Datum: 5 april 2017
 
 
   
Huisvesting Bij Bomans
 
bij_bomans.JPG                               ? ? ?
Het is op dit moment voor het wijkraadbestuur nog niet mogelijk om al duidelijkheid te geven over de huisvesting van Bij Bomans na 1 juli.

Vanwege de grote toename in het aantal nieuwe leerlingen verwacht HUB Noord-Brabant volgend schooljaar van onze lokalen weer klaslokalen te moeten maken. Hiertoe hebben ze ons inmiddels de huur opgezegd.
Vanaf december zijn we al in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of een alternatief mogelijk is.
Omdat de tijd begint te dringen, hebben we onze inspanningen geïntensiveerd en hebben we ook een gesprek gevraagd met wethouder Kagie. Dit gesprek heeft op 4 april plaatsgevonden.
De wethouder spreekt hierin uit dat hij het belang van continuering van Bij Bomans ziet en ondersteunt, en wat hem betreft bij voorkeur op dezelfde locatie als nu.
Hij gaat zich daarvoor inspannen. Tegelijk wil hij ook nog twee andere opties laten uitwerken. Op 18 april vindt een vervolggesprek met hem plaats. Hij zal dan het resultaat van zijn acties met ons delen.

Al met al concludeert het wijkraadbestuur dat er nog steeds perspectief is op een continuering van Bij Bomans, maar we realiseren ons ook dat we nog niet uit de gevarenzone zijn.
 

Openbare Wijkavond
Het lag in de bedoeling om op 11 april a.s. een openbare wijkavond te houden. Deze zal in belangrijke mate over de situatie van Bij Bomans gaan. Nu daarover op dit moment nog niets concreets te communiceren is, heeft het wijkraadbestuur er de voorkeur aan gegeven deze avond een maand uit te stellen. In de volgende nieuwsbrief zal hierover meer informatie zijn.

Parkeren op de groenstrook bij Molenhoek
De aanpak van het parkeren op de groenstrook tegenover de woningen aan de Huygensstraat zou plaats vinden tussen 27 maart en 7 april. Op verzoek is dit uitgesteld omdat het parkeerterrein nog niet is ingericht. Lees meer

Jongerencentrum Number One
Twee maanden geleden presenteerde Number One trots de nieuwe flexwerkplekken genaamd Studio One, inmiddels zijn er meerdere partnerschappen gecreëerd en worden er allerlei activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
Quincy Marcé (14 jaar) heeft geheel zelfstandig een aftermovie gemaakt van de opening van Studio One. Hiermee laat Quincy zien hoe jongeren hun talenten kunnen ontdekken met behulp van nieuwe technologieën. 
De video is 
hier te bekijken.

Overkapping van buitenbad Kwekkelstijn

Er is een informatieavond geweest op 14 maart 2017 over de overkapping van het 25-meter buitenbassin van Kwekkelstijn.

Lees meer
IMG_4602.JPG 

Geluidsoverlast van de A 59
De wijkraad had eerder samen met de wijkraden van Sparrenburg en Maliskamp in een ultieme oproep aan het ministerie aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast.
Helaas is er  een negatieve reactie gekomen van het ministerie. Volgens hun berekeningen valt de geluidsoverlast mee. Bij groot onderhoud het asfalt vervangen zoals de wijkraad gevraagd had is niet gangbaar.
Lees meer

Bij Bomans lezing maandag 24 april 2017
Meer vogels in uw tuin door  Rien van der Steen

De wijkraad Molenhoek is de afgelopen jaren bezig geweest uw wijk nóg vogelvriendelijker te maken. Op diverse openbare plekken zijn nestkasten opgehangen.Ook bewoners hebben voorzieningen getroffen in hun tuinen.
En wellicht komt er nog meer.
Aan de hand van plaatjes gaan we het er bij deze presentatie over hebben. Diverse ideeën en mogelijkheden komen voorbij en vooral Uw mening hierbij is belangrijk. Kortom een interactieve lezing  met als resultaat hopelijk een nog vogelvriendelijker tuin.
7DC96F9555AE417195DF7BD3832FADAF.png
Inloop met koffie 19.30 uur
Aanvang lezing 20.00 uur
Samenkomst na afloop 21.30
Toegang vrij
Adres: Van der Leeuwstraat 2                          kijk hier naar 29 vogels in de tuin


Inloopavond Centrumplan Rosmalen Dinsdag 11 april 2017
Op dinsdag 11 april organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Forum Rosmalen BV een inloopbijeenkomst over het Centrumplan Rosmalen.
Meer info
Rosmalen_vogelvlucht__29_03_2017__002_.jpg

Het centrum in vogelvlucht 29-03-2017

Bloemschikken voor Pasen dinsdag 11 april 2017
 
Op Dinsdag 11 april om 14.00 gaan we een paasstukje maken.
U kunt zich inschrijven tot 7 april bij Annemiek Ceelaert 073-52 207 92 of annemiekceelaert@netnet.nl
Lees meer
 serveimage_1.jpg
 

Film Bij Bomans:  maandag 08- 05-2017 

Good bye Lenin

De film vertelt op een tragisch komische manier de lotgevallen van de Oost-Duitse familie Kerner. In 1990 probeert de jonge Alexander zijn socialistische moeder te beschermen tegen het feit dat hun land, de DDR, inmiddels niet meer bestaat. Alexander besluit de DDR te laten voortbestaan in zijn moeders slaapkamer. Lees meer
'Bij Bomans' van der Leeuwstraat 2.
Inloop vanaf 19.30
Aanvang film 20.00
Nazit
Onkostenbijdrage 2 euro
serveimage.jpg

Oproep aan amateurkunstenaars: Ik toon kunst van iedereen
Laat je zien!
In de maand juni worden in gemeenten door heel Nederland activiteiten georganiseerd waarbij de passie en het plezier van amateurkunst centraal staan. In de gemeente ’s-Hertogenbosch coördineert Muzerije in samenwerking met Cultuurbosch alle activiteiten in deze maand. Elke dag bruist het om ons heen van de culturele en kunstzinnige activiteiten. De maand juni is het moment om al dit moois te laten zien binnen je gemeente! 

iktoon Den Bosch
iktoon Den Bosch is er speciaal voor amateurkunstenaars en amateurkunstgroepen, makers en aankomende talenten, kunstprofessionals en kunststudenten, culturele organisaties en kunstenaarscollectieven. Iedereen die op dit vlak actief is in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, van individu tot groep of als organisatie, kan aan de amateurkunstmaand deelnemen. Lees meer

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl