Nr: 11 augustus 2008
header_3.jpg
Inhoudsopgave
Een gezamenlijk initiatief van de Stichting Wijkraad Maliskamp en de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.
»Herinrichting van Landgoed Coudewater
»(Concept) Notulen 27 maart 2008
»Hulpdienst Maliskamp
»Herstraten en versmallen Graafsebaan
»Kinderboerderij
»ONZE LAAN nr 2
»Brievenbus
Herinrichting van Landgoed Coudewater
20080617_NvU_Schetsverkaveling_blz34W1040.jpg
Van de gemeente 's-Hertogenbosch is de (Concept) Nota van Uitgangspunten Landgoed Coudewater ontvangen.
Het betreft een omvangrijk plan dat ook op Maliskamp grote invloed zal hebben.
 
Procedure van het voortraject op hoofdlijnen:
  • 18 augustus 2008: de (concept) Nota van Uitgangspunten voor Landgoed Coudewater ligt 6 weken ter inzage.
  • Inspraakavond donderdag 11 september 2008, ook voor u!
  • In januari 2009: Vaststelling door de gemeenteraad.
  • medio 2009: 
    -    Opstellen Masterplan in opdracht van GZG 
    -    Onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling
    -    Voorleggen ter vaststelling door de gemeenteraad
Lees verder
(Concept) Notulen 27 maart 2008
De concept notulen van de openbare vergadering d.d. 27 maart 2008 staan hier gepubliceerd.
Een geprinte versie kunt u op afspraak afhalen bij de secretaris.
Hulpdienst Maliskamp
burenhulp0.jpg Komt u ons team versterken?
Oproep voor vrijwilligers in Maliskamp en de Hoevens, om circa 1 dag per 2 weken ouderen en mensen die wat meer zorg behoeven in hun wijk te vervoeren naar b.v. ziekenhuis, huisarts en fysiotherapeut, maar ook naar de supermarkt, de bank of het postkantoor enz....
Lees verder
Herstraten en versmallen Graafsebaan
Op 22 juli zond de Gemeente s-Hertogenbosch een brief aangaande het opnieuw bestraten en versmallen van de Graafsebaan, de parallelweg, van de huisnummers 101 t/m 111, dus van het kerkgebouw tot de Eikenburglaan....
Lees verder
Kinderboerderij
P1110342__WinCE_.JPG
Ontwikkelingen Kinderboerderij Maliskamp
 
Aanwas
Ook dit jaar zijn er weer de nodige jonge en nieuwe dieren op de kinderboerderij geboren en gekomen, zoals eenden, geiten, konijnen, cavia’s, duiven, fazanten, kippen en tropische vogeltjes....
Lees verder
ONZE LAAN nr 2
OnzeLaan01_1.jpg
Frits Aalders schreef tussen 2001 en 2004 maar liefst 10 nummers "ONZE LAAN". Hierin wel en wee van de Eikenburglaan en in het bijzonder van zijn jeugdjaren daar.
We publiceren vandaag nummer 2 van 16 februari 2001, u kunt het hier inzien. 
Brievenbus
brievenbus.jpgMooi vooruitzicht (oud nieuws)
De terugkomst van de brievenbus op de hoek van de Eikenburglaan en de Lijsterbeslaan wordt verwacht tussen week 35 en 37.
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb