Datum: 31-01-2014
 
 
   
Even bijpraten
De afgelopen maand is er opnieuw weer veel gebeurd:
 • Op 1 januari is, dankzij een aantal enthousiaste wijkbewoners, de traditie voortgezet om het nieuwe jaar te starten met een massaal bezochte Nieuwjaars duik.
   
 • Medio december vond het Bewonersradenoverleg overleg plaats met de verschillende wijkraden van Rosmalen, waarin ontwikkelingen zijn besproken rond het betaald parkeren in het centrum van Rosmalen, dat niet door lijkt te gaan, en de overlast die sommige bewoners naast de nieuwe spoorbrug ervaren sinds de opening ervan enkele maanden geleden.
   
 • Ook is er begin januari overleg geweest met de gemeente over de ontwikkelingen van het openbaar vervoer van en naar Den Bosch.
   
 • Tot slot is er vanuit onze wijk een bijdrage geweest in de commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer over een aantal punten die zijn uitgewerkt in de ruimtelijke structuurvisie. Over deze punten willen we binnenkort met de gemeente om de tafel, daarover meer in deze nieuwsbrief.

Activiteiten in februari en maart
 • Bijeenkomst over bereikbaarheid van de wijk tussen wijkbewoners en wijkraad
   
 • Bijeenkomst met gemeente over ontwikkelingen die voor ons in 2014 gaan spelen
   
 • Verwacht begin maart: Lancering van onze ‘eigen’ website via www.wijkdegrootewielen.nl

Meer weten over de ontwikkelingen in onze wijk?
Volg ons via onze Facebookpagina of via ons Twitter account: @wijkdgw.

Aanmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief?
Ga dan naar: www.wijkdegrootewielen.nl

Ouderen en 55-plussers: Kom langs bij de ontmoetingsruimte in
Wist u dat: De bewonersvereniging  “Het Groote Hart”, gesitueerd op de hoek Groote Wielenlaan - Deltalaan, een ontmoetingsruimte bezit ? Waar ouderen en  55 plussers van harte welkom zijn ?
En waar allerlei activiteiten plaatsvinden voor en door ouderen, waar u gratis aan kunt deelnemen?
En niet onbelangrijk: Dat hier de consumpties nog betaalbaar zijn, en dat u voor meer informatie altijd kunt langskomen?

Adres: Deltalaan 162, telefoon: 073.68 97 327.

Vraag naar evenementen coördinator : Anne Kortwijk  (e-mail : kortwijkanne@gmail.com)

Politiebureau Rosmalen sluit per 1 maart 2014 haar deuren
politie.jpgDe politie in de gemeente 's-Hertogenbosch is bezig met de voorbereidingen voor het vormen van één basisteam. Dit nieuwe team bestaat uit de huidige politieteams Zuid-Oost, Noord-West, Rosmalen, de recherche en de afdeling intake & service. Hierbij is gebleken dat de politiemensen effectiever ingezet kunnen worden als zij werken vanuit één locatie. Er is dan ook besloten om de teams samen te voegen en te huisvesten op het politiebureau aan de Vogelstraat in 's-Hertogenbosch. Dit betekent dat het huidige team Rosmalen het pand aan de Edelweisstraat gaat verlaten. Deze beslissing is in goed overleg met de burgemeester van 's-Hertogenbosch genomen.

Wat verandert er voor ons als bewoner?
Als bewoners merken wij waarschijnlijk weinig van deze verandering. De publieksfunctie van het politiebureau aan de Edelweisstraat vervalt vanaf 1 maart 2014. Na de sluiting komt er een vaste ontmoetingsplaats in Rosmalen. Op deze locatie kunnen politiemensen afspreken met inwoners, partners en ondernemers. De centralisatie heeft geen invloed op de aanrijtijden. De agenten die in de noodhulp werken en rijden naar meldingen van burgers werken al geruime tijd samen. De wijkagenten van Rosmalen krijgen weliswaar een nieuwe werklocatie, maar blijven uiteraard het merendeel van de tijd in hun wijk aanwezig.

Altijd bereikbaar
De politie is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt contact opnemen op de manier die u gewend bent en die het beste bij u past. Daar verandert niets aan. Ook houdt de wijk de vaste contactpersoon. 

Wat gebeurt er de komende jaren met ons openbaar vervoer?
Omdat het openbaar vervoer naar Rosmalen en de Groote Wielen niet kostendekkend geëxploiteerd kan worden heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een verkeerskundig ingenieursbureau ingeschakeld voor een studie naar mogelijke alternatieven. Dit bureau heeft begin januari de resultaten van dat onderzoek getoond aan alle wijkraden van Rosmalen en Hintham, inclusief de Groote Wielen.

bus.jpg

Er is een aantal scenario’s gepresenteerd, waarvan het grootste deel om verschillende redenen direct afviel.

Bekijk hier de presentatie (pdf 2 mb).

Het meest realistisch scenario is het koppelen van de lijnen 63 (Rosmalen) en 74 (Groote Wielen) tot een kortere en snelle lusverbinding tussen ’s-Hertogenbosch – Rosmalen – Groote Wielen. In Rosmalen en de Groote Wielen mogelijk aangevuld met een zogenoemde ‘feeder’, kleinere bussen die door de wijken rijden en aansluiten op de buslijn. De spitsbus (lijn 66) blijft in dit scenario gehandhaafd.

busroute.jpg

Als wijkraad (h)erkennen wij de problematiek en zien dat er weinig mogelijkheden zijn om het openbaar vervoer in onze wijk nu verdere te optimaliseren.

Wel willen wij bij de gemeente ‘een vinger in de pap’ krijgen bij het vervolg:
 • Goede afspraken maken over de route en de haltes van zowel de bus als de ‘feeder’.
   
 • De gemeente adviseren om op  zeer korte termijn na te denken over de (middel)lange termijn oplossingen voor het openbaar vervoer in onze wijk.
   
 • ‘Afdwingen’ dat wij als wijkraad (eventueel samen met de overige wijkraden in Rosmalen) de mogelijkheid krijgen mee te denken en te adviseren in deze (middel)lange termijn oplossingen.
Een werkgroep zal op korte termijn bijeen komen om een brief met advies aan de gemeente hierover op te stellen. Nieuwe ontwikkelingen zullen we uiteraard via deze nieuwsbrief met de bewoners delen.

Mocht je een bijdrage willen leveren aan (de discussies over) een beter openbaar vervoer van en naar onze wijk, laat dit ons dan weten via info@wijkdegrootewielen.nl.

Heb je ideeen of wil je actief worden in de wijk, kom langs en doe mee!
Komend half jaar organiseren we diverse themabijeenkomsten met de wijkraad en geïnteresseerde bewoners over de belangrijkste onderwerpen waar we ons vanuit de wijkraad dit jaar op gaan richten in Windkracht 5:
 • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
   
 • Mogelijke verslechtering van het openbaar vervoer van en naar onze wijk vanaf eind 2014
   
 • Ontwikkelingen rond de bereikbaarheid wijk als gevolg van de oplevering van de turborotonde in april/mei 2014, aanpassing van de aansluiting met de A2 en de beoogde afsluiting van de Vlietdijk in augustus 2014
windkracht5.jpg

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.