Datum: 1 februari 2017
 
 
   
 Leden Bewoners Adviesgroep Groep
In de nieuwsbrief van november vorig jaar, werd er gesproken over wijk- en dorpsbudgetten, waar deze voor bedoeld zijn, hoe deze aan te vragen en dat deze door een adviesgroep worden beoordeeld.
Vanuit de wijk Molenhoek hebben Peter van Gerven, Ad van Vark en Bert de Kort zitting in deze adviesgroep. Zij vormen een gezamenlijke commissie met en werken samen de adviesgroepen van de wijken Sparrenburg en Maliskamp.
Aanvragen kunnen worden ingediend door het invullen van een aanvraagformulier op de website van de gemeente. Hier vindt u ook alle benodigde informatie.

 Jos Wijsmuller
Bomen-4_1.jpg
Na 16 jaar lid te zijn geweest van de werkgroep Openbare Ruimte en Groen van de wijkraad heeft Jos in december 2016 afscheid genomen.

Ter gelegenheid daarvan heeft hij een stukje geschreven: Bomen over bomen.

Hij nodigt u hierin o.a. uit om, net als hij, hetzelfde te doen en een stukje te schrijven over uw lievelingsboom, een voor u belangrijke boom of over een boom waar u een speciale herinnering aan heeft.

Volgende lezing 20 februari door Cor Haest

 Natuurbeleving om de hoek

Ieder bewoner van de wijk Molenhoek kent de Rosmalense zandverstuiving wel.
Maar geldt dat ook voor het Sparrenburgbos, het Mariaburgbos, de Nulandse heide en het Karregat.
Lees meer

'Bij Bomans'  van der Leeuwstraat 2
Inloop met koffie 19.30uur.
Aanvang  20.00 uur
Nazit met een drankje 21.30
Vrije toegang

Nulandse HeideNulandse Heide

Bloemschikken 10 februari
Op vrijdagmiddag 10 februari 2017 om 14.00 'Bij Bomans' is er  weer een bloemschik-middag. Er worden eenvoudige voorjaars stukjes gemaakt. U kunt zich op onderstaand e-mailadres opgeven en een paar dagen voor 10 februari hoort u wat u zelf voor benodigdheden mee kan nemen. We sluiten de inschrijving bij 15 personen.
Opgeven kan via, Bij Bomans afd. Bloemschikken, Annemiek Ceelaert, annemiekceelaert@hetnet.nl     0735220792


Film 'Bij Bomans': The snow Walker 6 februari
Een film uit 2003 van de regisseur Charles Martin Smith. Lees meer

'Bij Bomans'  van der Leeuwstraat 2
Inloop met koffie 19.30uur.
Aanvang  20.00 uur
Nazit met een drankje
Vrije toegang


Samen energie besparen
Een initiatief van buurtbewoners (niet vanuit de wijkraad) om samen te gaan werken aan energiebesparing.  Er is 30 januari een bijeenkomst geweest in 'Bij Bomans' dat door de wijkraad ter beschikking was gesteld. Men kan zich als geïnteresseerde aanmelden. Vanwege beperkte menskracht is in eerste instantie alleen het  gebied tussen Molenstraat, Oude baan, Sportlaan ingericht. Andere geïnteresseerden kunnen mailen naar info@molenkracht.nl

Verslag van deze avond
              
                      molenkracht83_crop_2.jpg

Samen eten Bij Bomans
5805-170117-de zaal_1.jpg
Het eerste gastendiner van 17 januari was een groot succes. Dit ondanks het op het laatste moment moeten wisselen van kok en menu. De 18 aanwezige gasten en 5 leden van de Kookgroep hebben bijzonder genoten van het smaakvolle driegangen diner en van de gezellige sfeer.
Het uitgangspunt: Genieten, Ontmoeting en Verbinding met en tussen wijkbewoners is ruimschoots gehaald!
De volgende maaltijd is 7 februari, hiervoor is de inschrijving gesloten. Inschrijven voor 7 maart is geopend.           Lees meer  over 'Eten Bij Bomans' 

Creatief bezig zijn
Wat is het fijn om creatief bezig te zijn. Op dinsdagmorgen 9.30-12.30 komen enkele mensen bij elkaar 'Bij Bomans' om te schilderen of te tekenen.
Je eigen manier om je te uiten. Acrylverf, olieverf, aquarelleren of tekenen.
We brengen onze eigen materialen mee.
Les wordt er niet gegeven, maar we leren door die verscheidenheid aan mogelijkheden, van elkaar. Dat werkt erg ontspannend.
 
Er is nog plaats voor geïnteresseerden, kom eens langs om kennis te maken. Wellicht dat u de "schildersgroep" komt versterken. U bent van harte welkom.

                                            foto_artikel.gif

Aanvulling op de lezing over Kafka
P1020997.JPG
De lezing over Kafka op 23 januari werd door 24 mensen bezocht.  
De spreker Guido Robbens geeft nog een aanvulling in de vorm van aanbevolen literatuur en een eigen artikel.  
Lees meer

Jaarlijkse Zwerfafvaldag, 25 maart 2017
 
Doet U ook weer mee ? 
 
Op zaterdag 25 maart a.s., organiseert de werkgroep Openbare Ruimte en Groen van de  Wijkraad Molenhoek weer de jaarlijkse Zwerfafvaldag
Aanmelden vóór 1 maart bij:

U kunt zich tot 26 februari a.s. aanmelden bij:
Bea Wever,    bwever@wijkmolenhoek.nl   073-5214000
Thea Jongen, th.jongen@kpnmail.nl          073-5214922

Lees meer
 
zwerfvuil.jpg 

Wandelen
Wist u dat we op woensdagvond om 19.00 uur bij elkaar komen voor AH? U kunt ook mee om met ons een uurtje te gaan wandelen?
Ook in de winter zijn we van de partij.               Lees meer

Bestuur wijkraad
Het bestuur van de wijkraad bestaat uit:

Voorzitter: Ad van Vark
Secretaris: Ingrid Nijskens
Penningmeester: Kees Henkelman
Bestuurslid: Ad Prince
Bestuurslid: Pieter Kniknie
Bestuurslid: Bea Wever

Lees
hier meer over het bestuur

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl