Nr: 05-06-2012
Uitnodiging: Openbare wijkraad vergadering Maliskamp 11 juni 2012

Openbare vergadering van de Stichting Wijkraad Maliskamp op maandag 11 juni 2012
Aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt

 1. Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp nodigt u van harte uit de openbare wijkraadvergadering bij te wonen. De agenda luidt als volgt:
 2. Opening en vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de openbare vergadering van 29 februari jl
 6. Nota van uitgangspunten “Hart van Maliskamp”
 7. Stand van zaken projecten in samenwerking met o.a. de gemeente (R&B)
  • kunstgrasveldje
  • glasbakken (bekijk hier)
  • verdere mededelingen R&B
 8. Hulpdienst Maliskamp / Sparrenburg
  • presentatie door de Hulpdienst
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


Graag tot 11 juni!

Het bestuur van Wijkraad Maliskamp,
Cees Free, voorzitter
Luuk Bruekers, vicevoorzitter
Monique van de Water, secretaris
Monique Loeffen, penningmeester
Esther Kiekebelt
Ton Grootenboer
Corrie Smulders

Stort_Maliskamp1.JPG
Glasbakken in Maliskamp
Probleem
In de wijk wordt de huidige plaats van de glasbakken aan de Lijsterbeslaan al jarenlang als verkeersonveilig en smerig bevonden. Auto’s moeten op de weg geparkeerd worden om te lossen en gebroken glas en smerige afval wordt nu gedumpt rond de bakken. De kinderboerderij ligt er vlak naast. Dit is ongewenst.
Lees verder
Groot onderhoud Graafsebaan 11 juni
Maandag 11 juni wordt gestart met het herstraten van de Graafsebaan (gedeelte tussen Bernadettestraat en Eikenburglaan). De planning zal zijn dat het oostelijk deel nog voor de vakantie aangepakt wordt en het westelijk deel in de eerste 2 weken van de schoolvakantie.
Foto's Maliskampse Bosloop
Maliskampse Bosloop 130 lopers. Kidsrun was genieten!
Voor winnaars de gouden eekhoorn, voor pechvogel de zilveren eikel (zie hieronder)

Bekijk hier de eerste foto's van de Maliskampse Bosloop 2012
!Lees verder
Foto's mozaiek Buurtbenkske Maliskamp
mozaiek_1.jpg

mozaiek_2.jpg

mozaiek_3.jpg
Lees verder
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb