Nr: 21-07-2016
Wijkraad Maliskamp geeft inspraakreactie Coudewater
De wijkraad van Maliskamp heeft een inspraakreactie ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch op de ontwerp structuurvisie voor Coudewater en het concept realisatieplan voor een AZC. Deze reactie vindt u via deze link (pdf).
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb