichting HartVeilig betekent dit niet dat hun werk erop zit; er zijn nog burgerhulpverleners nodig!

De AED ofwel de Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee het hartritme na een hartstilstand kan worden hersteld, mits er een opgeleide vrijwilliger in de buurt is.


Lees verder>>
  AEDfoto.jpg 

7. Nog geen nieuwsbrief, schrijf je in
Ken je iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen? Vraag hem of haar een mail te sturen naar info@sparrenburg.nl .

Eerder verschenen nieuwsbrieven lezen? Klik
hier


Lees verder>>
   

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.