Datum: 23-07-2014
 
 
  waterplas.jpg
 
Even bijpraten
De vakantie is voor velen begonnen, maar de werkzaamheden in onze wijk en het centrum van Rosmalen gaan gewoon door. Gelukkig zijn de werkzaamheden aan de Vlietdijk binnenkort afgelopen, want de overlast is gezien alle reacties op social media behoorlijk groot. Beloofd nog wat als de andere kant van de Vlietdijk voor een jaar dicht zou gaan. Want of dat doorgaat is nu nog onzeker, nu er een burgerinitiatief is gestart om dat te voorkomen. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Maar het allerbelangrijkste nieuws is toch wel de tragische gebeurtenis van twee bevriende gezinnen die bij het vliegtuigongeluk in Oekraïne zijn omgekomen. Getuige de bloemen en dagelijkse bezoeken aan de woning delen veel buurtbewoners het verdriet van de nabestaanden, vrienden, collega’s, kennissen en anderen die onze buurtbewoners kenden.

Oproep: Help jij ons aan relevant nieuws voor onze wijk?

Berichten die je aan ons stuurt en relevant zijn voor onze wijk worden geplaatst op onze website www.wijkdegrootewielen.nl en op onze Facebook pagina.

Daarnaast zoeken we een of twee wijkbewoners voor onze redactie om de berichten te plaatsen. Interesse? Mail ons dan via
info@wijkdegrootewielen.nl
 


Relevante data
 • 25 juli: Afronding werkzaamheden aan de fietsoversteek bij de Vlietdijk nabij de Albert Heijn
 • 22 augustus: Afronding werkzaamheden centrum Rosmalen (zie meer informatie hieronder)
 • 31 augustus: Albert Heijn elke zondag van 16 tot 20 uur open

Groote Wielen rouwt om twee omgekomen families uit onze wijk bij de vliegtuigramp
Twee bevriende gezinnen uit Rosmalen zijn omgekomen bij vliegramp in Oekraïne
Het gaat om de familie Trugg en de familie Wels. Ze woonden in dezelfde straat. De familie Trugg, vader en moeder met twee dochters van 10 en 7, ging op vakantie naar Bali met de familie Wels, vader en moeder met een zoon van 10. De gezinnen waren bevriend met elkaar.

bank.jpg

Grote verslagenheid
De kinderen zaten op basisschool De Groote Wielen. Daar is vrijdag 18 juli rond het middaguur een spontane bijeenkomst geweest, georganiseerd door ouders en kinderen uit de klassen waar de omgekomen kinderen in zaten. Er hing een verdrietige sfeer. Zaterdag 19 juli is een grotere bijeenkomst georganiseerd.
Sinds diezelfde zaterdag is vanaf 11.00 uur in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch en in Perron 3 in Rosmalen een condoleanceregister geopend, dat getekend kan worden ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de vliegtuigramp.
Burgemeester Rombouts van Den Bosch keerde terug van vakantie, omdat hij de nabestaanden wil ondersteunen. Het tekenen van de beide condoleanceregisters kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Burgerinitiatief om de Vlietdijk definitief open te houden goedgekeurd
In juni hebben twee buurtbewoners, Roy van Veghel en Janneke Hermans, een burgerinitiatief gestart. Zij en vele anderen vonden dat er diverse (nieuwe) argumenten zijn die een reden zijn om bij de gemeente een Burgerinitiatief in te dienen met als doel de Vlietdijk open te houden.
Minimaal honderd inwoners van de gemeente moesten steun aan het voorstel geven, maar in totaal zijn er zeker 2634 steunhandtekeningen ontvangen voor het definitief open houden van de Vlietdijk! De initiatiefnemers zijn dan ook dankbaar voor de brede steun aan dit burgerinitiatief.
Op 2 september wordt het voorstel in de commissie ROB toegelicht, en op 9 september wordt het in de raadsvergadering behandeld. De initiatiefnemers gaan er van uit dat, nu het burgerinitiatief in behandeling is, de voorgenomen sluiting niet eerder zal plaatsvinden, en hopen op veel publieke steun tijdens de beide vergaderingen.

Lees hier meer over het Burgerinitiatief (pdf)

Iets organiseren in de wijk?
Vraag dan om een bijdrage van de gemeente, maar let op de spelregels!

Heb je een goed idee? Wil je graag iets organiseren voor je wijk, buurt of straat? Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, Sinterklaasfeest, cursus of straatspeeldag. En wil je deze samen met andere bewoners realiseren, maar mis je een financieel steuntje in de rug? Maak dan gebruik van de BIG-regeling.

Bovenstaande tekst is het eerste wat je tegenkomt als je de webpagina van het Bewonersinitiatiefgeld (BIG) bezoekt. De BIG-regeling is een wijkgericht budget, bedoeld voor activiteiten gericht op communicatie en ontmoeten. De activiteiten moeten voor en door de wijk georganiseerd worden en in de wijk plaatsvinden. Per wijk beoordeelt een bewonersgroep elke aanvraag.

De regeling kent stedelijke spelregels, maar ook spelregels op wijkniveau. De spelregels voor De Groote Wielen zijn:
 • Er moet een element van sociale cohesie in de aanvraag verwerkt zijn,
 • Voor straatfeesten en –barbecues is de maximale bijdrage € 250,00
 • Vrijwilligersvergoedingen zijn niet mogelijk,
 • Vergaderkosten en onvoorziene kosten worden niet vergoed.

Begin 2014 zijn enkele stedelijke spelregels gewijzigd:
 • Het maximum bedrag per aanvraag is € 750,00,
 • Eten en drinken komen niet in aanmerking voor BIG-geld,
 • Tegenover een bijdrage uit het BIG-geld moet een tegenprestatie staan.Bij aanvragen voor straatfeesten of -barbecues mag de tegenprestatie niet het organiseren van de activiteit zijn. Voorbeelden van alternatieve tegenprestaties zijn zwerfvuil ruimen, schoonhouden van speelplekjes of koppelbeken, buren die minder mobiel zijn helpen met tuin of boodschappen, enz…
De financiële verantwoording gebeurt door middel van een steekproef. Iedere aanvrager is verplicht hieraan mee te werken als de wijkmanager er om vraagt.

Als je een aanvraag wilt indienen of de spelregels nog eens na wilt lezen ga dan naar
http://www.s-hertogenbosch.nl/bewonersinitiatiefgeld/

Heb je vragen over de regeling bel dan met onderstaand contactpersoon:
Rutger Janssens
Wijkmanagement, gemeente ’s-Hertogenbosch
073-615 5367
r.janssens@s-hertogenbosch.nl

Omrijden bij diverse werkzaamheden in centrum Rosmalen
De herinrichting van de Burgemeester van Nieuwenhuijzenstraat is in volle gang. Sinds 2 juli zijn ook de werkzaamheden aan de Deken van Roestellaan in Rosmalen gestart. Na het aanleggen van extra riool voor de afvoer van het regenwater wordt  de rijweg geasfalteerd.

Verkeersomleiding in Fase 2 (2 juli tot 11 augustus)
Op dit moment is de Deken van Roestellaan van de Pastoriestraat tot de Hoff van Hollantlaan afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het fiets- en het voetpad aan de westzijde blijven open.
Het doorgaande verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Schoolstraat, Pastoor Hordijkstraat, Kattenbosch en Hoff van Hollantlaan. (De omleidingsroute van en naar de Dorpsstraat blijft ingesteld.)

fase2.jpg

Fase 3 start maandag 11 augustus 2014 en duurt waarschijnlijk tot 22 augustus 2014
Hierbij wordt de Deken van Roestellaan van de Pastoriestraat tot en met de Hoff van Hollantlaan afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het doorgaande verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Schoolstraat,  Pastoor Hordijkstraat, Kattenbosch en  T.M. Kortenhorstlaan. (De omleidingsroute van en naar de Dorpsstraat blijft ingesteld.)

fase3.jpg


Openbaar Vervoer
Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden rijden de bussen ook om via de omleidingsroutes. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden van fase 3 is het station voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar vanaf het zuiden.

Website
Informatie over het herinrichten van de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat en de Deken van Roestellaan is te vinden via deze website of neem contact op met de uitvoerder van Heijmans, B. van der Doelen, tel. 06 - 53 78 14 93.

Heb je ideeën of wil je actief worden in de wijk, kom langs en doe mee in Windkracht 5
windkracht5.JPGKomend najaar organiseren we opnieuw diverse themabijeenkomsten met de wijkraad en geïnteresseerde bewoners over de belangrijkste onderwerpen waar we ons vanuit de wijkraad dit jaar op richten:
 • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
 • Verandering bereikbaarheid Groote Wielen met openbaar vervoer vanaf eind 2014
 • Ontwikkelingen rond de bereikbaarheid wijk als gevolg van de oplevering van de turborotonde.
Mail ons dan op info@wiijkdegrootewielen.nl

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.