Nr: 15012016

Wijkraad stelt uitgangspunten AZC Coudewater vast

Met het oog op de aanstaande realisatie van een AZC op het terrein van Coudewater heeft de wijkraad van Maliskamp uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn inmiddels ook gedeeld met gemeente en andere betrokken partijen. De uitgangspunten bieden het kader waaraan de de wijkraad de ontwikkelingen van de komende maanden zal toetsen. 

Proces met omwonenden

 • Transparantie van het proces: duidelijkheid over de momenten en status van inbreng van de wijkraden, bewoners en andere betrokkenen. Van bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die kunnen worden gedeeld met de buitenwereld.
 • Wijkraden, bewoners en andere betrokkenen worden tijdig geïnformeerd over belangrijke stappen en krijgen een kans hun inbreng te leveren voorafgaand aan belangrijke beslissingen, zoals het sluiten van een definitieve intentieovereenkomst tussen COA en GGZ.

Proces en inhoudelijke uitgangspunten voor inrichting AZC

 • De eerste asielzoekers worden pas welkom geheten op Coudewater als de tijdelijke noodopvang bij het Autotron is gesloten.
 • De opbouw van het AZC wordt ingebed in een integraal Masterplan voor de herontwikkeling van Coudewater, waarbij rekening wordt gehouden met het bijzondere karakter en de rijksmonumentale waarde van het gebied.
 • Bij het tempo van realisatie van het AZC wordt rekening gehouden met de nog aanwezige patiënten op Coudewater en hun voorkeuren met betrekking tot overplaatsing naar een andere locatie.
 • Het definitieve aantal te realiseren plaatsen wordt niet enkel afhankelijk gesteld van bedrijfseconomische criteria van het COA, maar mede afhankelijk gesteld van het kunnen voldoen aan ruimtelijke en ecologische eisen en het draagvlak onder bewoners (1).
 • Er wordt uitgegaan van een overeenkomst met COA voor een periode van 10 jaar, met een uitgebreide evaluatie na 5 jaar. Bij gebleken slecht presteren na 5 jaar bestaat de mogelijkheid tot voortijdige afbouw.
 • De middelen die de gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt voor de opvang van asielzoekers komen volledig ten goede aan voorzieningen voor de asielzoekers op het terrein Coudewater.
 • Onderwijs- en gezondheidszorgvoorzieningen voor de asielzoekers worden op het terrein gerealiseerd.
 • Alle voorzieningen worden in of bij bestaande gebouwen gerealiseerd: er komen zo weinig mogelijk losse bouwunits en er vindt geen tijdelijke nieuwbouw plaats op het terrein buiten het nu bebouwde gedeelte van Coudewater.
 • Het terrein van Coudewater blijft tijdens en na de realisatie van het AZC open voor omwonenden.


(1) In de wijk Maliskamp is veel draagvlak voor een centrum van 300 – 400 inwoners, vanuit de criteria absorptievermogen en lange termijn kwaliteit van het terrein.

Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb