Nieuwsbrief 30-10-2010
Netwerkbijeenkomst Sport Alliantie Rosmalen

Geachte relatie,


Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders Rosmalen aangewezen als sportpunt. Aan deze toewijzing is een geldbedrag van 250.000 euro gekoppeld.
 
Aan de Sport Alliantie Rosmalen is het verzoek gedaan om in de planontwikkeling mee te denken over de vormgeving van het Sportpunt Rosmalen en hiervoor met voorstellen te komen. Voorwaarde is dat deze voorstellen een breed draagvlak hebben onder de Rosmalense gemeenschap en een duidelijke en blijvende impuls geven aan de georganiseerde en organiseerde breedtesport. Hierbij is de samenwerking tussen (sport)verenigingen, wijkraden en onderwijs van groot belang.
 
Wij nodigen u uit om op maandag 13 december hierover mee te denken. Er zullen enkele plannen gepresenteerd worden door diverse verenigingen, scholen, wijkraden en andere instellingen. 

Iedereen is uitgenodigd om te komen luisteren naar de plannen en eventuele een eigen inbreng naar voren te brengen. U kunt u inschrijven tot maandag 6 december voor deze avond door een mailtje te sturen naar marian@sportalliantierosmalen.nl. Ook voor vragen kunt u terecht op dit mailadres.
 
Programma van de avond:
19.30 – 20.00 uur       Ontvangst met koffie en thee
20.00 – 20.10 uur       Opening door Aad van der Steen (voorzitter Sport Alliantie Rosmalen)
20.10 – 21.15 uur       Start programma met o.a.                
-          Informatie Sportpunt Rosmalen
-          Doelstellingen van deze avond
-          Presentatie plannen (door o.a. verenigingen, wijken en scholen)
-          Presentatie Sportsupport
21.15 – 21.30 uur      Afsluiting
21.30 uur                    Netwerkborrel