Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20171108
   
In deze nieuwsbrief
  1. Leerlingen Basisschool Sparrenbos vragen uw medewerking
  2. Brandhout hakdag 11 november Sparrenburg 10.00 uur
  3. Open dag energie neutrale woning Eikakkershoeven

1. Leerlingen Basisschool Sparrenbos vragen uw medewerking voor een enquête
Leerlingen van groep 7/8 doen mee met een een project van Lego samen met de stichting Technikepromotie. Thema van deze Firstlegoleague dit jaar is Hydrodynamics, of te wel waterbeheer. Om uw mening te kennen over mogelijk wateroverlast in uw woning is een enquete ogesteld. Wij verzoeken u names de leeringen deze enquête in te vullen voor 16 november as.

De 9 leerlingen van Newtonkids groep 7/8 van EC ’t Sparrenbos en doen mee aan de FIRST® LEGO® League. Dat is een internationale wedstrijd die draait om techniek en om een actueel maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema Hydrodynamics. Dat betekent alles wat met beweging van water te maken heeft.


Lees verder>>
  DSC03793.JPG 

2. Brandhout hakdag 11 november Sparrenburg 10.00 uur
Op de Rosmalense zandverstuiving is op 11 november as een brandhout hakdag. Officieel is dit een activiteit voor de bewoners in de directe omgeving van de zandverstuiving en de wijk Sparrenburg, Rosmalen. De gemeente Den Bosch, eigenaar van dit natuurgebied, voert het grootschalig onderhoud (de laatste jaren natuurherstel) uit. IVN Den Bosch geeft daarbij ondersteuning in de vorm van handmatige werkzaamheden.

De komende dagen worden machinaal bomen gekapt die een bedreiging vormen voor de heide, kwetsbare korstmossen en het Zandblauwtje.

De buurt- en wijkbewoners kunnen de gekapte bomen als brandhout komen ophalen (een geste van de gemeente). IVN Lanschapbeheer concentreert zich op een andere bedreiger, namelijk de Amerikaanse vogelkers.

Voorzieningen: IVN zorgt voor gereedschap en warme soep na afloop.
Waar: op de carpoolplaats Rosmalen-oost
Tips: Breng wat drinken mee voor in de pauze en trek stevige schoenen en kleren aan.

Inlichtingen: Cor Haest,
e-mail: c.haest@hetnet.nl,
tel.: 06-51121953.


Lees verder>>
  Houtkapdag.JPG 

3. Open dag energie neutrale woning Eikakkershoeven
In onze wijk is sinds enige tijd een energieneutrale woning. Deze woning is op 11 november as te bezoeken. Wil u weten hoe het mogelijk is dat er energie wordt opgewekt voor eigen gebruik. meldt u dan in voor een bezoek.

duurzamehuizenroute.nl

Kijk voor meer informatie naar de website
sparrenburg.nl


Lees verder>>
  sept17eiakkerhuis.JPG 

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.