Nieuwsbrief 11
2018-1A jan
 
 
     
  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Vereniging TVR nodigt alle leden uit voor de ALV op maandag 29 januari, om 20.00 uur in het paviljoen.
Het jaarverslag , alsmede de begroting en overige vergaderstukken zijn digitaal te verkrijgen bij de secretaris en kunnen opgevraagd worden via het volgende email adres: mpeerden@schubox.nl

De functie van secretaris is in 2018 vacant: kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ALV melden bij de voorzitter. De huidige secretaris Monique Peerden stelt zich herkiesbaar.

Hopende op een grote opkomst bij de ALV,

Het bestuur.

 
     
 
Uw banner hier?
  Kopij aanleveren   Handig   Sponsors
  Heeft u kopij voor op de website of nieuwsbrief?
Dit kunt u dan mailen naar:
redactie@tvrosmalen.nl


  #  MIJN KLNTB
#  Jiba Afhangbord
#  Activiteiten

  Ceweb


© Copyright 2010 | Website | Contact | Gemaakt door: ceweb