Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20171008
   
Inhoud deze nieuwsbrief
  1. Het groenste huis
  2. Houtkapdag op 11 november
  3. Het Sparrenburgbos weer te koop
  4. Het levensbomenbos
  5. Wijkenbudget Sparrenburg
  6. Moestuinieren: oude mannenhobby?
  7. Vitalisatie Sparrenburg in volle gang
  8. Lenen en Delen
  9. Uw mening...
  10. Download de Sparrenburgwijkapp

1. Het groenste huis
 “We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn!”

Het valt op dat het huis aan de Eikakkerhoeven 97 geen ‘standaard’ woning is. Dit huis van Stefan van Vessem en Julie-Ann Taylor is een zogenoemde Nul op de meter woning. Er moet nog een hoop afgewerkt worden, maar hun energieneutrale huis is na maanden renoveren eindelijk bewoonbaar. “Het heeft vooralsnog heel veel energie gekost”, grapt Julie-Ann.
  Eikakkerhuis.JPG 

2. Houtkapdag op 11 november
Houtkapdag op 11 november

De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt in en aan de natuur in uw directe woonomgeving. Zo hebben we onder andere bomen gekapt om meer openheid en veiligheid te realiseren bij de Heiweg en Sasseltberg. Daarnaast is het stuifzandgebied in Rosmalen vrijgemaakt om te voorkomen dat het dichtgroeide én zijn de bosranden langs de snelweg aangeplant. Nu is het tijd voor een volgende stap. De bossen tussen de Heiweg en het stuifzandgebied dunnen wij verder uit

Doet u ook mee? Aanmelden kan tot 30 oktober
Lees verder>>
   

3. Het Sparrenburgbos weer te koop
Het Sparrenburgbos weer te koop

Het Sparrenburgbos is opnieuw te koop gezet door de eigenaar. Na het faillissement van de vorig eigenaar Lips vastgoed is het gekocht door een vastgoedonderneming. Deze ondernemer heeft plannen voor woningbouw ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor geen vergunning verleend. Mogelijk als gevolg van deze afwijzing is het bos nu weer te koop.
Lees verder>>
   

4. Het levensbomenbos
Onlangs is het levensbomenbos aan de Oude Baan geopend voor publiek.

Het prachtige stukje natuur achter de begraafplaats, vlakbij het crematorium wordt een bos met herinneringsbomen.
Lees verder>>
   

5. Wijkenbudget Sparrenburg
Wat is er met het wijkenbudget Sparrenburg gerealiseerd t/m september?

In 2017 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een wijk- en dorpenbudget ingevoerd. Doel is een groter deel van het wijkbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 17.659,- in 2017.
Lees verder>>
  Wijkenbudget.JPG 

6. Moestuinieren: oude mannenhobby?
Moestuinieren niet meer alleen een oude mannenhobby

Ze eten zelf geteelde asperges, doen zich te goed aan bergen andijvie en iedere week een verse bos bloemen op tafel. Lisette Beems (37) en Marloes van Hout (38) uit de Brabanthoeven hebben afgelopen seizoen weer heel wat uurtjes besteed in hun moestuin aan de T.M. Kortenhorstlaan. Voor Lisette was dit haar eerste jaar als moestuineigenaar Volkstuinje
Lees verder>>
  Volkstuin.JPG 

7. Vitalisatie Sparrenburg in volle gang
Vitalisatie Sparrenburg in volle gang

Een wijk van 40 jaar heeft onderhoud nodig, niet alleen de woningen zelf maar ook de leefomgeving. In enkele Hoevens is de vitalisatie is de vitalisatie de afgelopen jaren afgerond. Op dit moment wordt Heihoeven onder handen genomen. Daarna volgt de Eikakkerhoeven en daarna De Bremhoeven.
Lees verder>>
  Vitalisatieheihoeven.JPG 

8. Lenen en Delen
Ervaring met website Lenen en Delen in Sparrenburg

De Lenen en Delen website is dit voorjaar van start gegaan. Meerdere bewoners hebben via deze website een vraag kunnen oplossen of een aanbod gedaan. Een hogedrukspuit gezocht of een hometrainer aangeboden.
Lees verder>>
   

9. Uw mening..
Welke stelling is het meest op u van toepassing?
Ik regel alles het liefste zelf
Samen sta je sterken
Poll Maker
   

10. Download de Sparrenburgwijkapp
Blijf op de hoogte via de Sparrenburg wijkapp. Met deze app via uw smartphone of tablet kunt u kijken of er wijknieuws is, of de buurtambassadeur van uw straat benaderen.
Vergeet niet in het Berichtencentrum onderwerpen te selecteren waar u graag informatie over wilt ontvangen.

Voor meer informatie over de Sparrenburg WijkApp kunt u hier klikken.

Wilt u de WijkApp direct downloaden, kies dan voor "Lees verder"
Lees verder>>
   

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.