Nr: 24-11-2014
meerlaer.jpg
Openbare Wijkraadvergadering
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 27 november as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen.
De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen van het bestuur
   
 3. Ingekomen stukken
   
 4. Verslag van de openbare vergadering van 19 juni jl.
   
 5. Stand van zaken van het project “Zorgzaam Netwerk Rosmalen / Maliskamp”
   
 6. Presentatie taken en rol van het Wijkplein Rosmalen door mevrouw Manigeh Molaparast
   
 7. Stand van zaken van het project “Hart van Maliskamp”
   
 8. Mededelingen wijkmanager en teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
   
 9. Mededelingen stichting Wijkbelangen
   
 10. Rondvraag en sluiting

De agenda en het verslag zijn te vinden op de website www.wijk-maliskamp.nl, gedrukte exemplaren van de agenda kunnen ook worden afgehaald bij Ons Trefpunt en bij de buurtmarkt.

Graag tot 27 november as.
Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb