Nieuwsbrief 18
2016-1A jan
 
 
     
  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit om deel te nemen aan de ALV. Tijdens de ALV zal teruggekeken worden op de activiteiten van het afgelopen jaar, het financieel jaarverslag van 2014-2015 besproken worden, de beleidsprioriteiten voor 2016 uiteen gezet  worden en de begroting ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd worden. Tevens zal afscheid genomen worden van vertrekkende bestuursleden en zullen nieuwe bestuursleden voorgedragen worden.

U bent allen van harte welkom op 25 januari om 20.00 uur in het paviljoen.

Vergaderstukken als het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting kunt u opvragen per mail bij de secretaris: mpeerden@schubox.nl

Vanaf maandag 18 januari liggen er enkele papieren versies van de vergaderstukken klaar in het paviljoen.

Met sportieve groet,
Het bestuur.

 
     
 
Uw banner hier?
  Kopij aanleveren   Handig   Sponsors
  Heeft u kopij voor op de website of nieuwsbrief?
Dit kunt u dan mailen naar:
redactie@tvrosmalen.nl


  #  MIJN KLNTB
#  Jiba Afhangbord
#  Activiteiten

  Ceweb


© Copyright 2010 | Website | Contact | Gemaakt door: ceweb