Nr: 12-11-2012
Openbare Wijkraad vergadering Maliskamp 14 nov 2012
Woensdag 14 november 2012 staat de volgende openbare wijkraadvergadering gepland om 20.00 uur in Ons Trefpunt. De agenda en het verslag van de vorige openbare wijkraadvergadering staan onder het tabblad Wijkraad en vervolgens kiest u vergaderingen of verslagen.
Agenda
Openbare vergadering van de St. Wijkraad Maliskamp op woensdag 14 november 2012, aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt
Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp nodigt u van harte uit de openbare wijkraadvergadering bij te wonen.

De agenda luidt als volgt:
 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de openbare vergadering van 11 juni jl.
  het verslag is te vinden op de website: www.wijkmaliskamp.nl
 5. Stand van zaken “Hart van Maliskamp”
 6. Presentatie werkgroep “Ard Schilder”
 7. Stand van zaken projecten in samenwerking met o.a. de gemeente (R&B)
  - kunstgrasveldje
  - glasbakken
  - verdere mededelingen R&B
 8. Stichting Wijkbelangen
  - mededelingen vanuit de stichting
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Graag tot 14 november!

Het bestuur van Wijkraad Maliskamp,
Cees Free, voorzitter
Monique van de Water, secretaris
Monique Loeffen, penningmeester
Luuk Bruekers, vicevoorzitter
Esther Kiekebelt
Ton Grootenboer
Corrie Smulders
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb