Datum: 15-03-2016
 
 
   
Openbare wijkavond
Molenhoek volop in ontwikkeling
We kijken er bijna niet van op, vinden het inmiddels weer normaal, maar wat is er een hoop veranderd de afgelopen jaren in Wijk Molenhoek: Maximakanaal, kanaalpark, snelfietspad, speelveldjes, winkelcentrum, de Hoef enz.
Wijkraad Molenhoek organiseert daarom op 6 juni een openbare vergadering waarin we terugblikken hoe het was en laten zien hoe het is geworden. We vertellen daarbij iets over de rol die de Wijkraad daarbij heeft gespeeld. Daarnaast gaan we in op vragen over thema's waar de Wijkraad nu mee bezig is zoals Zorgzame Wijk/Bij Bomans, AZC, geluidshinder van A59, groenvoorziening.

De avond zal georganiseerd worden in Perron-3; vanaf 20 uur. Bewoners van Wijk Molenhoek zijn hierbij van harte welkom.

Voortgang Molenhoekpassage
De werkzaamheden bij de Molenhoekpassage waar de Aldi gebouwd wordt met daarboven appartementen vorderen gestaag. 

Uit de ROS Kabelkrant: "de vloerverwarming ligt klaar en deze week worden de vloeren daar overheen gestort. Verder worden tussen dat gebouw en de Oude Baan nog diverse woningen gebouwd. Maarten van Caldenberg maakte de volgende foto-impressie."

meer info


Geluidsoverlast van de A59 en de A2
De snelweg A59 en ook de A2 veroorzaken in grote delen van de wijk gedurende grote delen van de dag en nacht een hinderlijke achtergrond ruis. Geluid van beide snelwegen klinkt ver door in de wijk. Geluidsniveaus van 50 dB en meer worden regelmatig geconstateerd, zelfs tot op 750 meter afstand van de snelwegen. Na een aantal inventariserende gesprekken met Rijkswaterstaat en gemeente heeft de Wijkraad de stelling geponeerd dat bij onderhoud aan de snelwegen, met modernere technieken geluidsreductie moet worden nagestreefd. 

Er is een werkgroep geformeerd die mede namens Sparrenburg en Maliskamp tracht gemeente, provincie en Rijkswaterstaat tot maatregelen te bewegen.  meer info

Heeft u (acuut) last van geluid meldt dit via de buiten beter app van de gemeente  of reageer naar info@molenhoek.nl met uw ervaring of mening over het geluidsnivo in onze wijk.       
                                                                                                                                            Buiten_beter_app.jpg

Bij Bomans
BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_20150927.jpg Medio februari is gestart met het programma, dat tot stand is gekomen door de inbreng van      wijkbewoners tijdens de vier buurtavonden afgelopen najaar.

De inloopochtend met koffie op maandag wordt onverminderd goed bezocht.
Voor de inloopmiddag met koffie en spelletjes op donderdag is de belangstelling nog minder groot. Deze activiteit moet zijn publiek nog enigszins vinden.
Aan de kaartinloop op maandagmiddag nemen per keer al zo'n 12 mensen deel.

De eerste lezing over de wereld van Jeroen Bosch was een groot succes. Zo'n 70 mensen hebben aangehoord wat onze wijkbewoner Monique van Dongen hier geïnspireerd over heeft verteld. De volgende lezing is op 21 maart. De lezingen worden gehouden door bewoners uit onze wijk.

images.pngHet zingen op woensdag wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Begin maart is voor de jongere wijkbewoners begonnen met een eerste cursus babymassage.  Als u deze keer verhinderd was, kunt u zich wel al aanmelden voor een volgende keer.

fietsen.jpg Op woensdag 6 april gaat de fietsgroep van start met hun eerste rit. Ze maken een rustige fietstocht van ongeveer anderhalf uur. Als u mee wilt fietsen, check dan begin april de website voor het juiste tijdstip van vertrek.

Voor een activiteit als yoga of pilates is het nog niet gelukt een wijkbewoner te vonden die zo'n groepje wil gaan begeleiden. 

De bijeenkomsten van de 80-plussers uit het deel van de wijk ten noorden van de Burg. Mazairaclaan en ten westen van de Molenstraat worden goed bezocht.
Denkbaar is dat ook andere 80-plussers op regelmatige basis bijeen willen komen met leeftijdgenoten uit het eigen deel van de wijk. Als zij dit aangeven bij het secretariaat van Bij Bomans, kan dit bij voldoende belangstelling georganiseerd worden.

Deelnemen aan een activiteit kan door een keer te komen kijken en je aan te sluiten. 
Aanmelden of informatie vragen kan ook via: secr.bijbomans@ziggo.nl                                                                                                                                                               BIJBOMANS_LOGO_TOTZIENS_PAARS_20150927.jpg
 

Landelijke Zwerfafvaldag op zaterdag 19 maart

Herinnering:    
                       Doet u mee aan de landelijke zwerfafvaldag?           
zwerfafvaldag_5.JPG

Het startpunt is om 09.45 uur op het veldje bij de Molen. Bij de start is er voor iedere deelnemer een kop koffie/thee en worden de hesjes, prikstokken, handschoenen en vuilniszakken uitgedeeld. U ontvangt een plattegrondje met daarop aangegeven het gedeelte van de wijk dat u samen met anderen gaat vrijmaken van zwerfafval.
Rond de klok van 11.30 uur verzamelen we weer bij de Molen en staat er wat lekkers klaar.

meer info en foto's  van 2015

De eerstvolgende lezing

Hoe wordt Rosmalen beschermd tegen overstromingen van de Maas


Lezing

door

Ben van den Reek

Maandag 21 maart 20.00 uur in Bij Bomans

Inloop vanaf 19.30
Vrije toegang
Bij Bomans            van der Leeuwstraat 2  
         meer info
     foto_poster_lezing_ben.jpg

Wijk- en buurtapp
buurtapp.png    next_door.jpg  Een tiental wijkbewoners hebben het op zich genomen de mogelijkheden van een wijk-of buurtapp  voor onze wijk te gaan verkennen.

De wijk Sparrenburg heeft al een specifieke app die gericht is op het delen van nieuws en activiteiten in de wijk. Ook andere partijen bieden apps aan die in meer of mindere mate geschikt kunnen zijn voor onze wijk.

Als u wilt, kunt u zich hierbij aansluiten:  meld u bij info@wijkmolenhoek.nl of kom naar de bijeenkomst op donderdag 24 maart om 19.30 in Bij Bomans van der Leeuwstraat 2.


Gemeente onderzoekt realisatie windmolenpark tussen Rosmalen en Oss
windmolenpark.jpg                                                                         
Een aantal agrarische ondernemers in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch willen een gezamenlijk windmolenpark te realiseren. De beoogde locatie voor de windmolens ligt in beide gemeenten, en betreft het gebied ten noordwesten van Geffen en ten zuidoosten van Het Wildt
en ten oosten van de Groote Wielen. Het open gebied tussen Rosmalen en Oss
meer info
                                                                                                      
                                                                                                                             

BestuurWijkraad

Marc Deurloo
Voorzitter Bestuur,
werkgroep Jeugd
m.deurloo@wijkmolenhoek.nl
073.5220694

Ad van Vark

Secretaris Bestuur, werkgroep Communicatie
advanvark@wijkmolenhoek.nl
06.49714834

Kees Henkelman

Penningmeester Bestuur,
k.henkelman @wijkmolenhoek.nl
06.23131417

Bea Wever
Lid Bestuur,
werkgroep Openbare ruimte en Groen
bwever@wijkmolenhoek.nl
073.5214000

Ad Prince
Lid Bestuur,
werkgroep Zorgzame wijk / Bij Bomans
a.prince@wijkmolenhoek.nl
073.5215827

Pieter Kniknie

Lid Bestuur, werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer,
werkgroep AZC
p.kniknie@wijkmolenhoek.nl
06.54693683


©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl