Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20161020
   
In deze nieuwsbrief
  1. Stem voor Thijs als jongerenvertegenwoordiger van de VN
  2. Gezocht: Modellen
  3. Bomen kappen in Sparrenburg 1e fase dit najaar 2016
  4. Nieuw beleidsplan beheer openbare ruimte 2016 - 2025
  5. Sparrenburgbos: Hoe verder?
  6. Jaarlijkse diabetescollecte
  7. Sparrenburg Onderneemt : Inkoop voordeeel
  8. Succesvolle Burendag in Gastenberg
  9. Nieuws voor de website Sparrenburg

Stem voor Thijs als jongerenvertegenwoordiger van de VN

Wil jij ook zorgen dat onderwijs toegankelijk is voor iedereen?

Sta dan nu op en stem voor verandering! Zorg ervoor dat Thijs de jongerenvertegenwoordiger wordt! Jongeren zijn niet alleen de toekomst, maar moeten nu al vertegenwoordigd worden!

Thijs wil jongeren met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat de jeugd meer inspraak krijgt.

Stemmen kan tot 24 oktober 18:30 uur!


Lees verder>>
  thijs_toonen_klein.png

Gezocht: Modellen

Wij zijn opzoek naar een zestal modellen voor het schieten van de promotiefilmpjes.

We zoeken een mix van Senioren, Gezinnen & Jongeren. Je hoeft geen top acteur te zijn en je hoeft je ook natuurtalent te zijn, we hebben een simpel script.

Ben jij vooruitstrevend? Wil je de rest van de wijk laten zien hoe we er een gezellige, behulpzame en moderne sparrenburg van kunnen maken? Meld je snel aan!


Lees verder>>
  Videocamera_copy.jpg

Bomen kappen in Sparrenburg 1e fase dit najaar 2016

5000 bomen op 3700 inwoners is wel veel volgens Jan Winter.

Het maakt Sparrenburg wel één van de groenste wijken van de gemeente, maar betekent soms overlast aan wegen, paden, leidingen, gebouwen én te veel schaduw.

De wijkraad Sparrenburg dringt aan op extra onderhoud aan het groen in onze wijk, ook de komende jaren.


Lees verder>>
  DSCN4729.JPG

Nieuw beleidsplan beheer openbare ruimte 2016-2025

Door de gemeente is een nieuw beleidsplan opgesteld voor beheer van al ons groen, straten, verlichting en andere dingen in de openbare ruimte.

Dit plan betekent een bezuiniging voor onze wijk. Mogelijk moeten bewoners meer zelf gaan doen.


Lees verder>>

  beleidsplan__DSC_0648.JPG

Sparrenburgbos: Hoe verder?

Het Sparrenburgbos staat al geruime tijd te koop bij de curator. Dit bos maakt onderdeel uit van het faillissement van het vastgoed van Roger Lips.

De wijkraad wil een groep uit de wijk samenstellen die belangen van de bewoners kan behartigen.

Geef u op.


Lees verder>>
  Sparrenburgbos.JPG

Jaarlijkse diabetescollecte

Van 31 oktober tot en met 5 november is er weer de jaarlijkse diabetescollecte.

In onze wijk lopen er al vele jaren collectanten voor het diabetes fonds, maar we kunnen nog wat hulp gebruiken.

Voor de Sparrenhoeven, de Sluijskeshoeven, de Buskeshoeven, Burg. Molenaarhoeven en de Meierijhoeven zoeken we nog collectanten.


Lees verder>>
  Collecteposter_A3_word_collectant.jpg

Sparrenburg Onderneemt : Inkoop voordeeel

Sparrenburg Onderneemt was vorig jaar gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om collectieve Volume Korting te creëren. Meer mensen uit de Wijk die gezamenlijk een offerte aanvragen, betekent altijd een lagere prijs!

Zeer terleurstellend hebben slecht 15 mensen van de ruim 1100 inwoners hun voorkeur opgegeven.

Vanwege het gebrek aan draagvlak zal het onderzoek eind november stoppen. Wilt u nog gebruik maken van de enorme voordelen die we als Sparrenburg met elkaar kunnen bereiken en ook ondernemers uit onze wijk helpen?


Lees verder>>
  logo_SO_main_v1.jpg

Succesvolle Burendag in Gastenberg

Het najaar is weer terug de staart barbecues afgelopen.

Afgelopen 23 september waren er weer veel samenkomsten in diverse straten in Sparrenburg.

Lees verder over hoe Gastenberg het had georganiseerd.
 


Lees verder>>
  Gastenbergsept206burendag.jpg

Nieuws voor de website www.sparrenburg.nl

Heeft u een onderwerp dat van belang is voor anderen in de wijk en dat u wilt delen.

Stuur een mail naar info@sparrenburg.nl met een korte toelichting of vraag


Lees verder>>
  logo_Sparrenburg.png

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.