Nr: 26-11-2015
Het bestuur van de Wijkraad Maliskamp nodigt u uit om de openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 26 november as., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, bij te wonen.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen van het bestuur

3. Ingekomen stukken, o.a. berichten van verhindering

4.
 Verslagen
    - Verslag van de vergadering van 18 juni jl.
    - Verslag van de vergadering van 22 oktober jl.

5. Stand van zaken AZC:
    - Noodopvang Autotron
    - AZC Coudewater

6. Stand van zaken “Hart van Maliskamp (kerk en pastorie)”
Zie ook brief achter 'Lees verder' link onderaan de pagina.
    - De stuurgroep zal een toelichting geven

    - 3 presentaties plannen voor herbestemming Bernadettekerk
    - Bespreking plannen in kleine groepen

7. Rondvraag en sluiting

De agenda en verslagen zijn ook te vinden op de
website
www.wijk-maliskamp.nl

Graag tot 26 november as.

Namens het bestuur, Monique van de Water, secretaris 

Lees verder
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb