Datum: 2-06-2017
 
 
   
Huisvesting Bij Bomans
Op dinsdag 16 mei heeft de projectgroep van Bij Bomans (organogram) vergaderd over de situatie, die is ontstaan nu er geen draagvlak blijkt te bestaan bij de omwonenden van het speelveldje om Bij Bomans daar in een tijdelijke huisvesting onder te brengen.
 
Dominant onder de projectgroepleden was een gevoel van verslagenheid en teleurstelling.
Teleurstelling was er over de opstelling van de buurtbewoners die het speelveldje als locatie afwijzen. Maar ook over dat het niet mogelijk blijkt om bewonersinitiatieven zoals Bij Bomans structureel met onderdak te faciliteren.
Verslagenheid was er over dat wat in de afgelopen paar jaar is opgebouwd, buiten invloed van jezelf zo maar weer kan ophouden te bestaan.
 
De projectgroepleden hechten aan draagvlak bij de buurtbewoners. Zij willen het niet laten aankomen op wat de uitkomst van de aangekondigde bezwaarprocedures tegen de vergunning zou zijn. Dit zou ook teveel tijd gaan kosten.
Een aantal leden wilde nog wel verder zoeken naar alternatieve locaties voor de tijdelijke units. De facto betekent zo'n traject echter dat op 1 juli gestopt moet worden met Bij Bomans en dat we niet weten of dan wel wanneer de activiteiten weer opgestart kunnen worden. Lees meer over het traject van de verhuizing.

Bij Bomans verhuist naar de Troubadour
De Troubadour heeft ook twee lokalen beschikbaar. Met deze school is 'Bij Bomans' bezig afspraken te maken. Deze optie heeft eerder niet de voorkeur gehad: de lokalen zijn kleiner. Niet alle activiteiten, - met name niet de activiteiten die veel ruimte nodig hebben of meer publiek trekken -, kunnen daarnaar toe.  Er zijn trapppen en trapjes, de ruimtes zijn moeilijker toegankelijk.

De lokalen zijn meteen beschikbaar. Zij bieden aan het merendeel van de activiteiten de mogelijkheid om vrijwel direct aansluitend op 1 juli door te gaan. Dit is een belangrijk argument geweest in de besluitvorming. Voor de andere activiteiten zal een passende oplossing gezocht moeten worden.
 
Hoe we de verhuizing gaan regelen en wanneer die zal plaatsvinden, is nog onderwerp van overleg met beide scholen.

Film Bij Bomans: The King's Speech op maandag 12 juni
69212.jpg                   FILM 12 juni
The King's Speech is het waargebeurde verhaal over Koning George VI, die om zijn stotterproblemen te overwinnen les kreeg van eigenzinnig logopedist Lionel Logue (Geoffrey Rush). De film sleepte talloze prijzen in de wacht, met als hoogtepunt vier Oscars voor Beste Film, Beste Regie (Tom Hooper), Beste Acteur (Colin Firth) en Beste Originele Scenario (David Seidler).  Lees meer
'Bij Bomans' van der Leeuwstraat 2.
Inloop vanaf 19.30
Aanvang film 20.00
Nazit
Toegang 2 euro
Bij Bomans                                Lees meer over film Bij Bomans

Bij Bomans lezing over de Linie van 1629
 0_frederik_hendrik_te_paard_1358079513.jpg
 
De lezing over het beleg van Frederik Hendrik van 's-Hertogenbosh was een succes. Wil je er nog meer over lezen klik hier voor het Linieboek.

Geïnteresseerd in kaarten of in historische plaatsen en gebouwen, zie 's-Hertogenbosch op de kaart
De Stichting de Groene vesting biedt ook fietstochten op 30 juli en 9 september aan onder leiding van een gids. Bij Bomans fietst de route op 7 juni.

Lees meer over Lezingen bij Bomans

Fietstocht 7 juni
fietsen.jpg   De maandelijkse fietstocht van juni zal gaan over een deel van De Linie van Frederik Hendrik die door de Stichting de Groene Vesting herkenbaar gemaakt is. We fietsen ongeveer 2 uur.
Vertrek woensdag 7 juni om 14.00
Vanaf Bij Bomans van der Leeuwstraat 2
                                                                                      Lees meer over Fietsen Bij Bomans

Samen Eten Bij Bomans op dinsdag 6 juni 2017
          Logo_Kookgroep_Bij_Bomans_afb_rechts.jpg
Voor de maaltijd van 6 juni heeft kunt u zich kunnen opgeven tot 30 mei.   Voorlopig is dit de laatste maaltijd van de kookgroep: 'Samen Eten Bij Bomans'. We kunnen niet meer van ons bekende adres gebruik maken na 1 juli. Maar laten het u weten wanneer we weer gaan koken op onze nieuwe locatie.

Brievenbus opgeheven
 
Post NL vewijdert ongeveer de helft van de brievenbussen uit Nederland. In Noord-Brabant tussen maart en juni 2017. De brievenbus aan de Willem de Zwijgerlaan / hoek Burg. Mazaïraclaan is onlangs gesloten en zal binnenkort verwijderd worden. Al eerder verdwenen de brievenbussen aan de  Herman de Manlaan en de Zandbergen. In onze wijk zijn nu nog slechts 3 brievenbussen beschikbaar. Bij de Hoef 2, bij Albert Heijn in de Molenhoekpassage en bij de Laurentius kerk aan de Oude Baan. zie kaart.
Er zijn wettelijke regels over het plaatsen van brievenbussen. Lees meer
serveimage.jpg

Zingen Bij Bomans op 11 en 14 juni 2017
Samen zingen geeft veel plezier

Op zondag 11 juni om 14.00 wordt er een zangworkshop gehouden op het zangfietspad in het park naast het spoor (zie kaart) Iedereen die van zang houdt is welkom om al fietsend, wandelend, skeelerend enz. mee te komen zingen en/of te luisteren. Er zijn ook diverse zanggroepen die met een kort programmaatje zich zullen presenteren, onder leiding van Ien Boumans. De zanggroep van Bij Bomans doet natuurlijk ook mee. U bent allemaal welkom om te luisteren of mee te zingen vanaf 14.00 uur Lees meer

IMG_2383.JPG                      images.png

Wij willen ons verblijf Bij Bomans afsluiten met een openbare repetitie op een extra koffieochtend 'Bij Bomans'. U bent van harte welkom op woensdag14 juni om 11 uur.
En hopen u over enige tijd op onze nieuwe locatie toe te zingen.


Samen naar het theater
Vindt u het leuk samen met anderen naar het theater of de film te gaan? En even na te praten met een kop koffie of ander drankje in het theater / filmcafé?
Meld je dan bij Irene Schreinemachers: i.schreinemachers@hotmail.com, dan kom je op een email-lijst. We mailen elkaar als we ergens heen gaan en regelen eventueel vervoer samen.
image001.jpg                   red_velvet_theater_curtains_1225851.jpg

                                                                           

Beplanting aan de Maizaraclaan
Door de aanleg van het tunneltje en de verlegging van de spoorbaan is er onderbreking in het “groen” en de bomenrij ontstaan van de Burg. Mazaïraclaan tot aan de rotonde van de Empelseweg.
De werkgroep heeft, in de persoon van Joop Hintzen, zich ingespannen om nieuwe aanplant eerder te laten gebeuren dan in de planning van de gemeente lag. Dit is gelukt! Deze aanplant heeft reeds plaatsgevonden. De nieuwe aanplant aan beide zijden van de weg begint einde Mazaïraclaan Bij het tunneltje tot aan de rotonde Empelseweg (bij de brandweerkazerne).

Overkapping Kwekkelsteijn
De overkapping wijkt af van het bestemmingsplan voor het gebied, daarom is er door de gemeente een ruimtelijke motivering gemaakt. De inspraak voor de buurtbewoners is gestart met een informatieavond op 10 mei. Meer info

Natuurbeleving om de hoek: wandeling 21 juni
Avondwandeling op de langste dag van het jaar: 21 juni

Tijd: 20.00-22.00 uur
Vetrekpunt: Parkeerplaats Mariaoord – Hospice Duinsche Hoeve
Waar: Natuurgebied: Nulandse heide, speciaal de 3 jaar geleden gecreëerde ‘Vlinderbaan’
DSCN24141_Nulandse_Heide.JPG
Begeleider: IVN-natuurgids Cor Haest
Aanmelden: via e-mailadres c.haest@hetnet.nl   

Zorg voor de buurt: Buiten Beter
logo_top.png 
We willen u als wijkbewoners echter nogmaals attenderen op de “Buiten-Beter-App”  van de gemeente
Iedereen met een smartphone kan de Buiten-Beter-App downloaden en gebruiken. Dit is een app waarop men alles kan melden wat in de openbare ruimte ongemak, overlast of ergernis veroorzaakt. Zoals losliggende straatstenen, afgebroken takken, kapotte straatverlichting of tuinafval dat illegaal in het openbaar groen gestort wordt. Lees meer

Papieren Nieuwsbrief
In juni krijgt ieder adres in onze wijk ook de halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief in de bus. Helemaal gewijd aan de huisvesting.
Kent u nog mensen die belangstellinge hebben voor de maandelijkse nieuwsbrief per email vraag hen zich hier aan te melden of een mail te sturen naar sommen@xs4all.nl

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl