Datum: 25-04-2014
 
 
  watertuinen.jpg
 
Even bijpraten
Er is de afgelopen weken alweer veel gebeurd:  Direct na de werkzaamheden op het eiland verschenen de eerste zwaluwen in de Watertuinen van De Groote Wielen. Daarnaast is de nieuwe aansluiting richting de A2 gereed gekomen en kan het verkeer ongehinderd richting Waalwijk rijden. Richting Utrecht loopt het nog niet echt soepel door, maar ons is gemeld dat er inmiddels gekeken wordt naar mogelijke oplossingen voor dit nieuwe knelpunt.

Activiteiten komende periode

Enkele berichten rond de aanleg van het Maximakanaal
Rond de komst van het Maximaakanaal is ook het een en ander te melden:
 1. De sluisdeuren Hintham zijn op 17 april in gehangen. Het fietspad over de sluisdeuren kan pas eind dit jaar in gebruik worden genomen i.v.m. nog uit te voeren werkzaamheden.
   
 2. Op 24 mei wordt een themadag Kanaalpark georganiseerd voor maximaal 300 belangstellenden. De mogelijkheid tot inschrijving wordt tijdig gecommuniceerd.
   
 3. Op 28 mei is de zitting van de RvS m.b.t. ingediende bezwaren tegen onderdelen van het Kanaalpark door het Groene Hart.
   
 4. De aanpassing van het fietspad aan de Graafsebaan (brug over kanaal) wacht nog op afronding van overleg tussen gemeente en WU. Voor afwerking Graafsebaan, incl. fietspad, is nog een weekendafsluiting nodig.
  Maximakanaal.jpg
   
 5. De aansluiting van de N279 op de brug is vooralsnog gepland in weekend van 4 t/m 7 juli en het verhogen van de brug in de A59 is gepland in weekend 22 t/m 23 augustus. Voor beide activiteiten zijn reserve data ingepland. Voor de benodigde weekendafsluitingen zal tijdig persbericht uitgaan.
   
 6. De bouw van de fietsbrug en rotonde Bruistensingel is nog in volle gang. Er is nog geen data voor de benodigde weekendafsluitingen gepland.
   
 7. Maximakanaal eind dit jaar gereed (waarschijnlijk exclusief deel beplanting m.n. bomen), Kanaalpark eveneens eind dit jaar inclusief deel beplanting. Ook hier is nog geen datum vastgesteld voor officiële opening in maart 2015.

Wat kan het wijkplein Rosmalen voor jou betekenen?
wijkplein.JPGVraagbaak, ondersteuning, vrijwillige Thuishulp, vrijwilligerswerk en goede koffie!

Er verandert veel op sociaal gebied; waarschijnlijk heeft u daarover gehoord of gelezen. De hulp van de gemeente en maatschappelijke organisaties is niet meer van zelfsprekend. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners: op hun talenten en zelfwerkzaamheid. Dat betekent ook dat burgers zelf achter informatie aan moeten gaan en zaken regelen, bijvoorbeeld voor vergoedingen voor hulpmiddelen of schuldhulpverlening. Daarvoor kunt u terecht in het wijkplein Rosmalen in Perron-3!

Lees verder>>

Oost-Westverbindingen onder de loep genomen

Recentelijk is er overleg geweest met een werkgroep uit ’s-Hertogenbosch Noord die haar plannen heeft ontvouwd om hun wijk leefbaar te houden. Zij zijn daarbij vooral bezorgd dat de Bruistensingel een soort veredelde snelweg wordt voor verkeer van en naar het centrum van de stad, met als schrikbeeld een dubbele brug over de A2, zoals eerder geschetst door de gemeente, en pleiten daarom onder meer voor het doortrekken van de A59 vanuit Waalwijk richting De Groote Wielen.

Daar de plannen voor de Oostelijke landweg waarschijnlijk al in 2020 zijn uitgevoerd, veel eerder dan vorig jaar is aangegeven, ontstaat er zo een verbinding tussen De Groote Wielen en de A59 richting Oss/Nijmegen, waardoor het Hooghemaal een aantrekkelijk alternatief dreigt te worden voor doorgaand verkeer tussen Waalwijk en Oss/Nijmegen.  

Dit is voor ons reden geweest om te pleiten voor een noordelijke randweg rond De Groote Wielen, waarmee het verkeer om onze wijk heen wordt gelegd en voorkomen wordt dat wij worden afgesneden van het centrum van Rosmalen. In de tekeningen die nu door de werkgroep Noord zijn gemaakt, worden wij als één geheel getoond bij Rosmalen, om te benadrukken dat wij geen scheiding willen van het centrum van Rosmalen. Om die reden hebben wij de tekeningen aangepast met onze wens om te komen tot een noordelijke ring rond De Groote Wielen.

Over dit initiatief vindt binnenkort opnieuw overleg plaats tussen de initiatiefnemers uit Noord en vertegenwoordigers van omliggende wijkraden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen en organiseren bij voldoende belangstelling een bijeenkomst wanneer er meer over de plannen te melden is.


25 mei: Open dag van watersportvereniging De Groote Wielen

Heb je altijd al eens in een zeilboot willen zitten of op een surfplank willen staan? Dat kan! Aan de Groote Wielenplas in Rosmalen is Watersportvereniging De Groote Wielen gevestigd, waar je kennis kan maken met watersport. Zeilen, surfen, in een kano of voor de gezelligheid, iedereen die graag op, in of aan het water wil zijn is welkom.

Kom bijvoorbeeld langs tijdens de open dag van zondag 25 mei 2014  van 11.00 t.m 14.00 uur of schrijf je in voor zeil- of surflessen. In de week van 14 t/m 18 juli geven we cursussen, waarbij je in 5 dagdelen de fijne kneepjes van het zeilen of surfen leert. De zeilcursus wordt ook in 5 dagdelen op de zondagen in juni aangeboden en de windsurfcursus in 3 dagdelen op zondagen in mei/juni.

Lees verder>>

14 juni: Open dag kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje

In het jaar van de groene kinderopvang laten de agrarische kinderdagverblijven van de Verenigde Agrarische Kinderopvang een positief geluid horen. De bedrijven presenteren zich op een bescheiden, maar zelfverzekerde en enthousiaste manier: ,Onze ondernemers hebben echt passie voor het ‘VAK’.  Mede daardoor kunnen we samen kwaliteit leveren’, aldus Liz Barbian, coördinator van de VAK.

VAK
De VAK is vanaf 2005 actief in de groene kinderopvang. De organisatie is hierdoor een voorloper op dit gebied. In tegenstelling tot de neerwaartse ontwikkelingen in de kinderopvangsector zien de agrarische kinderdagverblijven juist een toenemende vraag. Kinderopvang op een boerderij voegt volgens Barbian iets bijzonders toe aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen en onderscheidt zich daarmee van reguliere kinderopvang: ‘Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt onbewust en bewust een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling’ aldus Barbian.


Lees verder>>

Meer weten over de ontwikkelingen in onze wijk?
Volg ons via onze Wijkraad website, Facebookpagina of via Twitter.

Gezocht redactie en korte berichten/foto's voor de website:
Interesse om onze redactie te versterken of ons te voorzien van korte, relevante berichten voor onze site? Mail dan naar info@wijkdegrootewielen.nl

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.