Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20151027
   
In deze nieuwsbrief
  1. Oude Busbaan wordt afgesloten (Oude Baan / Sparrenburgstraat)
  2. Onderhoud houtwallen Sparrenburg: kom ook helpen op 31 oktober
  3. 25 november 2015 Bijeenkomst Wijk Sparrenburg
  4. Glasvezel in Sparrenburg
  5. Buurtschouw in Kempenhoeven
  6. Knelpunten verkeer in 30km, KC Sparrenbos inventariseert
  7. Hoe werkt Senioren computerleercentrum Rosmalen
  8. Sparrenburg-huizen gezien door een makelaar
  9. Sparrenburgwijkapp van start

1 Oude Busbaan wordt afgesloten (Oude Baan / Sparrenburgstraat)
Sinds december 2014 rijdt er geen stadsbus meer door de Sparrenburgstraat en over de Oude Baan. Sinds jaar en dag is deze route ook verboden voor autoverkeer (vuilniswagen uitgezonderd). Door meerdere bewoners is uit oogpunt van verkeersveiligheid gevraagd om autoverkeer te weren.

Half november 2015 worden er paaltjes geplaatst

Lees verder>>
  bus.JPG

2 Onderhoud houtwallen Sparrenburg: kom ook helpen op 31 oktober
Sparrenburg is een fijne groene wijk, dat vraagt ook veel onderhoud. Ook u kunt mee helpen bij het snoeien van struiken langs de Oude Baan.
Zaterdag 31 oktober, van 9.00 tot 12.00.
Het snoeien van Amerikaanse kers is van belang voor behoud van het bos.

Lees verder>>
  DSCN9901.JPG

3 25 november 2015 Bijeenkomst Wijk Sparrenburg
Op woensdag 25 november om 19.30 is er een bijeenkomst van de wijkraad in Perron 3.
Alle bewoners zijn welkom. Op de agenda staat het nieuwe bomenbeleidsplan van de gemeente voor de wijk Sparrenburg. De toekomst van het Sparrenburgbos is een ander belangrijk punt en de veiligheid in de wijk. Noteer de datum in uw agenda

Lees verder>>
  sparrenburgbos.jpg

4 Glasvezel in Sparrenburg
Reggefiber gaat in Sparrenburg glasvezel aanleggen. Dit betekent voor bewoners dat het volgend jaar mogelijk wordt een abonnement te nemen bij een glasvezelprovider.

Een glasvezelaansluiting zorgt voor een snelle en goede kwaliteit internet, U ontvangt infomatie van Reggefiber en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Lees verder>>
  klaarvoortoekomst.jpg

5 Buurtschouw in Kempenhoeven
In diverse hoevens heeft de afgelopen jaren een buurtschouw plaats gevonden. De buurtschouw in Kempenhoeven is samen met bewoners uitgevoerd.. Doel is het aangeven van mogelijke knelpunten in de straat: parkeren, groen, veiligheid, straatwerk, etc.

De buurtschouw in Kempenhoeven was een succes, veel bewoners waren aanwezig.

Lees verder>>
  Kempenhoeven.jpg

6 Knelpunten verkeer in 30km, KC Sparrenbos inventariseert
De gemeente heeft een oproep gedaan aan de wijkraden om knelpunten binnen de 30-km zones te inventariseren. Door ouders van KC Sparrenbos is dit opgepakt.

Ouders en leerkrachten gaan samen met de kinderen gevaarlijke punten inventariseren.

Lees verder>>
  DSCN9900.JPG

7 Hoe werkt Senioren computerleercentrum Rosmalen
We nemen een kijkje nemen bij dit Leercentrum, gevestigd in Zorgcentrum De Annenborch in dit computerleercentrum worden computeropleidingen gegeven: windows 10, fotobeheer ed en kunnen bewoners terecht met vragen over hun computer.

Lees verder>>
  computerservice2.jpg

8 Sparrenburg-huizen gezien door een makelaar
We bezochten de heer Janssen van het Waare Huis in Rosmalen om meer te weten hoe hij als makelaar naar woningen in onze wijk Sparrenburg kijkt. Een groene wijk met voorzieningen dichtbij met een prettig leefklimaat, dat is de samenvatting.

Volgens Janssen zijn woningen tot ca 250.000 euro op dit moment wel goed verkoopbaar.

Lees verder>>
  P1110371.JPG

9 Sparrenburgwijkapp van start
Sinds kort is er de Sparrenburg wijkapp. Met deze app via uw smartphone of tablet kunt u kijken of er wijknieuws is, of de buurtambassadeur van uw straat benaderen. Kijk op de link voor de flyer.

Voor meer informatie over de Sparrenburg WijkApp kunt u hier klikken.

Wilt u de WijkApp direct downloaden, kies dan voor "Lees verder"

Lees verder>>
  Sparrenburg_WijkApp_preview_1.png

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.