Nr: 19 juni
Inhoudsopgave
Een gezamenlijk initiatief van de Stichting Wijkraad Maliskamp en de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.
»Agenda wijkraadvergadering 19 juni
Agenda wijkraadvergadering 19 juni
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 19 juni as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen. De agenda* luidt als volgt:    
 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen van het bestuur
   
 3. Ingekomen stukken
   
 4. Verslag van de openbare vergadering van 27 maart jl.*
   
 5. Taken en rol van de wijkagent
   
 6. Stand van zaken projecten
  1. Hart van Maliskamp
  2. Zorgzaam Netwerk Rosmalen / Maliskamp (toelichting door Gabor Martens van Divers)
  3. Stand van zaken buurtmarkt (toelichting door bedrijfsleider Peter van Helvoort)
  4. Stand van zaken herontwikkeling bedrijventerrein
    
 7. Presentatie project Hooge Heide
   
 8. Mededelingen Wijkbelangen
   
 9. Mededelingen gemeente
   
 10. Rondvraag
   
 11. Sluiting

*de agenda en het verslag zijn te vinden op de website: www.wijk-maliskamp.nl, ook kunnen gedrukte exemplaren worden afgehaald bij Ons Trefpunt

Graag tot 19 juni as.!                                    
Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris

Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb