Nr: 3-09-2015
Maliskamp.JPG 
 Bijeenkomsten opvang asielzoekers Autotron en Coudewater
 
In onze omgeving spelen twee ontwikkelingen rond de opvang van asielzoekers:
1. De vestiging van tijdelijk opvang in het Autotron
2. De voorbereiding van besluitvorming over permanente opvang, waarvoor Coudewater kandidaatlocatie is.
 
1. Vestiging tijdelijke opvang Autotron
De gemeente is gevraagd of een tijdelijke plek voor noodopvang van asielzoekers mogelijk is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dit verzoek gedaan. Het college heeft er op woensdag 2 september 2015 mee ingestemd. De opvang duurt tot 1 januari 2016 en is voor maximaal 500 asielzoekers. De asielzoekers krijgen opvang op het terrein van Autrotron in Rosmalen. Op de website www.wijkmaliskamp.nl vindt u de brief van de gemeente aan omwonenden.
 
Op maandag op maandag 7 september 2015 is er door de gemeente een normatief bijeenkomst gepland over deze tijdelijke opvang (zie bijgevoege brief). U kunt dan uw vragen stellen en de gemeente wil dan graag het besluit toelichten. De wijkraad stuurt een vertegenwoordiging als toehoorder. 

Asiel Zoekers Centrum (AZC) Autotron; Informatie bijeenkomst op maandag 7 september om 19:30 uur op het  Autotron Rosmalen.

2. Locatiekeuze permanente opvang
De gemeente is daarnaast bezig met de vraag waar een asielzoekerscentrum (AZC) voor langere tijd kan komen. Dat besluit wordt genomen in oktober 2015. De gemeente bereid de locatiekeuze voor samen met een adviesgroep. De wijkraad heeft alle inwoners daat in juli een informatiebrief over gestuurd (zie bijlagen). De vraag voor een tijdelijke opvang op het Autotronterrein staat hier voor de gemeente los van. Coudewater is een van de drie voorkeurslocaties van de adviesgroep voor permanente opvang. Naar aanleiding van het uitdrukkelijke verzoek van de wijkraad is er een informatie avond gepland voor alle bewoners van Maliskamp, over de mogelijke locatie Coudewater als AZC (zie ook de brief van de gemeente op www.wijkmaliskamp.nl). De wijkraad zal hier aanwezig zijn en vragen stellen.
 
AZC Coudewater; informatie bijeenkomst woensdag 9 september om 19.00 uur (start programma 19.30 uur) in Danscentrum Rosmalen, Berlicumseweg 8a. 

Alle bewoners van Maliskamp zijn welkom op beide bijeenkomsten. Met name op de bijeenkomst van 9 september is het van belang uw stem te laten horen; het besluit voor Coudewater als locatie is nog niet genomen, maar Coudewater staat wel bovenaan de voorkeurslijst van de adviescommissie.

Wijkraad Maliskamp

Lees verder
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb