Datum: 1-12-2017
 
 
   
Extra koffieochtend woensdag 20 december met het zangkoor
Iedereen is welkom op de extra koffieochtend woensdag 20 december, voor een praatje, koffie of thee, een stukje kerstgebak etc.
Het zangkoor van 'Bij Bomans' zal vanaf 11 uur kerstliederen zingen.
sparrows_2900850__340.jpg
bbkoor2.jpg

Bestuurswisseling in de wijkraad
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en vrijwilligers op 12 december a.s. zal Bea Wever terug treden als lid van het bestuur van de wijkraad.
Zij heeft deze functie dan zo'n 12 jaar vervuld, met veel enthousiasme. Al die tijd was zij de drijvende kracht achter de werkgroep
Openbare Ruimte en Groen. Met de werkgroep heeft zij zich ingezet voor verbetering en verfraaiing van het groen en de infrastructuur van onze wijk. De wijkraad is haar veel dank verschuldigd en zal op passende wijze afscheid van haar nemen.
 
Bea zal als bestuurslid worden opgevolgd door Anita Vervenne. Zij zal het aandachtsgebied  Openbare Ruimte en Groen op zich gaan nemen. Wij wensen haar succes en een goede tijd in het wijkraadbestuur.
 
Op 13 november heeft Bea Wever, na 17 jaar actief te zijn geweest,  afscheid genomen van de werkgroep Openbare ruimte en Groenvan.
Sinds de oprichting in oktober 2000 is ze lid geweest van de werkgroep, in 2007 werd ze voorzitter. Sinds 2005 was ze lid van het bestuur van de Wijkraad.
Lees meer over haar bijenboom die ze als afscheidscadeau van de werkgroepleden kreeg.
   

Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers dinsdag 12 december
Ook dit jaar houdt het bestuur van de Wijkraad Molenhoek samen met de voortrekkers onder de vrijwilligers, die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor het mede-uitvoeren van de werkzaamheden van het bestuur, project- en werkgroepen, een jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven we een kort jaaroverzicht van de activiteiten, die door de verschillende groepen zijn uitgevoerd en bedanken we wijkbewoners  die in de loop van dit jaar hun werkzaamheden voor de wijkraad of 'Bij Bomans' hebben neergelegd.

Zanggroep zingt bij: Op weg naar Kerst 22 december
Op vrijdagavond 22 december wordt er in Rosmalen een Kerstwandeling gehouden: 'Op weg naar Kerst' een route van ongeveeer 3 kilometer die start bij Perron 3 en daar ook weer eindigt. Onderweg wordt op een 10 tal locaties halt gehouden, waar een scène uit het kerstverhaal, geschreven door Bram Coppens uit Berlicum te zien is. Bij de Lambertuskerk zingt het koor van 'Bij Bomans' kerstliederen. Lees meer over de wandeling. Aanmelden voor de wandeling is tot 21 december mogelijk via mail: opwegnaarkerstrosmalen@gmail.com

m.jpg

Bloemschikken Bij Bomans woensdag 13 december 2017
Ons huis versieren met Kerstmis is altijd een leuke bezigheid. Met een zelfgemaakt kerststukje is het helemaal genieten! Evenals vorig jaar bieden wij u de gelegenheid om onder begeleiding een leuk stukje te maken. Er is nog voor 4 personen plaats van 10.00- 12.00. Kosten 5 euro voor materiaal en 1 euro voor koffie. Wat u verder zelf mee mag nemen hoort u nog. Aanmelden bij annemiekceelaert@hetnet.nl
Lees meer over bloemschikken 'Bij Bomans'
kerststukjes.jpg 

Tis lekker Bij Bomans op dinsdag 12 december

Samen eten 'Bij Bomans' wordt 'Tis lekker Bij Bomans'
Hoewel er geen keuken is heeft de kookgroep toch een aparte maaltijd gerealiseerd op 12 december
. De maaltijd bestaat uit verschillende kleine gerechtjes. Lees meer
filemanager.jpg 

Bij Bomans lezing op maandag 15 januari 2018
De volgende lezing is op 15 januari over het Carnaval in 's-Hertogenbosch en wordt gehouden door Rob van der Laar. Lees meer
                                                           BIJBOMANS_LOGO_TOTZIENS_ROOD_20150927.jpg
De vorige lezing over erfrecht en levenstestament door notaris Yvonne Cox-Vleeshouwer werd bezocht door 65 mensen. In het nieuwsbericht vindt u aanvullende informatie over testamenten. 
Lees meer over lezingen 'Bij Bomans'

Samen Fietsen Bij Bomans op woensdag 6 december
          fietsen_1.jpg 
Heerlijk even naar buiten na al het binnenzitten rond Sinterklaas. De maandelijkse fietstocht vertrek weer om 13:00 uur vanaf Bij Bomans, Mozartlaan 13
Behalve als het zo regent als op 27 november. Dan staat op de website dat het niet doorgaat.
Lees meer over fietsen 'Bij Bomans'

Woningen voor jongeren met autisme
Op het braakliggende terrein tussen het NS-station en de Annenborch worden appartementen gebouwd voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Drie woningen worden gebruikt als gemeenschappelijke ruimten en de overige 27 voor individuele bewoning. De jongeren gaan daar met begeleiding zelfstandig wonen. Lees meer
Enscape_2017_03_24_14_50_322punt_pers_450x320.jpg 

Voortgang 30 km zone
Naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente over de uitvoering van de 30 km/uur maatregelen in onze wijk, is nu duidelijk welke maatregelen er genomen zijn. Vanaf week 50 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Bermbescherming bij tennisvereniging in Sportlaan
  • Drempel Brabanthoeven thv huisnummer 223
  • Inritconstructie Molenstraat-Rooseveltstraat
  • Drempel Graafsebaan thv appartementencomplex Heibloem 
De direct omwonenden worden per brief geïnformeerd.

 speed_limit_909987__340.png

Film Bij Bomans donderdag 4 januari 2018
De film van januari is Venus in Fur, nadere informatie volgt nog op de site en per mail voor degenen die zich opgegeven hebben voor film alerts. Lees meer over film 'Bij Bomans'.

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl