Nieuwsbrief Wijkraad Sparrenburg Datum: 20150904
   
In deze nieuwsbrief
  1. Tijdelijk asielzoekerscentrum bij Autotron 7 september 19:30 uur
  2. Informatieavond m.b.t asielzoekerscentrum bij Coudewater 9 september 19:30 uur
  3. Onderhoud en groen
  4. Dit najaar papiercontainer voor alle woningen
  5. Piramide Eikakkerhoeven vervalt
  6. Onderwerpen in de nieuwsbrief dit najaar

Infoavond Tijdelijk asielzoekerscentrum bij Autotron: 7 sept 19.30 uur
Door de gemeente is het besluit genomen een tijdelijk asielzoekerscentrum te vestigen op het terrein van Autroton. Dit tijdelijk asielzoekerscentrum is voorzien tot 1 januari 2016.

Op maandag 7 september is er een informatieavond over dit tijdelijke asielzoekerscentrum.

Locatie: Autroton Rosmalen, start bijeenkomst 19.30u.

U bent welkom op deze avonden om vragen te stellen.

Lees verder>>
  DSC_0003.JPG

Infoavond m.b.t asielzoekerscentrum bij Coudewater: 9 sept 19:30 uur
De gemeente organiseert in september een aantal informatieavonden rond de mogelijke plekken van een AZC. De gemeente wil inzicht krijgen in wat volgens de omgeving voor- en nadelen zijn van het advies. U bent welkom op deze avonden om vragen te stellen.

Informatieavond: woensdag 9 september
Locatie: Coudewater (Danscentrum Rosmalen, terrein GGZ Oost Brabant, gebouw den Herdt/de Uythof, Berlicumseweg 8a)
Zaal open 19.00u aanvang 19.30u.

Lees verder>>
  Asielzoekers.jpg

Onderhoud en groen
In de wijk Sparrenburg genieten wij van veel bomen en groen. Dat maakt het wonen in onze wijk ook zo fijn. Het gevolg van dit vele groen is snoeiafval. Bewoners hebben een groene container voor het groenafval. Bij Die Heere Sewentien zijn recentelijk door de gemeente opruimwerkzaamheden uitgevoerd om het aanzicht te verbeteren. Dat is ook gelukt. Gebruik nu voor snoeiafval de groene container en niet de sloot of het bos!

Dank namens uw medebewoners.

Lees verder>>
  Schermafbeelding_2015_09_04_om_15.16.52__2_.jpg

Dit najaar papiercontainer voor alle woningen
In het najaar 2015 deelt de gemeente papiercontainers uit ter vervanging van de plastic kratten voor papier. Lees de folder van de gemeente voor meer informatie.

Doel van de container is een nog betere afvalscheiding en het aandeel oud papier nog verder verhogen.

Lees verder>>
  papiercontainer_sml.jpg

Piramide Eikakkerhoeven vervalt
Bij ECsparrenbos staat al jaren een piramide veel kinderen hebben hier gespeeld en voor ouders is het een punt van herkenning of om afspreken met de kids.

Deze piramide wordt binnenkort afgebroken reden: De piramide is te gevaarlijk, er gebeuren soms ongelukjes.

Voor het afbreken van de piramide in overleg geweest met de Medezeggenschapsraad van de school, directie ECSparrenbos, wijkraad Sparrenburg en gemeente.

De piramide staat er nu nog, maar ga snel kijken als u deze nog wilt zien.
Wilt u reageren? Stuur uw reactie via de Wijkraad.

Lees verder>>
  Piramide.jpg

Onderwerpen in de nieuwsbrief dit najaar
Met de nieuwsbrief informeert de wijkraad u over diverse onderwerpen in de wijk Sparrenburg en omgeving: ondernemers, sporters, natuur, veiligheid, geluid, grootonderhoud van het groen enz.
Voor dit najaar kunt u nog onderwerpen verwachten zoals wat vindt een makelaar van onze wijk, wanneer wordt glasvezelkabel aangelegd, hoe verder met het Sparrenburgbos, interviews met diverse ondernemers uit onze wijk en de lancering van de Wijk App.
Heeft u een onderwerp dat u toegelicht wil hebben of wilt u zelf vragen voor uw bedrijf of activiteiten reageer dan
via de link "Lees verder >>" .

Lees verder>>
  DSC_0120.JPG

www.sparrenburg.nl - Twitter - Facebook - info@sparrenburg.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.