Datum: 11-11-2019
 
 
   
Openbare bijeenkomst voor bewoners op 18 november om 20.00 uur in Windkracht 5
Maandag 18 november is alweer de tweede bijeenkomst van dit jaar voor bewoners van De Groote Wielen in Windkracht 5. Alle bewoners zijn van harte welkom om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in onze wijk. Ook komende maandagavond is het weer een bijeenkomst met veel interessante onderwerpen en sprekers met gelegenheid om je vragen hierover te stellen:
 • Hoe scoren wij ten opzichte van andere wijken? Toelichting op uitkomst van de wijkmonitor
 • Update door deelnemer aan klankbordgroep over plannen voor oost- en westkant van onze wijk
 • Update over de ontwikkeling van een visie op het energielandschap
 • Aandacht voor buurtpreventie in onze wijk
 • Update over activiteiten in het Windkracht 5 Wijkcentrum
Anders dan gwoonlijk zijn de deuren vanaf half acht open open, en we starten om 20:00 uur. Rond half tien sluiten we af met een kleine borrel.
We zien je graag maandagavond 18 november in Windkracht 5!

Kom 1 januari direct na de nieuwjaarsduik in Windkracht 5 proosten op het nieuwe jaar!
Op 1 januari 2020 wordt voor de zevende keer de Nieuwjaarsduik georganiseerd aan het strand van de Groote Wielenplas in Rosmalen.
Het strand en de kleedkamers van Windkracht 5 zijn vanaf 12:00 uur beschikbaar voor de deelnemers. De Nieuwjaarsduik vindt plaats om klokslag 13:00 uur. Deelname is gratis. Inschrijven kan alleen ter plekke vanaf 12:00 uur tot uiterlijk 12:50 uur. Zorg dus dat je op tijd bent.
Direct na de nieuwjaarsduik biedt de wijkraad de aanwezige bewoners een drankje aan om in Windkracht 5 te proosten op het nieuwe jaar.
 nieuwjaar.jpg

12 november Inloopbijeenkomst tracéstudie Oostelijke Gemeentedelen in Perron 3
Omdat de bereikbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen van 's-Hertogenbosch (Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel) onder druk staat heeft de gemeente drie concrete maatregelen laten uitwerken om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen te verbeteren:

 • West kort: een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.
 • West Lang: net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.
 • Oostelijke Landweg: Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.
De eerst van de twee inloop avonden die werd gehouden op maandag 11 november werd goed bezocht, dinsdagavond 12 november is de tweede en tevens laatste van 19:30 tot 21:00 uur in Perron 3.

Lees verder>>

Inspraakavond op 19 november over de ontwerpvisie energielandschap
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente ’s-Hertogenbosch maakt bekend dat de ontwerpvisie energielandschap vanaf 4 november 2019 gedurende vier weken ter inzage ligt.

Deze visie richt zich op zonne- en windenergie. Dit omdat deze productiemethoden van duurzame energie een grote ruimtelijke impact hebben. In de visie worden gebieden voor energieopwekking aangewezen en worden er kaders gesteld waarbinnen initiatieven uitgewerkt kunnen worden. De productie van duurzame energie kan impact hebben op vele gevestigde belangen (bewoners, natuur, ecologie, cultuurhistorie, landschap, water, etc.) in en rond de aangewezen gebieden. De visie stelt hoe met de belangenafweging moet worden omgegaan.

Met deze visie neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid in de regio en loopt het vooruit op de Regionale Energiestrategie. De gemeente, maar ook het Rijk, provincie en de regio hebben de doelstelling om over te schakelen op 100% duurzame energie.

Deze visie is met behulp van een intensief participatietraject tot stand gekomen. Hieraan hebben diverse stakeholders deelgenomen: bewoners, eigenaren, mogelijke initiatiefnemers en professionele organisaties. Van elke serie bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze zijn aan de visie toegevoegd.

Inspraakavond
Op 19 november 2019 is er een inspraakavond over de ontwerpvisie. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van ‘s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, om 19.30 uur. Het bestuurscentrum is geopend vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt een presentatie gegeven over de inhoud van de visie. Wij verzoeken u zich via deze webpagina aan te melden.  
 
Wilt u reageren?
In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ontwerpvisie energielandschap?

 • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485741.
 • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
 • Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.
De ontwerpvisie ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente s-Hertogenbosch via visie-energielandschap@s-hertogenbosch.nl

Bewoners kunnen zich voor de inspraakavond van 19 november aanmelden via deze webpagina


www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.