Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20141218
  sparrenburg_header_kerst.jpg
 
Afsluiting 2014 ~ Welkom 2015
De laatste nieuwsbrief van 2014 willen wij iedereen als eerste hartelijk danken voor het massaal aanmelden om deze nieuwsbrief te ontvangen!

Het wordt steeds belangrijker om binnen de eigen woonomgeving contact te hebben met elkaar over zaken als zorg, opvang en vervoer. Wij willen hier met de nieuwsbrief en de website een bijdrage aan leveren. Heeft u tips of suggesties dan horen wij die graag.
Heeft u iets dat op onze agenda moet? Zijn er knelpunten in de wijk of uw straat?  Laat het ons weten!

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goed 2015

In deze nieuwsbrief
  1. Vreugdevuur Sparrenburg
  2. Geslaagde wijkbijeenkomst
  3. Geen bussen meer door Sparrenburg
  4. Ambitites wijkraad 2015
  5. Oplaadpunt hybride auto's
  6. Hondenbeleid
  7. Agenda 2015

Vreugdevuur Sparrenburg
Op zaterdag 3 januari 2015 is de traditionele kerstboomverbranding in onze wijk.
Het moment om elkaar te ontmoeten en nieuwjaar te wensen. Het vreugdevuur zal worden ontstoken op een verlicht Heijmansveld. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar de glühwein en oliebollen niet, deze worden verzorgd door Scouting ST.Tarcisius.

Speciaal voor jongeren is er een speciale actie!
Lees verder>>
  kerstboomverbranding.jpg

Geslaagde wijkbijeenkomst
Op 11 december was de wijkbijeenkomst in Perron3.
Door woordvoerders van de gemeente is informatie verstrekt over de groenaanpak die ons begin 2015 te wachten staat.

Het hele verslag en meer informatie vindt u op onze website.
Lees verder>>
  infoavond.jpg

Geen bussen meer door Sparrenburg
Vanaf 14 december is de busroute door Sparrenburg vervallen. Tijdens de wijkbijeenkomst is dit besproken en hebben bewoners de wijkraad verzocht bezwaar aan te tekenen bij burgemeester en wethouders.

Aan de wijkraden in Rosmalen is een alternatief plan voorgelegd voor hoofdbuslijnen en aanvoerlijnen.
Vanaf 14 december zijn alle wijzigingen doorgevoerd betreffende de hoofdbuslijnen.
Op de website vindt u meer informatie en een kopie van de brief die naar burgemeester en wethouders is gezonden.

Wij houden u op de hoogte.
Lees verder>>
  Busbaan.jpg

Ambities wijkraad 2015
De activiteiten van de wijkraad Sparrenburg zijn in 2014 alleen maar toegenomen. Veranderingen in onze wijk en de samenleving zorgen ervoor dat een actieve wijkraad een verbindende factor kan zijn tussen gemeente en bewoners. Als spreekbuis van bewoners met een snelle toegang tot bestuurders, daar waar knelpunten zijn. Maar de wijkraad kan ook zelfstandig informatie geven, bijvoorbeeld als het gaat om de weg naar hulp of voorzieningen.

Voor 2015 zijn er nog uitdagingen en plannen. Kijk op de website voor de ambities 2015.
Deze ambities kunnen alleen worden gerealiseerd met overige bewoners en vrijwilligers.We zien de vragen aan info@sparrenburg.nl de laatste tijd toenemen, aarzel niet om te reageren via dit email adres.
Lees verder>>
  logo_Sparrenburg.png

Oplaadpunten hybride auto
Electroauto’s beginnen gebruikelijk te worden in het straatbeeld. Dit type auto, geheel elektrisch of gecombineerd met brandstof zal toenemen.

In Sparrenburg zijn twee openbare oplaadpunten, bij Sluiskeshoeven 20 en Sparrenhoeven 2.
Naast de openbare oplaadpunten zijn er ook diverse bewoners die een oplaadpunt thuis hebben laten aanleggen.
Lees verder>>
  Oplaadpunt_sml.jpg

Hondenbeleid
Huisdieren zijn fantastisch, maar laat het geen overlast worden.

U bent in alle gevallen als eigenaar van de hond verantwoordelijk voor eventuele schade of hinder door uw hond.
Lees verder>>
  Hondentoilet.jpg

Agenda 2015
In Rosmalen en "s-Hertogenbosch zijn er weer diverse activiteiten, kijk voor het jaarplan op de site.
Lees verder>>
  calendar1.jpg

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.