Datum: 18-02-2014
 
 
   
Even bijpraten
De berichten over wijzigingen in de dienstverlening van lijn 74 en de eventuele samenvoeging met de lijn die tussen Rosmalen en het centrum van ’s-Hertogenbosch rijdt, hebben heel wat reacties losgemaakt. Waarschijnlijk volgt er komende tijd meer informatie over de plannen voor aanpassing van de dienstverlening die eind van het jaar ingaan. Verder komt over enkele weken onze website in de lucht, waarin we beter dan voorheen informatie kunnen geven over waar we ons als wijkraad mee bezig houden.

Activiteiten komende periode
 • 20 februari: Informatieavond over aanleg kanaalpark
   
 • Bijeenkomst over bereikbaarheid van de wijk tussen wijkbewoners en wijkraad
   
 • Bijeenkomst met gemeente over ontwikkelingen die voor ons in 2014 gaan spelen
   
 • Verwacht begin maart: Lancering van onze ‘eigen’ website via www.wijkdegrootewielen.nl

Meer weten over de ontwikkelingen in onze wijk?

Volg ons via onze Facebookpagina of via ons Twitter account: @wijkdgw.

Aanmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief?
Ga dan naar: www.wijkdegrootewielen.nl

Seniorenbus s-Hertogenbosch biedt: Vervoer Inclusief Praatje
seniorenbus.jpgSpeciaal voor 65+’ers uit ’s-Hertogenbosch biedt de seniorenbus begeleid vervoer binnen de stadsgrenzen met vaste lage tarieven: € 60,- per jaar (via maandelijkse incasso van € 5,-) + € 0,50 per rit.

Het vervoer is van deur-tot-deur en wordt verzorgd door vrijwilligers.

Bel voor een abonnement naar: 06-13 00 76 60 of ga naar www.senioren-bus.nl


Informatieavond over aanleg Kanaalpark op 20 februari
kanaalpark.jpgBinnenkort organiseert de Gemeente ‘s-Hertogenbosch een informatieavond over de aanleg van het Kanaalpark. Deze avond vindt plaats op donderdag 20 februari om 19.30 uur. Leden van de wijkraad zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Ook de bewoners die met hun perceel grenzen aan het Kanaalpark krijgen deze week een brief met de uitnodiging voor de avond.

Het Kanaalpark wordt dit jaar ten oosten van het Maximakanaal gerealiseerd. Na een algemene presentatie krijgen de aanwezigen gelegenheid enkele informatiestands te bezoeken waar medewerkers van diverse  organisaties (Gemeente, Willemsunie, Rijkswaterstaat en Waterschap Aa en Maas) belangstellenden graag te woord staan. 

Verhuizing van de Pluktuin voorlopig uitgesteld
pluktuin.jpgHet laatste nieuws rond de pluktuin nabij het strandje die zou verhuizen? Dat gaat niet door....althans voorlopig niet. Omdat de verkoop van de huizen aan de Deltalaan tot nu toe tegenvalt, biedt dit de gelegenheid voor nog een groeiseizoen op de oude grond.

Om die reden zoeken de initiatiefnemers veel hulp van vele handen, want de pluktuin was al in een soort winterslaap gelaten in afwachting van de verhuizing.

Wie helpt mee om er ook dit jaar weer een succes van te maken?
Meld je dan aan via Rianne Geurts, secretaris van stichting Pluktuin De Groene Wielen: riannegeurts@home.nl.

De pluktuin doet bovendien mee aan NLDoet op 22 maart, van 10.00 uur tot 16.00 uur, geïnteresseerden kunnen zich opgeven via NLDoet.

Iets organiseren in de wijk? Houd rekening met aangepaste regels voor subsidie
Om de toekenning van zogenaamde ‘bewoners initiatief gelden’ overal op gelijke wijze te laten plaatsvinden zijn de regels voor het honoreren van verzoeken op sommige punten aangepast. In onze wijk werden deze regels al grotendeels langs deze lijn toegepast, maar het is goed dat alle initiatieven vanaf dit jaar op basis van dezelfde uitgangspunten worden toegekend:
 1. Geen eten en drinken
 2. Plafond van € 750,00 per aanvraag i.c.m. een overgangsregeling voor 2014 en 2015.
 3. Soepelere regels m.b.t het verantwoorden van BIG-aanvragen
 4. Strengere eisen m.b.t. de aangeboden tegenprestatie

Grootste wijziging in deze nieuwe regeling is het feit dat er nadrukkelijk een tegenprestatie verwacht wordt als het om activiteiten gaat waar maar een beperkt aantal deelnemers aan kan deelnemen, bijvoorbeeld een buurtfeest of een activiteit die uitsluitend is gericht op een bepaalde doelgroep. Als tegenprestatie kan daarbij gedacht worden aan het schoonmaken van de wijk of het actief worden als vrijwilliger binnen de wijk.

Heb je ideeen of wil je actief worden in de wijk, kom langs en doe mee.
Komend half jaar organiseren we diverse themabijeenkomsten met de wijkraad en geïnteresseerde bewoners over de belangrijkste onderwerpen waar we ons vanuit de wijkraad dit jaar op gaan richten:
 • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
   
 • Mogelijke verslechtering van het openbaar vervoer van en naar onze wijk vanaf eind 2014
   
 • Ontwikkelingen rond de bereikbaarheid wijk als gevolg van de oplevering van de turborotonde in april/mei 2014, aanpassing van de aansluiting met de A2 en de beoogde afsluiting van de Vlietdijk in augustus 2014
windkracht5.jpg

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.