Nieuwsbrief 16-05-2011
Netwerkbijeenkomst Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen

Sport Alliantie Rosmalen organiseert op maandag 23 mei om 19.30 uur in Perron-3 een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.

Een stukje uit de sportvisie van de gemeente s-Hertogenbosch:
'Het versterken van de sportieve kracht van de stad; dat begint met deze sportvisie. Het vertelt hoe we als gemeente tegen de rol van sport aankijken en hoe sport kan bijdragen aan het welbevinden en de participatie en gezondheid van onze inwoners. Maar, het is duidelijk dat we niet alleen aan die sportieve kracht kunnen en willen werken. Sportbeleid ontwikkelen en uitvoeren is een teamsport waarin iedereen een speler is; gemeente, maatschappelijke organisaties, verenigingen, overigen sportaanbieders en individuele burgers'.
'Een sportaanbod tussen 8.00 uur 's ochtends tot 24.00 uur 's avonds, en een mix van gebonden en ongebonden sport spreken in het bijzonder aan. Dit betekent in de praktijk dat de focus is gericht op het combineren van functies van (sport)voorzieningen en het bundelen van de verschillende sportactiviteiten en aanbieders. Sportverenigingen staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord'.

De Sport Alliantie Rosmalen wil graag deze samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en eventueel andere spelers een impuls geven.
Samen met MVV (MVV is een samenwerking tussen Platvorm MVV, Kennispraktijk en NISB Consulent, zie website www.platformmvv.nl) willen we tijdens deze avond laten zien hoe je MVV kan implementeren en structureel kan uitvoeren.

Wij nodigen alle geïntresseerden uit op maandag 23 mei vanaf 19.30 uur in Perron-3. Er zullen een aantal mensen uit verschillende disciplines aanwezig zijn om hun ervaringen en visies uit te dragen. Ze zullen o.a. Corniel Groenen (hoofd afdeling Sport en Recreatie), Jan Janssens (lector sport business development HVA), Peter van der Plas (v.v. OJC Rosmalen) en Kees van de Oord (maatschappelijke stages, Rodenborch College Rosmalen) aanwezig zijn.

Voor vragen en/of aanmelding voor deze avond kunt u mailen naar Marian van 't Root (marian@sportalliantierosmalen.nl)

 Tijd
Onderwerp
19.30 – 20.00 uur
Ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.10 uur
Welkomstwoord door Sport Alliantie Rosmalen
20.10 – 20.20 uur
Inleiding in MVV
20.20 – 21.00 uur
Interview/vraaggesprek sport als middel en rol sportverenigingen
21.00 – 21.15 uur
Pauze
21.15 – 21.45 uur
Presentatie (Implementatie MVV en Sport Support)
21.45 – 22.00 uur
Plenaire afsluiting (prangende vragen en vervolgtraject)
22.00 – 22.30 uur
Netwerken en borrelen