Nieuwsbrief 15-11-2010
Netwerkbijeenkomst

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders Rosmalen aangewezen als sportpunt. Aan deze toewijzing is een geldbedrag van 250.000 euro gekoppeld.
Aan de Sport Alliantie Rosmalen is het verzoek gedaan om in de planontwikkeling mee te denken over de vormgeving van het Sportpunt Rosmalen en hiervoor met voorstellen te komen. 
Wij nodigen u uit om op maandag 13 december hierover mee te denken. Ook u kunt uw plannen presenteren op deze avond.  Meer informatie vindt u hier.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u mailen naar marian@sportalliantierosmalen.nl
Kunstgrasveldjes

De aanleg van de twee nieuwe kunstgrasveldjes in Rosmalen is vorige week begonnen. Één van de veldjes wordt aangelegd in de wijk Sparrenburg en het andere veldje komt direct naast het Rodenborch-College aan de kant van de Deken van Roestellaan.
Naar verwachting zijn deze veldjes rondom december klaar.
 DSC_9775.JPG
Maatschappelijke stagemarkt

Het Rodenborch-College in Rosmalen houdt op donderdagavond 25 november tussen 19.00 en 20.30 uur in de aula van gebouw A voor het eerst een maatschappelijke stagemarkt. Instellingen en verenigingen uit Rosmalen en omgeving bieden op deze markt leerlingen (14-15 jaar) van het derde jaar vmbo-havo-vwo maatschappelijke stageplekken aan. Leerlingen komen op deze markt met verenigingen en instellingen in contact en kunnen zo hun maatschappelijke stage bespreken en vastleggen.  Verenigingen en instellingen kunnen zich tot vrijdag 19 november voor deze markt opgeven bij mas@rodenborch.nl. Voor meer informatie vind u hier of u contact opnemen met Marian van ‘t Root van de Sport Alliantie en het Rodenborch-College (m.v.t.root@rodenborch.nl).
Volleybal.jpg
Schoolsporttoernooien

De schoolsporttoernooien voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool komen er weer aan. Voor het eerst dit jaar ligt de organisatie van deze toernooien in handen van de Sport Alliantie Rosmalen. Alle scholen zijn inmiddeld benaderd om mee te doen. Wanneer dit niet het geval is, stuur dan een mailtje naar marian@sportalliantierosmalen.nl
Beweegteams op basisscholen

Er zijn weer heel veel stagiaires in het basisonderwijs van Rosmalen. Toekomstige bewegingsdeskundigen of vakleerkrachten lichamelijke opvoeding lopen op dit moment hun stage op verschillende basisscholen in Rosmalen. De meesten van hen verzorgen niet alleen de gymlessen voor verschillende klassen, maar ook de tussentijdse of naschoolse opvang. Er worden verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar kinderen van verschillende leeftijden aan mee moeten of kunnen doen.