Datum: 23-11-2017
 
 
   
Relevante data
  • 30 november 2017: halfjaarlijkse wijkraadbijeenkomst om 19.30 in Windkracht 5 
  • 10 december 2017: Opening wijkcentrum Windkracht 5 (meer..)
  • 1 januari 2018: Nieuwjaarsduik (meer..)

Openbare wijkraadbijeenkomst op 30 november om 19.30 uur in Windkracht 5
Op donderdag 30 november van19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur vindt alweer de tweede openbare bijeenkomst van de Wijkraad De Groote Wielen van dit jaar plaats. Als bewoner van de Groote Wielen nodigen we je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Ook deze keer is het een informatieve bijeenkomst met voldoende gelegenheid om vragen te stellen.Onderwerpen deze avond zijn:
  • Toelichting op een recent uitgevoerde wijkmonitor, waarin onze wijk wordt vergeleken met omliggende wijken
  • Komst van een vernieuwd wijkcentrum in Windkracht
  • Wat hebben wij als bewoners aan het wijk- en dorpsbudget en hoe wordt dit verdeeld
  • Toelichting op beleid en initiatieven rondom wind- en zonne energie in onze omgeving
  • Update over verkeersaangelegenheden, waaronder Oostelijke Landweg en de Vlietdijk

Rond half tien sluiten we af met een kleine borrel.We zien je graag op 30 november in ons vernieuwde wijkcentrum ´Windkracht 5´!

Wijkcentrum in Windkracht 5 (her)opent op 10 december haar deuren
WK5 welkom_1.jpgHet is nu nog leuker om actief te worden in de wijk. Niet alleen voor bewoners die op zoek zijn naar wat gezelligheid, maar ook voor ondernemende types en startende ondernemers. Naast een sfeervolle inrichting wordt er in het gebouw namelijk ook hard gewerkt aan een gastvrije ontvangst, een goed aanbod van activiteiten, lekkere koffie en een mogelijkheid voor online reserveren. Kom op zondagmiddag 10 december met eigen ogen zien hoe sfeervol het dankzij onder meer een bijdrage vanuit de wijkraad is geworden tijdens de opening van het wijkcentrum van 13 tot 16 uur in Windkracht 5 aan de Deltalaan 140.

Windenergie in het poldergebied tussen Oss en Den Bosch
Tussen Rosmalen en Oss heeft een aantal initiatiefnemers het voortouw genomen om ondermeer met windmolens een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Den Bosch.
Natuurlijk draagt de wijkraad deze initiatieven een warm hart toe, alleen kan zij op dit moment nog niet beoordelen wat het voor onze wijk en bewoners betekent, zowel qua mogelijkheden voor deelname als ook de impact op de leefomgeving.
Wie heeft interesse om namens de wijk deel te nemen aan overleggen die zijn gericht om hier duidelijkheid over te verkrijgen, en om het standpunt in samenspraak met bewoners die hiermee te maken krijgen samen met de wijkraad te formuleren?
Ben je bewoner aan de rand van onze wijk of geìnteresseerd in duurzame energie? Meld je dan aan via info@wijkdegrootewielen.nl of kom op 30 november naar de bijeenkomst van de wijkraad waar de gemeente ons over hun energiedoelstellingen zal bijpraten en er gelegenheid is voor vragen over initiatieven in de omgeving (zie daarvoor ook 's-Hertogenbosch Klimaatneutraal).
Windmolens2.jpg 

Gewijzigd raadsvoorstel voor de Oostelijke Landweg in Rosmalen
Hooghemaal.jpg 
De Oostelijke Landweg (een verbinding tussen Groote Wielen en Kruisstraat) aan de Oostkant van Rosmalen is bedoeld om de verkeersproblemen in Rosmalen te verminderen. Vanuit onze wijk is de wens geuit om in het vervolg ook te kijken naar de verkeersproblemen aan de westzijde van onze wijk, met name rond de A2, en de zorg gedeeld dat een eventuele Oostelijke Landweg door een aansluiting op Het Hooghemaal ongewenst sluipverkeer met zich meebrengt. Bewoners uit de wijk hebben zitting in de klankbordgroep en volgen de ontwikkelingen van dichtbij. Meer informatie volgt op de bijeenkomst van 30 november.
 

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.