Nr: 14102015
Openbare Wijkraadvergadering donderdag 22 oktober 20.00 uur
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de extra openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 22 oktober as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen.
De agenda luidt als volgt:
 
 1.      Opening en vaststelling van de agenda
 
 2.      Mededelingen van het bestuur
 
 3.      Ingekomen stukken, o.a. berichten van verhindering
 
 4.      Stand van zaken “Hart van Maliskamp (kerk en pastorie)
 
 5.      Stand van zaken plan “Hoedemakers”:                                                                               
-presentatie door de projectontwikkelaar
 
 6.      Stand van zaken AZC:                                                                                                          
-Autotron                                                                                                                 
-Coudewater
 
 7.      Rondvraag en sluiting
 
 De agenda is ook te vinden op de website www.wijkmaliskamp.nl.
 
 Graag tot 22 oktober as.
 
 Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris 
Lees verder
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb