Nr: 12-11-2017
Doorbraak (her)ontwikkeling kerk, klooster en dierenpark

Hart_Maliskamp_2_1.jpg

Dit weekend is er onder de inwoners van Maliskamp een flyer verspreid met groot nieuws. Er lijkt een doorbraak voor de herbestemming van het
 Hart van Maliskamp, waarbij er een oplossing is gevonden voor de herontwikkeling van de Bernadettekerk en de pastorie. Daarbij is tevens gekeken naar het Dierenpark Maliskamp en de voorgenomen bouw van een hoofdgebouw, die hiermee ook een stap dichterbij is gekomen. Ook is er uit de diverse voorstellen gekozen voor een herbestemming van het Bernadetteklooster, die mooi past bij het maatschappelijke doelstellingen van de huidige bewoners en het groene karakter van het huidige klooster.

De flyer is hier in z'n geheel te downloaden, het nieuwsbericht van de Stichting Wijkbelangen en parochie m.b.t. dierenpark en kerk is hier na te lezen, en het nieuwsbericht van de congregatie Zusters van het H.Hart en Buro3o over de herbestemming van het klooster kunt u hier vinden.

Lees verder
Openbare wijkvergadering 21/11

Op dinsdag 21 november a.s. vindt in Ons Trefpunt om 20.00 uur een openbare wijkvergadering plaats die voor het grootste deel zal zijn gewijd aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot het dierenpark, de Bernadettekerk met pastorie en het Bernadetteklooster. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen presenteren de ontwikkelingen en beantwoorden vragen. Wij hopen op een goede opkomst bij de wijkvergadering om te horen wat u vindt en om richting en draagvlak te krijgen voor de verdere stappen die komende weken en maanden zullen worden gezet.

Een integrale oplossing voor kerk, pastorie, dierenpark en klooster is binnen handbereik. De kerk, het klooster en de erfdienstbaarheid kunnen behouden blijven en de revitalisering van het groene hart van Maliskamp kan voortgezet worden.

Graag gaan wij het gesprek met u hierover aan op de openbare wijkvergadering van 21 november en de ALV van de VBB van 7 december.

Stichting Wijkbelangen Maliskamp
Stichting Wijkraad Maliskamp
Vereniging Behoud Bernadettekerk
Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk

Social Media
Volgs ons op:

facebook.png    twitter.png    linkedin.png  
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb