Datum: 25 februari 2019
 
 
   
Kom vanavond vanaf 19 uur in Windkracht 5 en denk mee over het energielandschap
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn.  Fossiele energie, zoals aardgas en kolen wordt vervangen door duurzame opgewekte energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit kan betekenen dat het landschap gaat veranderen. Om te bepalen waar ruimte is voor zonne- en windenergie en om het energielandschap vorm te geven, stelt de gemeente de Visie Energielandschap op. 
 
De Visie Energielandschap vormt het kader waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie gaat toetsen. De visie gaat aangeven wat de kansen in het hele buitengebied van de gemeente zijn voor het plaatsen van windturbines en zonneparken.

Kom vanavond 25 februari langs om je te laten informeren en mee te praten over ons energielandschap
csm_Informatiebijeenkomst_c8fbf3ed5c.jpg 

Vooraankondiging: Openbare wijkraadbijeenkomst op 25 maart om 19.30 uur in Windkracht 5
Maandagavond 25 maart is alweer de eerste bijeenkomst van dit jaar voor bewoners van onze wijk in Windkracht 5 aan de Deltalaan 140. Alle bewoners van de Groote Wielen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ook deze keer is het een bijeenkomst met veel interessante onderwerpen en sprekers met gelegenheid om je vragen hierover te stellen:

  • Hoe scoren wij ten opzichte van andere wijken? De uitkomst van de wijkmonitor geeft inzicht.
  • Uitgebreide toelichting vanuit de gemeente over de ontwikkelingen in de Lanen
  • Update vanuit de wijkraad over het onderzoek naar de Oostelijke Landweg
  • Update vanuit Groen-Inzicht over de initiatieven voor windmolens in de polder

Vanaf 19 uur zijn de deuren open, we starten om half acht. Rond half tien sluiten we af met een kleine borrel. We zien je graag maandagavond 25 maart om half acht in Windkracht 5. 


www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.