Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20150317
   
In deze nieuwsbrief
  1. NL Doet
  2. Uniek project vraagt om hulp!
  3. Nieuwe ondernemer in Sparrenburg
  4. Number One voor jongeren uit Rosmalen
  5. Cello-locatie De Binckhorst vraagt vrijwillgers
  6. Vergunning voor werkzaamheden zandverstuiving Rosmalen
  7. Lezend Meisje terug in de Wijk
  8. Website voor huurders in Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven
  9. Straatdiner in Sparrenburg op 5 mei

Doe mee met NLdoet op de zandverstuiving

21 maart 10.00 tot 13.00

Start Wiel van Rosmalen

De Rosmalense zandverstuiving is een prachtig natuurgebied bestaand uit bos, heide en stuifzand. Door achterstallig onderhoud groeit het bos steeds verder dicht met de Amerikaanse vogelkers. Deze struiken verstikken alle andere vegetatie met een hogere natuurwaarde zoals o.a. varens en mossen. Daarom gaan we die vogelkersstruiken verwijderen met behulp van zaag, takenschaar en schop. Bewoners uit wijk zijn welkom, ook kinderen.


Lees verder>>
  nl_doet_rozet_rgb.jpg

Uniek project vraagt hulp van de wijk!

Om leerlingen uit groep 7/8 kennis te laten maken met verschillende interessegebieden wordt op EC ’t Sparrenbos het project PROVaardig gestart.

Onze stelling: “Leren doe je het snelst, als je iets leuk vindt!”

Om de kinderen een reëel beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij onderwerp, willen we jullie hulp als professionals inschakelen. Gaat om uitleg geven over je vak, mee)maken en begeleiden van opdrachten en/of werkstukken voor de kinderen. Of met de kinderen op excursie gaan, om de opgedane kennis in de praktijk te zien of vanuit praktijk de theorie te gaan behandelen.

Praktijkervaring nog gevraagd

Het project is dit schooljaar op 3 vrijdagochtenden van 8.30 tot 12.30 op 27 maart , 29 mei en 3 juli. Afhankelijk van jullie beschikbaarheid en hetgeen er gedaan wordt zullen er een of meer professionals en ondersteuners ingezet worden om de groep te begeleiden die dagen. Uw wensen en mogelijkheden worden daarin natuurlijk meegenomen.

We zoeken o.a nog naar:
advocaat, prof sporters en/of sport trainer, dokter, chirurg, een DJ, een game en app maker, bioloog, iemand die kan uitleggen over de 2e wereldoorlog, acteur, journalist.


Lees verder>>
  Paula_PROVaardig.jpg

Gérard Teurlings : Nieuwe ondernemer in Sparreburg

Gérard Teurlings is eind 2014 definitief begonnen met zijn eigen bedrijf Focus Future. Na jaren ervaring bij diverse bedrijven in verzekeringen en pensioenen, heeft hij gekozen als ondernemer. Gérard heeft ervaring op diverse vakgebieden. Zo werkt hij nog dagen voor een pensioenadviesbureau, maar is hij ook voorzitter van een vereniging voor financiële dienst-verleners binnen Brabant, waarbij hij o.a. jongeren begeleidt in hun nieuw opgezette bedrijf.

Mensen en bedrijven verder ontwikkelen.Met jaren ervaring binnen de financiële branche, als adviseur en manager, is het voor Gérard steeds duidelijker dat je continue aan jezelf moet werken om wisselende situaties aan te kunnen. Hierbij zul je steeds meer over jezelf moeten weten, om ook goed te blijven functioneren binnen onze snel veranderende maatschappij.


Lees verder>>
  Gerard.jpg

stembureau_Nieuwsbrief.jpg

Number One voor jongeren uit Rosmalen

Jongerencentrum Number One is al jaren te vinden aan de TM Kortenhortslaan in Sparrenburg.
We spraken met 2 leden van het bestuur Rik den Boer en Ludo Stanziani over doel en activiteiten. De jongeren zelf vormen sinds kort het bestuur de Stichting, die voorheen in beheer was van Welzijn Divers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de begroting. Ze faciliteren een omgeving waarin vrijwillige en actieve jongeren allerlei activiteiten kunnen organiseren en uitvoeren.

De activiteiten beginnen bij de jeugd vanaf groep 8. Op woensdag is er een open middag voor jeugd uit deze groep, iedereen is welkom. Op de vrijdagmiddag is er ruimte voor de brugklassers.


Lees verder>>
  DSC_0371.JPG

Cello-locatie De Binckhorst vraagt vrijwilligers

De Binckhorst ligt dicht bij Sparrenburg. Op het terrein wonen ongeveer 350 mensen met een verstandelijke beperking. We hadden een gesprek met Mieke Zebregs die onder meer het vrijwilligerswerk coördineert.
De Binckhorst biedt een beschutte woonomgeving, omdat de bewoners veiligheid en geborgenheid nodig hebben. Zoveel mogelijk worden bewoners voorzieningen aangeboden om zich thuis te voelen. Het terrein is toegankelijk voor iedereen en alle verkeer. Voor de veiligheid van bewoners zijn de straten wel autoluw.

Gevarieerd werk voor en door vrijwilligers
Voor het onderhoud van de gebouwen, het grasland én het verzorgen van de dieren, kan De Binckhorst vrijwilligershulp gebruiken.
Mieke geeft aan dat er nog meer mogelijkheden zijn. Zoals wandelen met bewoners of het helpen bij dagbesteding.

Wilt u meer weten: aarzel dan niet om eens te gaan kijken bij Cello, locatie de Binckhorst of te bellen met Mieke Zebregs 088 – 345 10 62 kan ook.


Lees verder>>
  DSC_0332.JPG

Vergunningen voor werkzaamheden zandverstuiving Rosmalen.
Er kwamen wat vragen binnen over de werkzaamheden aan het stuifzand Rosmalen in relatie tot de publicaties van vergunningen. Al geruime tijde geleden was een kapvergunning aangevraagd voor de kap die bij de werkzaamheden hoort. Deze vergunningsaanvraag is gepubliceerd.

In verband met een wijziging in de boswet vanaf 1 januari was een vergunning vanaf die datum niet meer nodig omdat het een bos betreft en dit buiten de bebouwde kom is gelegen. Wel is vergunning verleend vanuit de bepalingen in het bestemmingsplan. Omdat het gehele project al ter inzage had gelegen kon dit zonder verdere inzagetermijnen plaatsvinden. Overigens zijn er geen inspraakreacties binnengekomen op het project.
  P1110067.JPG

Lezend Meisje terug in de Wijk
Op 29 januari jl is het standbeeld Lezend meisje onthuld door Lotte Diebels.
Lotte is leerling van Groep 8 van de basisschool EC Sparrenbos. Samen met Iris van Hassel Heeft Lotte het beeld onthuld.
Het beeld heeft eerder gestaan bij de inmiddels afgebroken school “De Bron”.

Lees verder>>
  lezendmeisje.jpg

Website voor huurders in Eikakkershoeven en Tielekenshoeven

Door bewoners van huurhuizen in Eikakkerhoeven en Tielekenshoeven is het initiatief genomen om een belangenvereniging voor de huurder op te richten. Een goed initiatief.

De verhuurder heeft het plan om de woningen gedeeltelijk te renoveren. Voor meer informatie kijk op de website
deteikhoeven.nl


Lees verder>>
  DSC_0376.JPG

Straatdiners in Sparrenburg op 5 mei

Op 5 mei 2015 is het zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Een mooi moment om de verbinding te zoeken en dit met straatdiners te vieren. Lange tafels met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met elkaar koken, mooie ontmoetingen, verrassende gesprekken en gezelligheid. Het versterkt de onderlinge contacten en verbondenheid in de straat en buurt.

Sparrenburg doet mee
Het initiatief voor straatdiners is landelijk www.streetdinners.org.
Diverse buurten hebben zich aangemeld, waaronder Sluiskeshoeven, Peelhoeven, Eikakkerhoeven en Bremhoeven. De verwachting is dat er nog meer Hoevens zullen volgen!

Gemeente ondersteunt
De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt met tafels en stoelen en ander klein materiaal. Wees er snel bij als uw straat wil deelnemen, voor Sparrenburg zijn er voor maximaal 5 aanmeldingen middelen beschikbaar. Aanmelden kan via info@sparrenburg.nl of via "Lees Verder".


Lees verder>>
  straatdiner.jpg

stembureau_Nieuwsbrief.jpg

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.