Datum: 12-04-2018
 
 
   
De Openbare wijkavond van 10 april
Banner_10_April_2018.PNG
Na de uitleg van Ad van Vark over de nieuwe structuur van de wijkraad luisterden de ongeveer 35 aanwezigen naar een inleiding over sociale veiligheid en burgerparticipatie. Daarna werd er nog geanimeerd nagepraat en kregen geïnteresseerden informatie over de verschillende vacatures.

Het wijkraadbestuur en de werkgroepen in een nieuwe structuur
Organigram_Wijkraad_Molenhoek_4.PNG
Hierboven ziet u een overzicht van de structuur van de wijkraad. De werkgroepen weerspiegelen de aandachtsgebieden van de wijkraad. Per activiteit van Bij Bomans is ook een groepje wijkbewoners actief.
Na de openbare wijkvergadering van 10 april staan de volgende vacatures nog open: Voorzitter van de Wijkraad en Voorzitter van de werkgroep Sociale Veiligheid.
De volgende werkgroepen vragen nog leden: Sociale Veiligheid, Communicatie en Zorgzame wijk.

Sociale veiligheid en Burgerparticipatie
De afgelopen jaren is er bij bewoners en lokale politiek meer aandacht gekomen voor gevoelens van onveiligheid. In de gemeente 's-Hertogenbosch heeft een van de wijkagenten, Roel van de Groes het stimuleren van Burgerparticipatie als speciale taak. Samen met burgers gaat hij activiteiten ontwikkelen om de veiligheid te verhogen. Tijdens de wijkvergadering gaf hij een presentatie van de activiteiten die actueel zijn voor onze wijk en is hij met wijkbewoners hierover in gesprek gegaan. Hij verwijst o.a. naar de volgende sites: Samen zien we meer, Buurt informatie netwerk BIN, Waaks, Boef in de wijk, Mobiel media lab pasfoto_Roel__van_de_Groes_agent_burgerparticipatie.png

Lezing Maandag 16 april 2018 De Rosmalense Molen
De molenaar  Frans Hollander en de molengids Frank de Jong gaan ons aan de hand van foto's, kaarten, tekeningen en filmpjes iets vertellen over molens. En natuurlijk over onze eigen molen.
Wie heeft de molen uitgevonden? Hoe is de ontwikkeling tot windmolen gegaan. Waar komt onze windmolen vandaan? Hoe oud is onze molen? Hoe is hij gebouwd, wat wordt er in Rosmalen over de molen verteld. Met houten modellen laten ze zien hoe de molen werkt.
Locatie Bij Bomans Mozartlaan 13  Inloop met koffie 19:30  Aanvang Lezing 20:00  Nazit 21:30  Toegang vrij  Consumpties een vrijwillige bijdrage.

Foto_kaft_en_voorzijde_profofolder__N.van_Roosmalen_.jpg

Samen Eten Bij Bomans
Het volgende gastendiner is op dinsdag 1 mei. U kunt zich nu al aanmelden via het emailadres tot 26 april. Graag daarbij uw telefoonnummer opgeven, zodat wij u ook op een andere manier kunnen bereiken. Diegenen die geen internet hebben en niemand kunnen vinden die hen daarbij kan helpen, kunnen zich opgeven bij André Timmermans 06 17 94 69 95. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. De opkomst van de aangemelde gasten blijft probleem Lees meer.
Logo_Kookgroep_Bij_Bomans_afb_links.jpg

De zwerfafvaldag 2018
Zaterdag 24 Maart was het weer een gezellige zwerfafvaldag. De molenaar liet de molen vlaggen en draaien, het was prachtig weer en na de koffie gingen de 121 vrijwilligers op pad om onze wijk schoon te maken. Het mooiste aan deze dag was dat veel jongeren zich aangesproken voelden om, al dan niet samen met hun ouders, mee te doen. Het frietje na afloop smaakte weer goed en men bleef nog lang gezellig napraten. Kortom, het was een zeer geslaagde dag.
DSC00725.JPG

Bij Bomans Gastmensen gezocht voor donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Het zou prettig zijn als we onze groep gastmensen van Bij Bomans voor de donderdagmiddag wat uit kunnen breiden. De gastmensen heten de gasten welkom, doen een bordspel mee en zetten koffie en thee. We streven naar 2 gastmensen per middag. Ook in vakantietijd hebben we Bij Bomans voor deze activiteit de deuren wijd open staan, vandaar dit verzoek. Inlichtingen kunt u inwinnen bij Annemiek Ceelaert, tel 073-5220792

Wandelgroep Bij Bomans
wandelen-2_1.JPG
De zomertijd is weer in gegaan en nu loopt de wandelgroep van de wijkraad weer het hele uur in het licht  We verwachten weer een grote opkomst. Elke woensdag om 19.00 verzamelen we  bij de DA drogist in de Molenhoekpassage voor een wandeling van een uurtje. Lees meer over Wandelen Bij Bomans.

Film 'Nebraska' Bij Bomans donderdag 26 april 20.00 uur
Woody Grant is een dwaze oude gek. Maar ook een oude man met het hart op de juiste plek. Met een grote liefde voor zijn twee zoons en zijn mopperende vrouw. Een liefde die wederzijds is, alleen komt het er dikwijls zo rottig uit. Vrouw Kate ziet niets in het plan van Woody om een loterijprijs in Nebraska op te gaan halen. Zelfs een blinde ziet dat de oude man het slachtoffer is geworden van een misleidende reclameactie. Maar Woody is vastbesloten. Om de missie naar Nebraska nog een beetje in goede banen te kunnen leiden besluit zoon David zijn oude vader te begeleiden. Lees meer 
Locatie
Bij Bomans Mozartlaan 13 Inloop met koffie 19:30 Aanvang film 20:00 Nazit 21:30 Toegang vrij Consumpties een vrijwillige bijdrage.


nebraska.png

Vrijwilligers gezocht voor Kwekkelstaete
Kwekkelstaete, aan de Willem Elschotstraat 10 is een kleinschalige woonvoorziening voor 6 kinderen of jong-volwassenen met een meervoudige beperking. Het is een lokatie van de Stichting Philadelphia.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken. Kunt u ons helpen?
Meer informatie bij Gerry Moeskops
g.moeskops@philadelphia.nl

Fietsers lekker snel door groen zonder iets te doen
Bij verkeerslichten ergeren veel fietsers zich aan het wachten voor rood licht. Met de app Schwung kunnen fietsers veel sneller op hun bestemming zijn, met minder stops bij de verkeerslichten. Voortaan krijgen fietsers sneller groen licht bij 50 verkeerslichten in 's-Hertogenbosch.
De verkeerslichten signaleren naderende fietsers en springen op groen voor er op de knop gedrukt is.
Lees meer
    unnamed.png

Het wijk- en buurtbudget
euro1.jpg
Weet u nog van het Wijk-Buurt en Dorpsbudget dat de gemeente ter beschikking stelt aan wijkbewoners?
Op 3april was van het budget voor Rosmalen Zuid €43.740      
Hiervan is €5.513 toegekend
Aanvragen voor €12.205 zijn in behandeling
Er is nog €26.022 beschikbaar
Lees meer over de specificatie van het budget voor onze wijk.

Bomen geplant in de Huygenstraat
bomen_langs_de_Huijgensstraat.jpg  
De aanplant van nieuwe bomen heeft de Huygenstraat een heel ander gezicht gekregen. De brievenbus is nu bereikbaar zonder moddervoeten te krijgen.

Fietsbrug tijdelijk niet bruikbaar bij de sluis naar Hintham
De reparatie aan de oevers van het Maximakanaal is afgerond lees meer, de schepen kunnen weer snel varen. En nu doet zich een andere calamiteit voor: een aanvaring tegen de sluis van Hintham waardoor de overgang voor fietsers en voetgangers gestremd is. De overgang moet vervangen worden.Lees meer

Sluis_Hintham_1.jpg    Sluis_Hintham_3.jpg

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl