Datum: 2 mei 2017
 
 
   
Huisvesting Bij Bomans

Nog geen duidelijkheid

Het gesprek met de gemeente van 19 april resulteerde in een verkenning naar de voorgestelde verhuizing van 'Bij Bomans' naar 2 tijdelijke lokalen op het speelveld. Lees meer
bij-bomans_1.JPG 

Gastvrouwen richten zich tot de wethouder: Bij Bomans moet blijven!
BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_groot.jpgVeel van de activiteiten van 'Bij Bomans' zijn mede mogelijk door de inzet van gastvrouwen. Zij zijn erg betrokken bij de hele gang van zaken rond de huisvesting en richtten zich daarom rechtstreeks tot de wethouder:

"De wijkbewoners weten de weg te vinden naar 'Bij Bomans', om met elkaar in contact te komen en ik weet uit ervaring dat die contacten soms heel nuttig kunnen zijn".
Volgens de gastvrouwen, is dit bij de Gemeente ook bekend. "Nu wij helaas na 1 juli geen gebruik meer kunnen maken van de huidige ruimte pleiten wij voor een locatie in de buurt waar we onze dromen kunnen blijven waarmaken".
Lees meer

Een brief aan wethouder Kagie van de werkgroep Lezingen
"Binding tussen wijkbewoners vraagt om continuïteit"  zegt Werkgroep Lezingen tegen de wethouder, en

"Alhoewel u in gesprek bent met de wijkraad van de Molenhoek over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van “Bij Bomans”, doen wij van onze kant een aanvullende en dringende oproep aan u om tot een goede en snelle oplossing te komen"  

Het wijk/buurt-initiatief om “Bij Bomans” te starten in enkele leegstaande lokalen van de school aan de Sportlaan, is in ruim 1,5 jaar tijd uitgegroeid tot een succesvol buurtgebeuren. Zoals bij u ongetwijfeld bekend, zijn in dit tijdsbestek tal van aansprekende
activiteiten van de grond gekomen waarvoor consequente belangstelling en deelname vanuit de wijk bestaat. Dit wijk-buurt-initiatief door de gemeente past naadloos bij een aantal voornemens zoals die zijn geformuleerd in het bestuursakkoord van B&W voor de huidige periode (2015-2018)".Lees meer

Film Bij Bomans Good Bye Lenin maandag 8 mei 2017
 
Good bye Lenin

De film vertelt op een tragisch komische manier de lotgevallen van de Oost-Duitse familie Kerner. In 1990 probeert de jonge Alexander zijn socialistische moeder te beschermen tegen het feit dat hun land, de DDR, inmiddels niet meer bestaat. Alexander besluit de DDR te laten voortbestaan in zijn moeders slaapkamer.  Lees meer
'Bij Bomans' van der Leeuwstraat 2.
Inloop vanaf 19.30
Aanvang film 20.00
Nazit
Onkostenbijdrage 2 euro
serveimage.jpg

Fietsen Bij Bomans woensdag 3 mei 2017
fietsen.jpg      Op Woensdagmiddag om 2 uur vertrekken we vanaf 'Bij Bomans'  van der Leeuwstraat 2. Iedereen is welkom, met elke soort fiets.

Lees meer over Fietsen 'Bij Bomans'

Het wijk- en dorpsbudget
Sinds 2017 bestaat in  ‘s-Hertogenbosch een wijk- en dorpsbudget. Dit is een nieuwe subsidieregeling voor bewoners die in hun wijk of dorp aan de slag willen.  Voor onze wijk is voor 2017 een bedrag beschikbaar van € 16.658,-
Nu het eeste kwartaal erop zit, willen de BAG-leden vanuit de Molenhoek inzage geven in de afspraken die gemaakt zijn over het omgaan met aanvragen op zowel wijkniveau als wijkoverstijgend niveau.
Elke BAG (Bewoners Advies Groep) is vrij in het maken van de eigen afspraken.
Hierbij ook een overzicht van de aanvragen waarover de BAG positief heeft geadviseerd aan de gemeente en voor welk bedrag.

Bij Bomans lezing in mei

De volgende lezing op maandag 22 mei  gaat over de Linie van 1629. De spreker is Rob de Vrind.

Inloop met koffie 19.30uur.
Aanvang  20.00 uur
Nazit met een drankje 21.30
Vrije toegang                                       
'Bij Bomans'   van der Leeuwstraat 2

De lezing Meer vogels in uw tuin door Rien van der Steen op 24 april was een succes. zie ook het nieuwsbericht vogelgeluiden.


Lees meer over Lezingen 'Bij Bomans'
RIJK04_RP_P_OB_81.191_X.JPG

Samen eten Bij Bomans
Tot nu toe zijn de menu’s één maand voorafgaand aan het gastendiner te vinden op de website. Dit betekent dat we bij het doen van inkopen niet profiteren van voordelige aanbiedingen, terwijl daar een fijn en gevarieerd menu mee kan worden samengesteld.
Daarom gaat de Kookgroep geen menu’s meer publiceren en voortaan een driegangen verrassingsdiner maken, waardoor de prijs laag wordt gehouden.

Lees meer over 'Eten Bij Bomans'          Logo_Kookgroep_Bij_Bomans_afb_links.jpg

Asfalteren A59
De A59  tussen Den Bosch en Oss gaat in mei 2 weekeinden dicht. De weg wordt opnieuw geasfalteerd.
Met enkellaags asfalt.  Ondanks het verzoek van de Werkgroep Geluid.
Lees meer
 
Van vrijdagavond 12 mei 20.00 uur tot en met maandagochtend 15 mei 5.00 uur is de weg dicht in de richting van Den Bosch.
Weggebruikers moeten omrijden via de A15 en A2 (richting Den Bosch) of de A50 en A58 (Tilburg).
Een week later 19 mei 20.00 uur tot maandachochtend 22 mei is de A59 van Den Bosch naar Oss dicht, van knooppunt Hintham tot aansluiting Oss. Omrijden kan via de A2 en A15 (Nijmegen) of de A58 en A50.
a59_2.jpg 

Bloemschikken Bij Bomans


In een gezellige middag maakten we bloemstukken voor Pasen.

Voor foto's van hoe ze tot stand komen zie het fotoalbum op de site

DSC_4410.JPG

Excursie naar Nulandse heide met Cor Haest

Cor Haest hield in februari een
lezing over natuur in de buurt. Als vervolg op deze lezing wil hij met een kleine groep mensen een excursie houden naar de Nulandse heide.

Datum: donderdag 11 en dinsdag 23 mei.
Tijd:      10 - 12 uur

Opgeven bij: c.haest@hetnet.nl 
   
Lees meer

Rood_wit_blauw_Wandelroutes_Binkhorst_WaterBrabant.JPG 

Bijeenkomst werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)
Op 19 april jl. is er een bijeenkomst geweest om te komen tot een (uitbreiding van) Werkgroep ROV. De verkeerssituatie in onze wijk levert steeds meer knelpunten op. Wij noemer er een aantal:
  • Veiligheid en parkeren in de Sportlaan, m.n. bij de Speeltuin, het Zwembad en de Tennisvelden;
  • Geluid en fijnstof Oude baan en A 59/ N2;
  • Verkeersafwikkeling Molenhoekpassage;
  • De (her)inrichting van de 30-km-zone; etc.
Onder de aanwezigen was ook Dhr. W. Hollander, Verkeerskundige van de Gemeente. Hij gaf een toelichting op bovenstaande knelpunten  vanuit de Gemeente.
Eenieder die wil participeren in de Werkgroep ROV kan contact opnemen met Pieter Kniknie: 0654 693 683 of p.kniknie@ziggo.nl.

Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoekpassage wordt Beheergroep

Binnenkort houdt de Klankbordgroep Molenhoekpassage (onder voorzitterschap van Roel Dekens) op te bestaan. Op 31 mei heeft zij haar laatste evaluerende bijenkomst en zal de aftrap plaats vinden i.h.k.v. de voortzetting als beheergroep.
Rutger Janssens, wijkmanager, wordt voorzitter. Aan de overleggen zullen vanuit deze wijk deelnemen: Jan Kersten, Fons Veen en Karel de Rooij namens de Bewoners en Pieter Kniknie namens het Bestuur.
Verder zullen deelnemen: een afvaardiging van de winkeliersvereniging, Billfinger als beheerder van de Molenhoekpassage en een afvaardiging van Aldi.
Overleggen zullen twee maal per jaar plaats vinden. Omstreeks maart en september. Signalen uit de wijk, worden hierin meegenomen.

Laat het aan de wijkraad weten als u opmerkingen heeft voor het overleg.
art_impression_verbouwing.jpg

Verkeer en parkeren rond Molenhoek
In mei start de herinrichting van de parkeerplaats bij het winkelcentrum, gevolgd door de renovatie van de Slauerhoff- en Huijgenstraat, alsmede de groenstrook t.o.v. de parkeerplaats. In het najaar volgt de [her-]beplanting.
Een deel van de Huygenstraat wordt in fases opnieuw bestraat en daar waar nodig de riolering vernieuwd (gescheiden opvang hemel- en afvalwater). Dit vindt pas plaats nadat het parkeerterrein gereed is zodat dit toegankelijk blijft.
Aan de Slauerhoffstraat worden parkeerplaatsen aangelegd en compleet vernieuwd tot aan de Oude Baan. De ondergrond wordt verbeterd i.v.m. het vrachtverkeer, en er wordt ook nieuwe riolering aangelegd.
De wijkraad en omwonenden worden geïnformeerd omtrent de planning van de werkzaamheden.

Kookgroep: Eten bij 'Bomans' nodigt wethouder uit
De Kookgroep heeft een petitie gestuurd naar de heer Kagie en hem uitgenodigd om deel te nemen aan de laatste (voorlopig) maaltijd 'Bij Bomans' op 6 juni. Lees meer
Petitie_Kookgroep_Bij_Bomans_2mei17.jpg
 
 

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl