Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20170519
   
In deze nieuwsbrief
  1. Lenen en delen website van start in sparrenburg
  2. Vitalisering in Sparrenburg gaat verder Heihoeven/Maaslandhoeven
  3. Vitalisering Eikakkerhoeven
  4. Wijkenbudget aanmelden van projecten
  5. Wat zijn de plannen van nieuwe eigenaar Sparrenburgbos?
  6. Toekomst van groenstroken
  7. PROvaardig op basisschool EC Sparrenbos in Rosmalen: beroepenkennismaking
  8. Weten en meten over uw woning en buurt
  9. Vacatures Wijkraad Sparrenburg
  10. Speelterrein Eikakkerhoeven & Tielekenshoeven

Lenen en delen website van start in sparrenburg
We hebben allemaal wel eens iets ongebruikelijks nodig of zouden graag ergens hulp bij willen hebben.. Maar hoe en waar vind ik dat?
Wie heeft er een kruiwagen? Wie kan iets van de apotheek voor me meenemen? Een keertje gezellig koffiedrinken met iemand, dat zou ik leuk vinden!

Daar is LENEN en DELEN voor!
Lees verder>>
  DSC06064.JPG

Vitalisering in Sparrenburg gaat verder Heihoeven/Maaslandhoeven
In maart is een bijeenkomst in Perron 3 georganiseerd voor een gedeelte van de bewoners van de Heihoeven. In de Heihoeven wordt dit jaar met de vitalisering door de gemeente begonnen.

Doel van deze vitalisering is om de straat op te knappen zodat deze er weer jaren goed bij ligt.

Op 20 juni wordt het eerste plan gepresenteerd voor de Heihoeven en de Maaslandhoeven
Lees verder>>
  DSC07074.JPG

Vitalisering Eikakkerhoeven
Op 23 mei aanstaande is er een bewonersbijeenkomst in Perron 3 over de vitalisering van de Eikakkerhoeven.

Datum: 23 mei
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Perron 3
  Wijkbewoners.JPG

Wijkenbudget aanmelden van projecten
In 2017 voert de gemeente 's-Hertogenbosch een wijken en dorpenbudget in. Doel is een groter deel van het wijkenbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 16.675,- in 2017.
Lees verder>>

Wat zijn de plannen van nieuwe eigenaar Sparrenburgbos?
Het Sparrenburgbos is na het faillissement van Lips onroerend goed eind 2016 verkocht aan een andere particulier. De wijkraad heeft herhaaldelijk aangedrongen bij de gemeente op een koop door de gemeente om dit gebeid veilig te blijven stellen als natuurgebied.
Lees verder>>
  DSC_0016.JPG

Toekomst van groenstroken
De wijk Sparrenburg is ruim van opzet. De percelen zijn veelal ingepast in de oorspronkelijke weides en lanen. Met bomen en groen als resultaat.

Dit groen is van bewoners zelf als eigen tuin en van de gemeente. Soms loopt dit in elkaar over. De scheidslijn is niet altijd even duidelijk.
Sommige bewoners zijn de afgelopen jaren groen gaan onderhouden of hebben dit in gebruik genomen.
Lees verder>>
  DSC07083.JPG

PROvaardig op basisschool EC Sparrenbos in Rosmalen: beroepenkennismaking
In de wijk Sparrenburg is het initiatief genomen om de leerlingen uit groep 6-8 kennis te laten maken met verschillende interessegebieden als voorbereiding voor hun schoolkeuze.

Dit is een uniek initiatief.

Op 5 ochtenden kunnen leerlingen kennis maken met diverse vakmensen.

Op 7 juli zijn de presentaties, iedereen is welkom!

Kijk op PROVaardig voor alle informatie


Lees verder>>
  provaardigNestbike.jpg

Weten en meten over uw woning en buurt
Sinds een paar jaar is voor alle woningen een voorlopig energielabel vastgesteld. Bij verkoop moet een definitief energielabel worden geleverd. De overheid streeft naar een zo laag mogelijk energielabel (A), dan is de woning energiezuinig en de energiekosten blijven laag.

Bij de bouw van de wijk Sparrenburg is isolatie toegepast maar nog van een beperkte kwaliteit. De isolatie is nu sterk verbeterd. Klik op de link om meer te weten te komen over uw energielabel.

Lees verder>>
  DSC_0223.JPG

Vacatures Wijkraad Sparrenburg
De wijk Sparrenburg heeft een wijkraad. Het doel van de wijkraad is om belangen van bewoners te behartigen m.b.t. de wijk tegenover de gemeente. Het wijkgericht werken is een speerpunt in onze gemeente. Er is een vacature voor Secretaris van het bestuur.

Wijkraad Sparrenburg adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over wijkgevoelige aangelegenheden.


Lees verder>>
  logo_Sparrenburg.png

Speelterrein Eikakkerhoeven & Tielekenshoeven
Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor verbetering van het speelterreintje tussen de Tielekenshoeven en de Eikakkerhoeven (en Heihoeven)

Omdat het op een soort drielandenpunt ligt is het niet goed mogelijk omdat op een reguliere avond de aandacht te geven van alle direct betrokkenen.

We hebben er daarom voor gekozen om op 6 juni een bijeenkomst speciaal over dit terreintje te houden. We nodigen daarvoor de direct aanwonenden uit van de Eikakkerhoeven, de Tielekenshoeven en de Heihoeven.
  Basketbalveldje.jpg

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.