Datum: 28 augustus 2014
 
 
  watertuinen.jpg
 
Even bijpraten
Inmiddels is voor velen de vakantie alweer achter de rug, maar ook nu gaan de wegwerkzaamheden rond onze wijk nog gewoon door. Naast enkele fietsoversteekplaatsen wordt ook hard gewerkt aan de fietsbrug boven de Bruistensingel. Ook het al dan niet sluiten van de Vlietdijk houdt de gemoederen behoorlijk bezig.

Naast alle werkzaamheden is er gelukkig ook nog tijd voor ontspanning: Op 14 september houdt de watersportvereniging namelijk haar tweede opendag van dit jaar. De vorige was in mei en was een groot succes. Inwoners van de wijk zijn natuurlijk van harte welkom, nu alleen nog duimen voor goed weer.

Verder nog een bericht dat velen zullen toejuichen: Albert Heijn is vanaf komend weekend weer elke zondag geopend van 12 tot 18 uur, dus zoeken naar een alternatief bij omverwacht bezoek is niet meer nodig!

Tot slot nog het goede nieuws dat er uitbreiding van onze redactie op komst is. Daarnaast bieden we sinds kort aan zowel wijkbewoners als andere initiatiefnemers de mogelijkheid om op onze site een evenement of activiteit zelf onder de aandacht brengen. Zelf een bericht of een oproep plaatsen? Ga dan naar onze website en laat een bericht met bijvoorbeeld een afbeelding of link naar een andere website achter.

Relevante data
  • 31 augustus: Albert Heijn elke zondagmiddag open van 12 tot 18 uur
  • 1 september; Bestemmingsplan ‘de Lanen’ gedurende zes weken ter inzage
  • 2 september: Commissie ROB behandelt het Burgerinitiatief openhouden Vlietdijk
  • 6 september: Themadag binnenvaart in Informatiecentrum Zuid-Willemsvaart
  • 9 september: Raad behandelt het Burgerinitiatief openhouden Vlietdijk
  • 14 september: Kom van 11.00-16.00 uur naar de Open Watersportdag
  • 29 september: Bijeenkomst wijkraad De Groote Wielen in Windkracht 5

Wijkraad spreekt steun uit voor Burgerinitiatief dat pleit voor openhouden Vlietdijk
Op maandagavond 25 augustus is de wijkraad van De Groote Wielen bijeen gekomen om al dan niet een standpunt te bepalen omtrent de voorgenomen afsluiting van de Vlietdijk. Aanleiding hiervoor was het Burgerinitiatief dat pleit voor openhouden van de Vlietdijk en de commissievergadering die op 2 september a.s. zal plaatsvinden.

De wijkraad heeft na het horen van zowel voor- als tegenstanders van sluiting de standpunten en onderbouwing ervan gewogen. Daarbij herkent de wijkraad zich in de argumenten die zijn gegeven voor openhouden van de Vlietdijk en constateert dat er in de wijk De Groote Wielen een brede steun is voor het openhouden van de Vlietdijk. Op basis daarvan heeft de Wijkraad zonder tegenstemmen (twee onthoudingen), besloten haar steun uit te spreken voor het Burgerinitiatief.

Lees verder>>

Kom naar de Open watersportdag op 14 september!
Voor de inwoners van Rosmalen en omgeving is er een actieve watersportvereniging die zijn onderkomen heeft aan de Groote Wielenplas. De vereniging heeft dit seizoen al diverse succesvolle activiteiten georganiseerd.

watersport.jpg

Nog geen lid en benieuwd wat de watersportvereniging allemaal te bieden heeft?
Kom dan op zondag 14 september van 11.00-16.00 uur naar de Open Watersportdag. Voor slechts € 5,00 per persoon kun je een proefles zeilen en surfen volgen. Of verken De Groote Wielen per kano. Voor meer informatie kijk op de website of op onze facebookpagina.

Lees verder>>

Verkeershinder door nieuwe rotonde Bruistensingel tussen 18 augustus en 22 september
Verkeer van en naar de kruising Bruistensingel in Rosmalen moet van 18 augustus tot 22 september rekening houden met verkeershinder en omleidingen. Aannemer WillemsUnie voert in deze periode in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de nieuwe rotonde in de Bruistensingel, die de huidige kruising gaat vervangen. De rotonde wordt aangelegd in het verlengde van de brug Bruistensingel over het Máximakanaal.

rotonde.jpg

De nieuwe rotonde in de Bruistensingel is zo goed als klaar. Voordat het verkeer definitief over deze rotonde kan gaan rijden, moeten de bestaande wegen hierop worden aangesloten. Ook de nieuwe, hoge fietsbrug wordt gedeeltelijk in gebruik genomen. Hiervoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt en er worden omleidingsroutes ingesteld. Zie onderstaande data voor de verwachte verkeershinder tijdens de werkzaamheden:

Maandag 18 augustus tot en met  vrijdag 5 september:
Het Laaghemaal is tussen de rotonde Bruistensingel en de Diamantborch afgesloten voor alle verkeer.
Woningen en bedrijven aan de Rooskensborch en Rietbeemdenborch blijven bereikbaar.
Voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

Maandag 25 augustus tot en met vrijdag 5 september:
Fietsers rijden over de Blauwe Sluisweg tussen Empel en Rosmalen.
Verkeer rijdt over de Blauwe Sluisweg via verschoven rijbanen.

Vrijdag 5 september tot maandagochtend 8 september:
Tijdens dit weekend worden de bestaande wegen aangesloten op de nieuwe rotonde.
Het verkeer kan door middel van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen gewoon door blijven rijden.
Houd daarbij rekening met enige extra reistijd.

Vrijdag 5 september tot en met vrijdag 19 september:
Fietsers van en naar ’s-Hertogenbosch worden omgeleid via de Tivoliweg.

Lees verder>>

Themadag binnenvaart op 6 september in Informatiecentrum Zuid-Willemsvaart
Op zaterdag 6 september vindt er in het Informatiecentrum Omlegging Zuid-Willemsvaart een themadag plaats over de binnenvaart. Deze dag wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat samen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Graag laten we geïnteresseerden die dag zien wat de investeringen in de Zuid-Willemsvaart betekenen voor de binnenvaart in Nederland.

Het centrum is op deze dag geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Om 11.00 uur en 13.00 uur wordt er een presentatie gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met donderdag 4 september aanmelden via informatiecentrum-zuidwillemsvaart@rws.nl. Geef daarbij aan welke presentatie u wilt bijwonen: om 11.00 uur of om 13.00 uur. Het adres van het informatiecentrum is Kloosterstraat 4 in Rosmalen.

Lees verder>>

Aanpassing fietsoversteek bij rotonde Laaghemaal/Vlietdijk
Op de rotonde Laaghemaal met de Vlietdijk in Rosmalen gebeuren veel ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. Om die reden wordt de ligging van het fietspad aangepast in de periode van maandag 25 augustus t/m vrijdag 3 oktober

Aanleiding
Vooral het autoverkeer op het Laaghemaal uit ‘s-Hertogenbosch dat afslaat naar de Vlietdijk richting Rosmalen, veroorzaakt veel ongelukken. Fietsers op het doorgaande fietspad langs Laaghemaal hebben voorrang op autoverkeer en worden niet altijd door het kruisende autoverkeer opgemerkt. In nauw overleg met Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij de fietsers beter opvallen voor het autoverkeer.

645fietspadomleidingsroute.jpg


Lees verder>>

Ontwerpbestemmingsplan: de Lanen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘de Lanen’ 
(NL.IMRO.0796.0002194-1401) met ingang van 1 september 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt. De 
gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘de Lanen’ op 3 juni 2014 gewijzigd vastgesteld.  
Het bestemmingsplan betreft de nieuwe woonbuurt de Lanen in het noordwesten van de wijk De Groote 
Wielen (Rosmalen). De grenzen van het plan zijn als volgt: 
•  de Hustenweg in het noorden; 
•  agrarisch gebied en het toekomstig centrumgebied in het oosten; 
•  de Groote Wielenplas in het zuiden; 
•  de Blauwe Sluisweg in het westen. 

lanen.jpg

Lees verder>>

Heb je ideeen of wil je actief worden in de wijk, kom langs en doe mee
windkracht5.JPGOp 29 september organiseren we een bijeenkomst voor de wijkraad en geïnteresseerde bewoners waarin de volgende onderwerpen besproken worden:
  • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
  • Verandering bereikbaarheid Groote Wielen met openbaar vervoer vanaf eind 2014
  • Ontwikkelingen rond de bereikbaarheid van de wijk.
Interesse? Mail ons dan op info@wiijkdegrootewielen.nl

www.wijkdegrootewielen.nl - Twitter - Facebook - info@wijkdegrootewielen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hieronder om uit te schrijven.