Datum: 01-01-2018
 
 
   
Burgemeester Jack Mikkers op bezoek Bij Bomans

Op 14 december jl. had het team gastmensen van Bij Bomans een gezamenlijke, zelf verzorgde lunch. Het was de afsluiting van het jaar! 
Hoe mooi is het om deze groep vrijwilligers, die het fundament van onze vrijwilligersorganisatie zijn, eens extra in het zonnetje te zetten? Want dat hebben zij meer als verdiend! Lees en kijk meer
IMG_2688.jpg

Vooruitblik 2018
Het Bestuur ziet voor 2018 de volgende belangrijke onderwerpen:

  • Uitbreiding van het wijkraadbestuur
  • De huisvesting van 'Bij Bomans' blijft een aandachtspunt in 2018
  • Het wijkbudget gaan we meer promoten in 2018
  • Bij Bomans blijft nog onderdeel van de wijkraad

Veranderingen in het wijkraadbestuur
Het wijkraadbestuur heeft in een aantal sessies het eigen functioneren tegen het licht gehouden, aan de hand van twee vragen:
- Hebben we alle voor de wijk relevante aandachtsgebieden voldoende in beeld?
- Hoe kunnen we de werkdruk evenwichtiger verdelen?
Lees meer


Doe mee !
In het bestuur van de Wijkraad zijn drie vacatures, voor de functies:
Voorzitter
Bestuurslid Beheer Bij Bomans 
Bestuurslid Sociale Veiligheid
De volgende werkgroepen zoeken versterking:
Communicatie
Ruimtelijke ordening en Verkeer
Sociale Veiligheid

Lees meer
 

Wijk en buurtbudget

Het eerste jaar waarin gewerkt is met het wijkbudget, loopt ten einde.
Hier kunt u zien welke aanvragen een positief advies hebben gekregen.
We zien dat van de 17.000 euro die voor onze wijk beschikbaar was, zo'n 4.000 euro is overgebleven. Dit gaat terug naar de gemeentekas.
Voor volgend jaar is er dus ruimte voor meer aanvragen! Lees meer over het wijkbudget.
euro1.jpg euro1.jpgeuro1.jpgeuro1.jpg

Bij Bomans en de Wijkraad
 BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_groot.jpg
Tijdens de wijkavond in mei jl heeft het wijkraadbestuur aangekondigd dat ze wilde gaan onderzoeken hoe Bij Bomans ondergebracht zou kunnen worden in een eigen organisatievorm, bijvoorbeeld een eigen stichting. Lees meer

Film Bij Bomans donderdag 4 januari 2018 om 20.00 uur
Verregend, vloekend en veel te laat stormt ze het theater binnen. De audities zijn allang voorbij.Thomas, een regisseur op zoek naar een actrice voor een volgend stuk, heeft nog geen geschikte kandidaat gezien. Maar de kauwgom kauwende Vanda is zeker niet degene die hij zoekt – dat ziet hij direct. Hij probeert haar de deur uit te werken. Het tegendeel gebeurt.
venus_in_fur_poster.jpg Venus in Fur is een intrigerend en gelaagd toneelstuk-in-een-toneelstuk. Voortdurend stappen de twee (!) acteurs in en uit hun rollen, waarbij fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. De 80-jarige Polanski maakte een vitale, vrolijke komedie, waarin de acteurs elkaar met zichtbaar plezier aftroeven.  (bron: Filmliga Oss)​
Adres 'Bij Bomans' Mozartlaan 13  Inloop vanaf 19.30  Aanvang  20.00  Nazit vanaf 21.30  Toegang vrij  

Bij Bomans lezing maandag 15 januari 2018 om 20.00 uur Carnaval door Rob van de Laar
IMG_0306.JPG 
 
Carnaval/Vastenavond
Feest van de omgekeerde wereld!
Dit belooft een boeiende lezing te worden van Rob van de Laar die zich al ruim 40 jaar bezig houdt met de geschiedenis en rituelen die achter het carnaval schuil gaan. Hij heeft daarover diverse boeken en artikelen geschreven en is initiatiefnemer van het enige Nederlandse carnavalsmuseum.

Samen eten Bij Bomans verhuist tijdelijk
De kookgroep ‘Eten Bij Bomans’ gaat als proef 3 maanden de keuken van het Tennispaviljoen gebruiken voor de Gastendiners. Het eerste diner is op 9 januari 2018. U kunt zich hier nog voor aanmelden.
De Gastendiners zijn bedoeld voor wijkbewoners die vaak alleen eten, er niet toe komen voor zichzelf te koken. Lees meer
Mocht u meer willen weten of zich niet per mail aan kunnen melden bel dan naar 06 179 46 995.
De kookgroep is erg blij dat zij haar ‘Bij Bomans’ activiteit kan voortzetten. 
Logo_Kookgroep_Bij_Bomans_afb_links.jpg

Terugblik op 2017
Een overzicht van de voornaamste zaken zaken die in 2017 speelden:

Januari
  • Start van de nieuwe wijkmanager Rutger Janssens
  • Het Wijkbudget en BAG Rosmalen Zuid gaat van start
  • De Kascommissie keurt jaarrekening goed
  • Het eerste overleg met gemeente over gevolgen huuropzegging Bij Bomans 
  • Het eerste gastendiner van Koken Bij Bomans
Lees meer

Klachten over winkelcentrum Molenhoek

Bij de Wijkraad zijn een aantal klachten binnengekomen over de omgeving van het winkelcentrum Molenhoek:
- Fietsen en het parkeren van fietsen op het trottoir
- De plastic container waar iets groter zakken in blijven steken en die snel vol is
- De kledingcontainer die op de verkeerde plaats staat en vaak vol is.         
Lees meer
IMG_0426.JPG
IMG_0418.JPG

Honden uitlaten in het Kanaalpark
Hondenuitrenveld.JPG   
Er is onlangs een groot hondenuitrenveld gerealiseerd in het kanaalpark ter hoogte van de oversteek aan de Empelseweg. Lees meer

Meer honden voorzieningen
hondenvoorziening.png 

Op verzoek van bewoners verdwijnt het hondentoilet, dat nu nog achter Parkweg huisnummer 10 ligt.
Ook het hondenuitrenveld vlakbij de tennisbanen gaat weg.In overleg met bewoners legt de gemeente een nieuw hondenuitrenveld aan dichterbij het spoor. De werkzaamheden worden medio januari 2018 uitgevoerd.
Lees de brief aan de bewoners. 

Handtekenactie voor behoud Sparrenburgbos Rosmalen
Rosmalen, 20 december 2017. De actiegroep “Het Sparrenburgbos moet blijven!” is een handtekeningenactie gestart onder de bewoners van Rosmalen om de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch te vragen het Sparrenburgbos aan te kopen en daarmee toegankelijk te houden voor alle inwoners van Rosmalen en omgeving. Onze voorkeur gaat uit naar "echte handtekeningen"
De petitie kan ook
hier getekend worden.  Lees meer

Kerststukjes
 DSC_7135.JPG

Op woensdag 13 december zijn kerststukjes gemaakt. Er is met veel enthousiasme gewerkt.
Lees meer over bloemschikken 'Bij Bomans' of bekijk meer foto's

'Twas lekker Bij Bomans' op 12 december 2017
De kookgroep heeft op dinsdag 12 december met meerdere kleinere gerechtjes een culinaire, gezonde en volwaardige maaltijd verzorgd. 
De hapjesavond was volgens de gasten een groot succes. Lees meer

Bloembollen geplant
018.JPG  Op meerdere plaatsen in de wijk zijn bloembollen bijgeplant als aanvulling op de aanplant uit vorige jaren. Dit gebeurde o.a. bij 'de Hoef' en in het Rooseveltpark. Het is een mengsel van gemengde bloembollen. In totaal zijn ongeveer 40.000 bollen met behulp van een machine geplant en zorgen de komende lente weer voor kleur in de groenstroken in onze wijk

Nieuwjaarswens
40e58deb395422de3c5b197c67384d9f_0.jpg

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl