Datum: 15-10-2015
 
 
   
Bij Bomans gaat van start
De Wijk Molenhoek krijgt een eigen plek voor ontmoeting en activiteiten.
     
In oktober 2015 opent de Wijkraad Molenhoek de deuren van het nieuwe ontmoetings- en activiteitencentrum “Bij Bomans”.
Dit initiatief is een onderdeel van het project: “Molenhoek, een zorgzame wijk”, dat de Wijkraad in 2014 gestart is. De bezuinigingen van het kabinet op de zorg waren de directe aanleiding hiervoor. Vorig jaar oktober heeft de wijkraad in Perron-3 een startbijeenkomst voor wijkbewoners gehouden. Gesterkt door het grote aantal bezoekers heeft een projectgroep gezocht naar een invulling van het project.
Een ontmoetingscentrum voor de wijk Molenhoek is hier een eerste resultaat van.
Met een Open Huis (foto's) op 7 oktober a.s. gaat  “Bij Bomans” van start. Ook wethouder Paul Kagie komt ons dan bezoeken.
“Bij Bomans” is gevestigd in twee lokalen van de Herman Broerenschool. De ingang is in de Van der Leeuwstraat no. 2
bij_bomans.JPG  Bij_Bomans.jpg  bij_bomans_3.JPG          

Waarom een ontmoetings- en activiteiten-centrum?
De start van het project “Molenhoek, een zorgzame wijk”, vorig jaar okober, leverde de volgende informatie op:
-    Wijkbewoners missen een ontmoetingscentrum in de wijk Molenhoek.
-    Wijkbewoners zijn bereid om buurtgenoten te helpen, maar bieden dat niet aan als ze deze mensen niet (goed) kennen.
-    Wijkbewoners vinden het moeilijk om hulp te vragen aan buurtgenoten, die ze niet goed kennen.
-    Er is behoefte aan ondersteuning bij mantelzorg en buurtzorg
-    Er is interesse in een zorgcoöperatie.
Op basis hiervan is het plan ontstaan voor het realiseren van een ontmoetingscentrum voor de wijk Molenhoek. Via zo’n ontmoetingscentrum kunnen we verdere stappen zetten naar een zorgzame wijk.

Waarom de naam Bij Bomans?
Veel bewoners van de Molenhoek kennen de Herman Broerenschool nog als de Godfried Bomansschool, waar hun kinderen op de basisschool gezeten hebben en waar ze als ouders zo vaak geweest zijn. Voor de naam “Bij Bomans” is gekozen omdat de Bomansschool nog een bekend begrip is in de wijk en vaak nog mooie herinneringen oproept.

Doel van Bij Bomans
“Bij Bomans” wordt een plek van en voor de wijkbewoners. De project¬groep gaat er activiteiten organiseren. Maar belangrijker is dat het centrum wijkbewoners zelf in staat gaat stellen om er, met ondersteuning van de projectgroep, activiteiten voor andere wijkbewoners te organiseren. Als een wijkbewoner bijvoorbeeld een hobby of interesse wil delen met andere wijkbewoners, een cursus of thema-avond wil organiseren, of een kaartmiddag, een yogagroepje of een andere activiteit wil opzetten, dan kan dat in "Bij Bomans". De projectgroep kan daarbij helpen.©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl