Nr: 11-06-2015
header_2.jpg
Openbare Wijkraadvergadering
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 18 juni as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen.
De agenda luidt als volgt:
 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen van het bestuur
   
 3. Ingekomen stukken
   
 4. Verslag van de openbare vergadering van 26 maart jl.
   
 5. Presentaties:
  - wijkverpleging  
  - Maliskamp Events
   
 6. Stand van zaken projecten:
  - nieuwe bestemming kerk e.o.
  - herinrichting terrein van het voormalige Trefpunt
   
 7. Mededelingen wijkmanager en teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
   
 8. Mededelingen stichting Wijkbelangen
   
 9. Rondvraag en sluiting

De agenda en de verslagen zijn te vinden op de website www.wijk-maliskamp.nl.
Graag tot 18 juni as.

Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb