Nr: 28-09-2012
dierenpark.jpg
Beste wijkbewoners,
hiermee informeren we u over de renovatie van het dierenparkje in Maliskamp.

Allereerst willen wij de vele wijkbewoners danken voor al hun positieve reacties en diverse bijdragen.
Eind augustus/begin september
Nadat in augustus de werkgroep en de stichting wijkbelangen deze renovatie wereldkundig hebben gemaakt, is er veel gebeurd. De persoonlijke donateursactie langs de deuren voor een financiële dan wel arbeidsmatige bijdrage is succesvol gebleken. Begin september werd de grens overschreden voor de bijdragen die nodig waren om de minimale variant te kunnen uitvoeren en hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld om de werkzaamheden te ondersteunen. De renovatie kan gaan starten.. maar eerst ….hebben de dieren nog een nieuw onderkomen nodig. De vogels en de fazanten hebben een tijdelijk onderkomen gekregen in het voormalige konijnen/cavia-hok achter het hoofdgebouw. De geiten en schapen hebben op één van de achterliggende weides een plek gekregen met een tijdelijk overkapping. De konijnen en cavia’s logeren in een hok naast het hoofdgebouw en de kippen hebben een goed onderkomen in de volière gekregen. Tot slot blijken de eenden zich overal tussen door te laveren.
De renovatie begint....
Op zaterdag 15 september is de eerste “spade” de grond ingegaan. Met hulp van vrijwilligers en medewerkers van Van der Veeken tuinrenovatie is begonnen met de sloop van de oude kippenren, het verwijderen van de vele tegels en het egaliseren van het middenterrein. Op dit terrein komt uiteindelijk het ellips-vormige 'middenterrein' met bankjes. Verder is de ren bij het hoofdgebouw gesloopt. In de loop van de daaropvolgende week is Van der Veeken verder gegaan met de egalisatieklus.

Zaterdag 15 september 's-ochtends vroeg. De graafmachines beginnen aan hun klus.
dierenpark_1.jpg

dierenpark_2.jpg

Al snel was de kippenren gesloopt.
dierenpark_4.jpg
Afwatering en diverse kleinere klussen
Op zaterdag 22 september is vooral gewerkt aan het vernieuwen van de afwatering vanuit de bestaande vijver. Verder zijn de nachthokken gecontroleerd en zijn schoonmaakwerkzaamheden aan het hoofdgebouw uitgevoerd. Tevens hebben de emoes hun weide beschikbaar gesteld aan de geiten en de schapen, vanwege het vele grondverzet dat plaats vindt sinds die dag.

Zaterdag 22 september is onder mee gewerkt aan het verder egaliseren van het terrein.
dierenpark_5.jpg

Hieronder zijn de paaltjes al zichtbaar die het ellips vormige ‘binnenparkje’ aanduiden.
dierenpark_10.jpg

Daarnaast is gewerkt aan het vernieuwen van de afwatering vanuit de eendenvijver.
dierenpark_9.jpg

dierenpark_6.jpg

Onder professioneel toezicht van de emoes is de nieuwe leiding aangelegd
dierenpark_7.jpg

dierenpark_8.jpg
Vooruitblik
De komende weken wordt vooral op zaterdag geklust door de werkgroep en diverse ander vrijwilligers. Het betreft nu nog vooral aanleggen van (loze) leidingen voor water, electra etc. Daarnaast kunnen hekken herplaatst gaan worden. Tussen alle bedrijven door zullen de vaste vrijwilligers het dagelijkse voederen voor hun rekening nemen. Chapeau aan hen, want is nu natuurlijk wel lastiger dan voor de renovatie omdat de dieren nogal eens moeten wisselen van plek.

Over enige tijd volgt weer een volgende nieuwsmoment. Tot dan…

Na al dat harde werken is een rust moment met cake en lekkere gesmeerde broodjes (ook door vrijwilligers) wel op zijn plaats.
dierenpark_3.jpg
Ontwerp en meer informatie
ontwerp.jpg
Lees verder
Deze renovatie is mede mogelijk gemaakt door:
Rovero – volière en knaagdierenverblijf
www.rovero.nl

Ad van Nunen – nachtverblijven
www.dierenspeciaalzaakvannunen.nl

Van der Veeken - grondverzet
www.vanderveekenrosmalen.nl

Van der Donk - bestratingsmateriaal
www.firmavanderdonk.nl

Van Zoggel - bestraten
www.vanzoggelbestrating.nl

Van der Camp - beregening
www.vandecampvof.nl
John Vos Capelle– materialen en gereedschappen
www.voscapelle.nl

Roestenburg - beplanting
www.roestenburgkwekerijen.nl

Van Tuyl metaalrecycling – oud ijzer e.d.
www.oudijzerbrengen.nl

Buro Bol – ontwerp
www.burobol.nl

De Kastaan – hekwerken
www.dekastaan.nl

Imabo – diverse bouwmaterialen
www.imabovanhoof.nl
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb