Nr: 16-05-2011
Openbare wijkraadvergadering 25 mei 2011
Openbare vergadering van de Stichting Wijkraad Maliskamp op woensdag 25 mei 2011, aanvang 20.30 uur in Ons Trefpunt

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp nodigt u van harte uit voor een openbare wijkraadvergadering.

De agenda luidt als volgt:
  1. Opening
  2. Agenda
  3. Bestuurszaken
  4. Notulen openbare wijkraadvergadering d.d. 1 februari 2011
  5. Mededelingen BOR, politie
  6. Toegang en herinrichting sportcomplex Maliskamp
  7. Overige ontwikkelingen Maliskamp
  8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
  9. Sluiting

Graag tot de 25ste!
Afscheid van Govert Weinberg als voorzitter van de Wijkraad
Govert Weinberg heeft besloten zijn functie als voorzitter van de Wijkraad neer te leggen. Govert heeft zich gedurende 11 jaar ingespannen binnen de wijkraad, zowel als bestuurslid als binnen diverse commissies en bestuurlijke overlegorganen. Govert blijft aan als bestuurslid tot 1 september 2011 om de kennis die hij gedurende de vele jaren heeft opgedaan goed te kunnen overdragen. Er zal op passende wijze afscheid van hem worden genomen.

De voorzittersfunctie wordt waargenomen door waarnemend voorzitter Cees Free. De wijkraad zoekt nieuwe vrijwilligers voor het bestuur en (ad hoc) werkgroepen. Er zal op korte termijn een nieuw bestuur worden samengesteld. Het bestuur roept u van harte op uw belangstelling hiervoor kenbaar te maken bij het bestuur van de wijkraad. Zo spoedig mogelijk zullen de bestuursfuncties opnieuw worden verdeeld en (ad hoc) werkgroepen worden ingesteld voor thema’s die leven binnen de wijk.
Voortgang herinrichting sportcomplex Maliskamp
De wijkraad heeft in oktober 2010 advies aan de gemeente ’s-Hertogenbosch uitgebracht inzake de verbetering van de bereikbaarheid van het Sportpark Maliskamp. Vervolgens is nader overleg gevoerd met de gemeente en heeft een gesprek met de wethouder plaatsgevonden. Wijkbewoners hebben zich tevens gericht tot de fracties van de Raad, waarna door enkele fracties vragen zijn gesteld aan het College van B&W. Momenteel vindt nader overleg plaats met de sportclubs en de gemeente. Tijdens de komende openbare wijkraadvergadering wordt nader op dit onderwerp ingegaan.
Afsluiting Sint Jozefstraat voor autoverkeer (Kind- en wijkcentrum Meerlaer)
De gemeente heeft gewerkt aan de afsluiting van de Sint Jozefstraat voor autoverkeer vanaf de zijde van de Lijsterbeslaan. Ook is het voetpad verlengd. Hierdoor ontstaat een veiliger situatie voor voetgangers en fietsers. Aan gebruikers van het gebouw Meerlaer die met auto komen, wordt verzocht te parkeren op de parkeerplaats naast het gebouw, te bereiken via de ventweg (Graafsebaan) vanaf de Bernadettestraat bij de rotonde/Bernadettekerk.
Op zondag 22 mei van 10 tot 16 uur is de Grote Groene Delta dag!
In Hooge Heide hebben we een leuk programma in het Mariaburgbos (tegenover de Binckhorst)
Vooral leuk om met kinderen naar toe te gaan!
 
Survivalbaan door het bos: Klimmen, boogschieten en met een touw over het water. Onder begeleiding of als wedstrijd.
De baan is te doen voor kinderen maar ook leuk voor volwassenen.
(kledingtip: doe sportieve kleren aan en een lange broek)
 
Bushcraften: leer hoe je overleeft in de natuur, met ervaren instructeurs.
 
Geocaching: Speurtocht met een GPS apparaat.
 
Daarnaast zijn er natuurexcursies en wandelroutes.

Bekijk hier de folder

Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb