Datum: 26 juli 2015
 
 
   
Dankwoord
Voor de meesten van de wijkraad totaal onverwacht overleed onze voorzitter Wim Borghols op 10 mei na een kortstondig ziekbed op 59 jarige leeftijd. Sinds de oprichting van de wijkraad, de opvolger van de wijktafel, bekleedde Wim de functie van voorzitter. Vanuit het bestuur willen wij nogmaals onze dank uitspreken voor zijn inzet de afgelopen twee jaar voor de wijk, zijn nuchtere kijk op de dingen en zijn inzet zijn voor ons erg belangrijk geweest om zaken die voor de wijk belangrijk waren geregeld te krijgen. Wij wensen zijn weduwe en kinderen nogmaals alle sterkte toe die ze nodig hebben om dit verlies te verwerken. Ons heeft hij aangespoord om er mee door te gaan, zodat we samen met bewoners en de gemeente kunnen werken aan een leefbare wijk voor iedereen.

Agenda
  • Vrijdag 25 t/m zondag 27 september: Hippe Happen Festival in De Groote Wielen
  • Maandag 19 oktober 19.30: Bijeenkomst wijkraad De Groote Wielen in Windkracht 5

Oproep werkgroep verkeer (verbinding A59)
verkeer_hooghemaal.jpg  De wijkraad zoekt betrokken bewoners die graag meedenken op een vlak waar zij interesse en evt. een belang in hebben. Zo is de wijkraad actief betrokken bij verkeersplan dat de gemeente Den Bosch op dit moment opstelt en waarin de verbinding naar de A59 wordt uitgewerkt. Eén van de opties is dat het doorgaande verkeer via het Hooghemaal van en naar de A59 wordt geleid.  Dit zou kunnen leiden tot een veel grotere verkeersstroom op het Hooghemaal, met bijbehorende effecten als milieu- en geluidsoverlast. Wil jij in deze werkgroep betrokken worden en meedenken, meld je dan aan!
 
Stuur een mail naar info@wijkdegrootewielen.nl, geef aan wat je interesse heeft en laat eventueel je telefoonnummer achter.

Nieuws over recreeren rondom de plas
De werkgroep Recreatie heeft het afgelopen jaar intensief overleg gehad met de gemeente, met als resultaat de plaatsing van (tijdelijk) extra afvalbakken bij het strandje en het plaatsen van een drijflijn op 70-80 cm. Dit laatste i.v.m. de veiligheid van spelende kinderen. Ook zijn er tijdelijke toiletten geplaatst, de werkgroep gaat zich ervoor inzetten om voor volgend seizoen een geschiktere oplossing te bewerkstelligen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere wensen die aan de gemeente kenbaar zijn gemaakt:
Verbetering van het wandelpad rondom de plas, dat ook na regen goed begaanbaar moet zijn
Het plaatsen van extra bankjes aan de overzijde van de waterplas
Het scheiden van het wandelpad van het werkverkeer bij het zanddepot, zodat het pad ten alle tijde open kan zijn.
 
We houden jullie op de hoogte!
 
strandje.jpg 

Geen honden op het strandje!
honden_niet_toegestaan.jpg 
Onze wijk heeft het geluk te zijn voorzien van een heerlijk strandje waar veel mensen bij goed weer vertoeven. Iedereen kan zich voorstellen dat het onhygiënisch is wanneer honden hun behoefte doen op het strandje of in de waterlijn. Honden zijn dan ook verboden op het strandje. De wijkraad werkt aan een hondenzwemplaats op een andere plek aan het water. Binnenkort hierover meer nieuws.
 

Veiligheid fietsoversteken Vlietdijk en Vlinderlaan
Een groep bewoners is vanuit de wijkraad actief bezig geweest met het verbeteren van de veiligheid van beide fietsoversteken. Er is een ongevallenanalyse gemaakt, de gemeente heeft een verkeersbureau een analyse laten maken, Veilig Verkeer Nederland is erbij betrokken en heeft een advies uitgebracht en er zijn div. gesprekken met de gemeente gevoerd. Binnenkort volgt een gesprek met de gemeente over de conclusies en concrete zaken die gewijzigd gaan worden. We houden jullie op de hoogte.
 
veiligheid_fietsoversteken.jpg 

Kom ook naar volgende bijeenkomst in onze wijk op 19 oktober
Op 19 oktober organiseert de wijkraad de tweede bijeenkomst van dit jaar waarin we ruimschoots aandacht zullen schenken aan zaken die met verkeer en de waterplas te maken hebben.

Ook willen we onze doelen voor het komend jaar met bewoners van de wijk bespreken en met elkaar bekijken wie wat kan oppakken.

Wil je ons helpen dit belangrijke werk te blijven doen, meld je dan nu aan om actief te worden in ons bestuur of onze wijkraad. Met het plotseling overlijden van onze voorzitter Wim Borghols, is voor ons een belangrijke, drijvende kracht van het bestuur weggevallen, en we zouden graag iemand erbij willen hebben.

Actief worden in onze wijkraad houdt in dat je het bestuur helpt belangen van bewoners te behartigen op gebieden waar je vind dat het beter kan. Als bestuur organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst met steeds wisselende thema's voor geïnteresseerde bewoners, en wonen wij afwisselend per jaar enkele bijeenkomsten met andere wijkraden bi.

Daarnaast overleggen we met andere actieve bewoners over wat er op dat moment speelt. Het leuke van actief worden is dat je nieuwe mensen leert kennen, en dat het veel energie geeft om zaken voor elkaar te krijgen. Meld je aan via info@wijkdegrootewielen.nl of kom ook op maandag 19 oktober om 19.30 in Windkracht 5 (tegenover het strandje)!
windkracht5.JPG 

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.