Nr: 19-02-2019
Voorlichtingsavond Groene Daken
Groene daken vormen goede isolatie tegen hitte en kou en kunnen een rol vervullen in waterberging. Een medewerker van Simpel Sedum, die het groene dak op het nieuwe verblijf van het Dierenpark Maliskamp hebben aangelegd, komt informatie geven over de functie en mogelijkheden. De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een subsidieregeling voor groene daken. De wijkraad van Maliskamp is de initiatiefnemer van de bijeenkomst om te kijken of meerdere bewoners tot collectieve actie kunnen komen.
 
Wat: een voorlichtingsavond over groene daken.
 
Wanneer: dinsdagavond 19 feb van 19.30 - 21.00 uur .
 
Waar: Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1 Maliskamp.
Lees verder
Nieuw bestuurslid wijkraad
Nadat in 2018 reeds Monique Loeffen en Monique van de Water van het bestuur van de wijkraad afgezwaaid zijn, heeft recentelijk ook Brigitte van Riel afscheid genomen. We danken allen voor hun inzet voor de wijk.

Er zijn ook een drietal nieuwe bestuursleden toegetreden: afgelopen jaar reeds Marijn van Acht (penningmeester) en Klaas Vos (ruimtelijke projecten), en sinds begin dit jaar ook Hessel Abbink Spaink (energietransitie).
Lees verder
Landgoed Coudewater verkocht aan lokale projectontwikkelaar
GGZ Oost Brabant heeft met Van Wanrooij Projectontwikkeling BV uit Geffen een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het Landgoed Coudewater. Naar verwachting zal begin april de overdracht van het landgoed bij de notaris plaatsvinden.

De wijkraad is voorzichtig positief over aangekondigde verkoop Coudewater, maar er zijn ook zorgen over het uitwerken van plannen die uit het oogpunt van leefbaarheid van belang zijn. Er liggen nog geen plannen voor de afwikkeling van het verkeer, het uitbreiden van de capaciteit voor onderwijs en het ontwikkelen van voorzieningen waar ook de bestaande wijk voordeel van kan hebben.
Lees verder
Social Media
Volg ons op:

facebook.png    twitter.png    linkedin.png  


Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb