Datum: 12 april 2015
 
 
  wijkdgw.jpg
 
Afgelopen jaar betrokken bij een ongeval bij fietsoversteek Vlietdijk of Vlinderlaan?
Meld je dan bij ons!

Om de verkeerssituatie bij deze twee fietsoversteekplaatsen te kunnen verbeteren, wordt er en inventarisatie gedaan naar de oorzaken van ongevallen bij beide fietsoversteken. Dit naar aanleiding van de dialoog die wordt gevoerd met de gemeente en wethouder Jos van Son over de veiligheid van deze fietsoversteekplaatsen. De wijkraad zoekt slachtoffers, veroorzakers én getuigen van ongevallen, die hun verhaal hierover kort op papier willen zetten (datum, tijd, oorzaak, weerstandigheden, rijrichting, en dergelijke..)

fietsoversteek.jpg

Ben jij daar een keer aangereden, heb je zelf iemand aangereden of ben je getuige geweest?

Laat ons dan weten hoe het ongeval ontstond en help daarmee de veiligheid op de fietsoversteken verbeteren!

Stuur een mail naar info@wijkdegrootewielen.nl. Je ontvangt dan binnenkort een overzicht met gegevens die men nodig heeft voor de analyse.

De privacy wordt door ons gewaarborgd en de gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of met anderen gedeeld!

Grote opkomst bij wijkraadbijeenkomst van 23 maart
Bij de eerste bijeenkomst in 2015 van de wijkraad zagen veel bewoners presentaties en lieten zich bijpraten over: 
 
Veel aandacht ging uit naar de presentatie van Cees van de Kreeke over de nieuwbouw ontwikkeligen aan de andere kant van de plas, maar ook de presentatie van de werkgroep die zich buigt over mogelijkheden van recreatie op en rond de waterplas oogste veel lof.

Lees hier de notulen van deze avond.

Inmiddels is duidelijk dat de bijeenkomst voor een betere benutting van Windkracht 5 op 14 april niet door gaat, maar op een later moment dit jaar wordt georganiseerd.

Relevante data

Natuurlijke afvalwaterzuivering als innovatie in de Groote Wielen!

Op 23 maart 2015 presenteerde drie initiatiefnemers István Koller, Frank Ligthart en Peter Mensingh een plan voor een natuurlijke afvalwaterzuivering in de wijk. Of is het een botanische tuin? Geïnspireerd door een uitzending van Tegenlicht over de waarde van afvalwater hebben zij het initiatief genomen om samen met Waterschap Aa en Maas en de gemeente een “Living Machine” of “Bluehouse”  te realiseren. Beide overheden hebben enthousiast gereageerd op het plan.

bluehouse.jpg

In deze “Living Machine”  hangen planten met hun wortels in het afvalwater.  Door middel van bacteriën die zich hebben genesteld aan de wortels van de planten wordt het water gezuiverd.  Dit innovatieve en duurzame plan is nog niet eerder in Nederland toegepast. Wat we graag willen is dat niet alleen een waterzuivering toevoegen in de wijk, maar dat we als bewoners ook gebruik kunnen maken van de “Living Machine” Bijvoorbeeld voor educatie, aldus Peter Mensingh. We zijn op zoek naar mede bewoners die graag daarover mee willen denken. Mocht je belangstelling  hebben, neem dan contact op met de initiatiefnemers via:  livingmachine@xs4all.nl


Permanente winkelcentrum laat nog zeker vijf jaar op zich wachten
Tijdens de bijeenkomst op 23 maart werd door Cees van de Kreeke gesproken over de nieuwbouw ontwikkelingen aan de andere kant van de plas:
De bouw van de Groote Wielen gaat eind dit jaar verder aan de noordkant van de Groote Wielenplas. Het grootste deel van de zuidkant is inmiddels klaar.
Eind dit jaar start het bouwrijp maken van de grond aan de kant van de Blauwe Sluisweg. Daar komt de grote buurt De Lanen, met in totaal 780 woningen. Het project wordt opgesplitst in twee fases: eerst 350 huizen, later nog eens 430.

winkelcentrum.jpg
 
Van de Kreeke maakte ook bekend dat het permanente winkelcentrum voor de wijk nog zeker vijf jaar op zich laat wachten. Beleggers wachten tot de wijk verder is gegroeid. Er is inmiddels wel een vergunning afgegeven voor de uitbreiding van de tijdelijke Albert Heijn. Die zou nog tien jaar op deze plaats kunnen blijven.

Lees verder>>

Heb je ideeen of wil je actief worden in de wijk? Laat van je horen en doe mee!
Nog voor de zomer organiseren we bij voldoende belangstelling een bijeenkomst rondom de thema's bereikbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid.

Daarnaast gaan we aandacht schenken aan lokale ondernemers en initiatiefnemers die via sponsoring of initiatieven een bijdragen willen leveren aan onze wijk.
Ben je of ken je een lokale ondernemer of initiatiefnemer die zich wil inzetten voor de wijk of op een andere manier een bijdrage kan leveren, en daarmee gelijk kan werken aan naamsbekendheid binnen de wijk?

Meld je dan via onderstaand mailadres!

In september organiseren we dan weer de volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van de wijkraad en geïnteresseerde bewoners rondom de vaste thema's:
  • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
  • Activiteiten in de wijk en Windkracht 5
  • Ontwikkelingen rond de bereikbaarheid van de wijk.

Interesse? Mail ons dan op info@wiijkdegrootewielen.nl
windkracht5.JPG 

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.