Nr: 21-11-2016
header_3.jpg
Inhoudsopgave
Een gezamenlijk initiatief van de Stichting Wijkraad Maliskamp en de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.
»Agenda openbare vergadering 22 november 2016
Agenda openbare vergadering 22 november 2016
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op dinsdag 22 november as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen.

De agenda luidt als volgt:

1.    Opening en vaststelling van de agenda

2.    Mededelingen van het bestuur

3.    Ingekomen stukken, o.a. berichten van verhindering                                            
4.    Verslag van de openbare vergadering van 14 juni jl.
               
5.     Stand van zaken “Hart van Maliskamp (kerk en pastorie en het klooster)”

6.    Communicatie Wijk Maliskamp, presentatie Sjoerd van Leeuwen   

7.    Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Eikenburglaan

8.    Rondvraag en sluiting



De agenda en het verslag zijn ook te vinden op de website www.wijk-maliskamp.nl.

Graag tot 22 november as.

Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris

Lees verder
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb